Dịch vụ sản xuất quảng cáo TVC
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất Visual 2D, 3D
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Previous slide
Next slide

Nghị định 38/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, quảng cáo

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ

________

Số : 38/2021 / NĐ-CP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Thư viện ngày 21 tháng 11 năm 2019;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này lao lý về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, những giải pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ văn hóa truyền thống và quảng cáo .2. Các hành vi vi phạm hành chính trong nghành văn hóa truyền thống và quảng cáo không lao lý tại Nghị định này thì vận dụng theo lao lý về xử phạt vi phạm hành chính trong những nghành nghề dịch vụ quản trị nhà nước có tương quan .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này vận dụng so với :a ) Tổ chức, cá thể Nước Ta có hành vi vi phạm hành chính trong nghành văn hóa truyền thống và quảng cáo ở Nước Ta và ở quốc tế ;b ) Tổ chức, cá thể quốc tế có hành vi vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ văn hóa truyền thống và quảng cáo trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta ;c ) Người có thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo lao lý tại Nghị định này .2. Tổ chức pháp luật tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này gồm :a ) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc trách nhiệm quản trị nhà nước được giao ;b ) Doanh nghiệp Nước Ta và những đơn vị chức năng nhờ vào doanh nghiệp ( Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt ), doanh nghiệp quốc tế hoạt động giải trí tại Nước Ta ; Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt của doanh nghiệp quốc tế hoạt động giải trí tại Nước Ta ;c ) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ;d ) Đơn vị sự nghiệp công lập ; đơn vị chức năng sự nghiệp ngoài công lập ;đ ) Tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ văn hóa truyền thống và quảng cáo ;e ) Tổ chức quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế tại Nước Ta ;g ) Cơ sở văn hóa truyền thống quốc tế tại Nước Ta, Trụ sở của cơ sở văn hóa truyền thống quốc tế tại Nước Ta ;h ) Các tổ chức triển khai khác có hành vi vi phạm trong nghành nghề dịch vụ văn hóa truyền thống và quảng cáo .1. Hình thức xử phạt chính :a ) Cảnh cáo ;b ) Phạt tiền ;c ) Đình chỉ hoạt động giải trí có thời hạn .2. Hình thức xử phạt bổ trợ :a ) Tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính ;b ) Đình chỉ hoạt động giải trí có thời hạn ;c ) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn .1. Buộc trả lại đất đã bị lấn chiếm tại di tích lịch sử lịch sử dân tộc – văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh ;2. Buộc trả lại tài nguyên thông tin đã đánh cắp hoặc chiếm hữu ;3. Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc tịch thu mẫu sản phẩm báo, tạp chí in quảng cáo hoặc buộc tháo dỡ biển hiệu ;4. Buộc xin lỗi tổ chức triển khai, cá thể ;5. Buộc hoàn trả số tiền có được do thực thi hành vi vi phạm ;6. Buộc tháo gỡ phim, bản ghi âm, ghi hình, văn hóa truyền thống phẩm có nội dung ô nhiễm dưới hình thức điện tử, trên thiên nhiên và môi trường mạng và kỹ thuật số ;7. Buộc tịch thu giấy phép hợp tác, liên kết kinh doanh sản xuất phim, phân phối dịch vụ sản xuất phim ; văn bản đồng ý chấp thuận tổ chức triển khai trình diễn nghệ thuật và thẩm mỹ ; văn bản chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai thi, liên hoan những mô hình thẩm mỹ và nghệ thuật màn biểu diễn ; văn bản xác nhận dự thi người mẫu, người mẫu ở quốc tế ; giấy phép đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường ; giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc bản địa, lãnh tụ ; giấy phép tổ chức triển khai triển lãm ; giấy phép triển lãm mỹ thuật ; giấy phép thiết kế xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng ; văn bản đồng ý chấp thuận tổ chức triển khai thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật ; giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh ; giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc ; giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại giám định cổ vật ; chứng từ hành nghề dữ gìn và bảo vệ, trùng tu, phục sinh di tích lịch sử ; giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo hành nghề dữ gìn và bảo vệ, trùng tu, hồi sinh di tích lịch sử ; giấy ghi nhận ĐK xây dựng và hoạt động giải trí, giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí của cơ sở văn hóa truyền thống quốc tế tại Nước Ta ;8. Buộc tịch thu thương hiệu, phần thưởng đã trao cho cá thể đạt giải cuộc thi, liên hoan những mô hình thẩm mỹ và nghệ thuật màn biểu diễn, cuộc thi người mẫu, người mẫu ;9. Buộc sơ tán tang vật vi phạm khỏi khu vực tổ chức triển khai triển lãm mỹ thuật hoặc tổ chức triển khai trại sáng tác điêu khắc ;10. Buộc vô hiệu nội dung vi phạm ra khỏi phim đã được phép phổ cập ; bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu đã được phép lưu hành ; triển lãm ; triển lãm mỹ thuật, triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh, trại sáng tác điêu khắc ; mẫu sản phẩm quảng cáo ;11. Buộc phải phân phối cơ sở vật chất, trang thiết bị so với phòng chiếu phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt quan trọng ảnh hưởng tác động đến người xem phim ;12. Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm ;13. Buộc bổ trợ số lượng bản sách, cơ sở vật chất, tiện ích thư viện và người thao tác bảo vệ theo lao lý ;14. Buộc bổ trợ tên, địa chỉ người thực thi quảng cáo ;15. Buộc dán tem, nhãn trấn áp, lưu hành trên máy game show điện tử không liên kết mạng Internet ;16. Buộc tiêu hủy phim, băng, đĩa hoặc vật tư chứa nội dung phim ; bản ghi âm, ghi hình có nội dung nghệ thuật và thẩm mỹ trình diễn ;17. Buộc công bố công khai minh bạch tịch thu thương hiệu, phần thưởng cuộc thi liên hoan những mô hình nghệ thuật và thẩm mỹ màn biểu diễn ; cuộc thi người mẫu, người mẫu .

Điều 5. Quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức

1. Mức phạt tiền tối đa so với một hành vi vi phạm hành chính trong nghành văn hóa truyền thống là 50.000.000 đồng so với cá thể và 100.000.000 đồng so với tổ chức triển khai. Mức phạt tiền tối đa so với một hành vi vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ quảng cáo là 100.000.000 đồng so với cá thể và 200.000.000 đồng so với tổ chức triển khai .2. Mức phạt tiền pháp luật tại Chương II và Chương III Nghị định này là mức phạt tiền vận dụng so với cá thể, trừ trường hợp lao lý tại khoản 1, điểm c khoản 4, điểm a khoản 5 và khoản 6 Điều 6 ; những điểm c, đ, e và g khoản 4 Điều 8 ; những khoản 1, 2 và 3 Điều 9 ; Điều 10 ; điểm a khoản 2, những khoản 3, 5 và 6, những điểm a, b, c và d khoản 7 Điều 14 ; những khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 21 ; những khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 23 ; khoản 1 Điều 24 ; những Điều 30, 38, 39 và 40 Nghị định này là mức phạt tiền vận dụng so với tổ chức triển khai .3. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính mức phạt tiền so với tổ chức triển khai gấp 02 lần mức phạt tiền so với cá thể .4. Thẩm quyền phạt tiền của những chức vụ có thẩm quyền xử phạt pháp luật tại Chương IV Nghị định này là thẩm quyền vận dụng so với hành vi vi phạm hành chính của cá thể ; thẩm quyền phạt tiền so với tổ chức triển khai gấp 2 lần thẩm quyền phạt tiền so với cá thể .

Chương II
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA

Mục 1 HÀNH VI VI PHẠM VỀ ĐIỆN ẢNH

Điều 6. Vi phạm quy định về sản xuất phim

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi kê khai không trung thực trong hồ sơ đề xuất cấp giấy phép hợp tác, liên kết kinh doanh sản xuất phim, phân phối dịch vụ sản xuất phim .2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ trợ làm biến hóa nội dung giấy phép hợp tác, liên kết kinh doanh sản xuất phim, cung ứng dịch vụ sản xuất phim ;b ) Sản xuất phim có nội dung bật mý bí hiểm đời tư của người khác mà theo lao lý của pháp lý phải được sự chấp thuận đồng ý của người đó nhưng không được sự chấp thuận đồng ý của người đó .3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Trích ghép, thêm âm thanh, hình ảnh có đặc thù phỉ báng, xúc phạm giá trị biểu trưng dân tộc bản địa, quốc gia ; xuyên tạc thực sự lịch sử dân tộc ; phủ nhận thành tựu cách mạng ; làm phương hại đến chủ quyền lãnh thổ vương quốc ; xúc phạm dân tộc bản địa, vĩ nhân, anh hùng dân tộc bản địa ; kích động đấm đá bạo lực ; khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự vào phim đã được phép phổ cập ;b ) Thêm, bớt làm đổi khác nội dung phim đã được phép phổ cập .4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Sản xuất phim có nội dung xúc phạm uy tín của tổ chức triển khai, danh dự và nhân phẩm của cá thể, trừ trường hợp xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc bản địa ;b ) Sản xuất phim có nội dung khiêu dâm nhưng chưa đến mức truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; kích động đấm đá bạo lực ; truyền bá tệ nạn xã hội ; hủy hoại môi trường sinh thái ; không tương thích với thuần phong mỹ tục, truyền thống lịch sử văn hóa truyền thống Nước Ta ;c ) Không xây dựng Hội đồng đánh giá và thẩm định ngữ cảnh, Hội đồng thẩm định và đánh giá phim, Hội đồng lựa chọn dự án Bất Động Sản sản xuất phim ; không tổ chức triển khai đấu thầu so với sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước theo pháp luật .5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Hợp tác, liên kết kinh doanh sản xuất phim hoặc phân phối dịch vụ sản xuất phim không đúng nội dung ghi trong giấy phép hợp tác, liên kết kinh doanh sản xuất phim, phân phối dịch vụ sản xuất phim ;b ) Hợp tác, liên kết kinh doanh sản xuất phim hoặc phân phối dịch vụ sản xuất phim mà không có giấy phép ;c ) Sản xuất phim có nội dung phỉ báng, xúc phạm giá trị biểu trưng dân tộc bản địa, quốc gia ; xuyên tạc thực sự lịch sử vẻ vang ; phủ nhận thành tựu cách mạng ; làm phương hại đến chủ quyền lãnh thổ vương quốc ; xúc phạm dân tộc bản địa, vĩ nhân, anh hùng dân tộc bản địa ; đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ;d ) Sử dụng giấy phép hợp tác, liên kết kinh doanh sản xuất phim, phân phối dịch vụ sản xuất phim của cơ sở sản xuất phim khác .6. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng so với hành vi cho tổ chức triển khai, cá thể khác sử dụng giấy phép hợp tác, liên kết kinh doanh sản xuất phim, cung ứng dịch vụ sản xuất phim .7. Hình thức xử phạt bổ trợ :a ) Tước quyền sử dụng giấy phép hợp tác, liên kết kinh doanh sản xuất, phân phối dịch vụ sản xuất phim từ 18 tháng đến 24 tháng so với hành vi pháp luật tại khoản 6 Điều này ;a ) Buộc tịch thu giấy phép hợp tác, liên kết kinh doanh sản xuất phim, cung ứng dịch vụ sản xuất phim so với hành vi pháp luật tại khoản 1 Điều này trong trường hợp đã được cấp ;b ) Buộc xin lỗi tổ chức triển khai, cá thể so với hành vi pháp luật tại điểm b khoản 2 và điểm a khoản 4 Điều này ;c ) Buộc cải chính thông tin sai thực sự so với hành vi pháp luật tại điểm a khoản 4 Điều này ;d ) Buộc tiêu hủy phim so với hành vi pháp luật tại điểm b khoản 2 và điểm a khoản 4 Điều này ;đ ) Buộc tiêu hủy văn hóa truyền thống phẩm có nội dung ô nhiễm so với hành vi lao lý tại điểm a khoản 3, điểm b khoản 4 và điểm c khoản 5 Điều này ;e ) Buộc vô hiệu nội dung vi phạm ra khỏi phim đã được phép thông dụng so với hành vi pháp luật tại điểm b khoản 3 Điều này .

Điều 7. Vi phạm quy định về phát hành phim

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 5.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Bán, cho thuê phim thuộc diện lưu hành nội bộ ;b ) Tẩy xoá, sửa đổi nhãn trấn áp dán trên băng, đĩa phim .2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi bán, cho thuê băng, đĩa phim không dán nhãn trấn áp hoặc dán nhãn trấn áp không đúng phim đã được cấp giấy phép phổ cập .3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với hành vi đánh cắp nội dung phim đã được dán nhãn trấn áp .4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với hành vi phát hành phim khi chưa được phép phổ cập, trừ trường hợp phim nhập khẩu .5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng so với hành vi phát hành phim đã có quyết định hành động tịch thu, tịch thu, cấm thông dụng hoặc tiêu huỷ .

6. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc tiêu huỷ băng, đĩa hoặc những vật tư chứa nội dung phim so với hành vi lao lý tại những khoản 2, 3 và 4 Điều này ;b ) Buộc tiêu huỷ văn hóa truyền thống phẩm có nội dung ô nhiễm so với hành vi pháp luật tại khoản 5 Điều này ;c ) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp có được do thực thi hành vi lao lý tại những khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này .

Điều 8. Vi phạm quy định về phổ biến phim

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi chiếu phim ngoài khoảng chừng thời hạn từ 8 giờ đến 24 giờ hàng ngày .2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Phổ biến phim được tàng trữ trên băng, đĩa mà không có nhãn trấn áp ;b ) Phổ biến phim không đúng nội dung lao lý trong giấy phép phổ cập phim hoặc quyết định hành động phát sóng ;c ) Không bảo vệ lao lý về cơ sở vật chất, trang thiết bị so với phòng chiếu phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt quan trọng ảnh hưởng tác động đến người xem phim trong quy trình hoạt động giải trí .3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với hành vi thông dụng phim chưa được phép phổ cập .4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Phổ biến phim đã có quyết định hành động tịch thu, tịch thu, tiêu hủy, cấm thông dụng hoặc có nội dung khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; kích động đấm đá bạo lực, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 5 Điều này ;b ) Phổ biến phim theo pháp luật phải có cảnh báo nhắc nhở mà không có cảnh báo nhắc nhở ;c ) Phổ biến phim cho người theo dõi không đúng độ tuổi theo lao lý hoặc để người theo dõi không đúng với độ tuổi theo pháp luật vào rạp xem phim ;d ) Phổ biến phim không đúng khoanh vùng phạm vi lao lý trong giấy phép phổ cập phim hoặc quyết định hành động phát sóng ;đ ) Phổ biến phim truyền hình Nước Ta tại rạp không bảo vệ về tỉ lệ chiếu và thời hạn chiếu theo pháp luật ;e ) Phổ biến phim cho trẻ nhỏ dưới 16 tuổi tại rạp ngoài khoảng chừng thời hạn từ 8 giờ đến 22 giờ mỗi ngày ;g ) Tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đồng ý theo pháp luật .5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với hành vi phổ cập phim đã có quyết định hành động tịch thu, tịch thu, tiêu hủy, cấm thông dụng hoặc có nội dung khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự hoặc có nội dung kích động đấm đá bạo lực trên truyền hình, dưới hình thức điện tử, trên thiên nhiên và môi trường mạng và kỹ thuật số .

6. Hình thức xử phạt bổ sung:
Đình chỉ hoạt động phổ biến phim của cơ sở chiếu phim tại địa điểm chiếu phim có hành vi vi phạm từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc tiêu hủy băng, đĩa hoặc những vật tư chứa nội dung phim so với hành vi pháp luật tại điểm a và điểm b khoản 2, khoản 3 Điều này ;b ) Buộc tiêu hủy văn hóa truyền thống phẩm có nội dung ô nhiễm so với hành vi lao lý tại điểm a khoản 4 Điều này ;c ) Buộc tháo gỡ phim dưới hình thức điện tử, trên môi trường tự nhiên mạng và kỹ thuật số so với hành vi lao lý tại điểm b khoản 2 và khoản 5 Điều này ;d ) Buộc phải phân phối cơ sở vật chất, trang thiết bị so với phòng chiếu phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt quan trọng ảnh hưởng tác động đến người xem phim theo pháp luật so với hành vi pháp luật tại điểm c khoản 2 Điều này ;đ ) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp có được do triển khai hành vi lao lý tại những khoản 1, 2, 3, những điểm a, b, c, d và e khoản 4 và khoản 5 Điều này .

Điều 9. Vi phạm quy định về lưu chiểu, lưu trữ, nhân bản, tàng trữ phim

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với cơ sở tàng trữ phim có một trong những hành vi sau đây :a ) Không bảo vệ bảo đảm an toàn phim, vật tư gốc của phim và không dữ gìn và bảo vệ theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật về tàng trữ phim ;b ) Không phân phối lại bản sao, in trích tư liệu cho cơ sở sản xuất phim có phim tàng trữ theo lao lý .2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với hành vi nộp lưu chiểu, tàng trữ phim không đủ số lượng hoặc không đúng chủng loại theo lao lý .3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với hành vi không nộp lưu chiểu, tàng trữ phim theo pháp luật .4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng so với hành vi nhân bản phim chưa được phép thông dụng .5. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Nhân bản phim đã có quyết định hành động tịch thu, tịch thu, tiêu hủy hoặc cấm thông dụng ;b ) Tàng trữ trái phép nhưng chưa đến mức truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự phim đã có quyết định hành động tịch thu, tịch thu, tiêu hủy hoặc cấm thông dụng .

6. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 4, điểm a khoản 5 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc tiêu hủy băng, đĩa hoặc những vật tư chứa nội dung phim so với hành vi pháp luật tại khoản 4 Điều này ;b ) Buộc tiêu hủy văn hóa truyền thống phẩm có nội dung ô nhiễm so với hành vi pháp luật tại khoản 5 Điều này ;c ) Buộc tháo gỡ văn hóa truyền thống phẩm có nội dung ô nhiễm dưới hình thức điện tử, trên thiên nhiên và môi trường mạng và kỹ thuật số so với hành vi lao lý tại điểm b khoản 5 Điều này .

Điều 10. Vi phạm quy định về hoạt động của Văn phòng đại diện của Cơ sở điện ảnh

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Hoạt động của văn phòng đại diện thay mặt của cơ sở điện ảnh quốc tế tại Nước Ta không đúng nội dung ghi trong giấy phép ;b ) Hoạt động của văn phòng đại diện thay mặt của cơ sở điện ảnh Nước Ta tại quốc tế không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận đồng ý .2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Hoạt động của văn phòng đại diện thay mặt của cơ sở điện ảnh quốc tế tại Nước Ta mà không có giấy phép theo pháp luật ;b ) Hoạt động của văn phòng đại diện thay mặt của cơ sở điện ảnh Nước Ta tại quốc tế mà không có văn bản chấp thuận đồng ý theo lao lý .

3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam hoặc tước quyền sử dụng văn bản chấp thuận đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Mục 2
HÀNH VI VI PHẠM VỀ HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

Điều 11. Vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Kê khai không trung thực trong hồ sơ ý kiến đề nghị chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai màn biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật, tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan những mô hình nghệ thuật và thẩm mỹ màn biểu diễn ;b ) Thực hiện không đúng thông tin với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo lao lý tổ chức triển khai trình diễn nghệ thuật và thẩm mỹ, tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan những mô hình nghệ thuật và thẩm mỹ trình diễn ship hàng trách nhiệm chính trị ; ship hàng nội bộ cơ quan và tổ chức triển khai ;c ) Thực hiện không đúng thông tin với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo lao lý tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ Giao hàng tại những cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch, đi dạo, vui chơi, nhà hàng quán ăn không bán vé xem trình diễn thẩm mỹ và nghệ thuật .2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Tổ chức màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ, tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan những mô hình thẩm mỹ và nghệ thuật trình diễn không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận đồng ý ;b ) Tẩy xóa, sửa chữa thay thế hoặc bổ trợ làm biến hóa nội dung trong văn bản chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai trình diễn thẩm mỹ và nghệ thuật, tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan những mô hình nghệ thuật và thẩm mỹ ;c ) Không thông tin với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo lao lý tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ, tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan những mô hình thẩm mỹ và nghệ thuật màn biểu diễn Giao hàng trách nhiệm chính trị ; ship hàng nội bộ cơ quan và tổ chức triển khai ;d ) Không thông tin với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật tổ chức triển khai màn biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật ship hàng tại những cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch, đi dạo, vui chơi, nhà hàng quán ăn không bán vé xem trình diễn thẩm mỹ và nghệ thuật .3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Không tịch thu thương hiệu, phần thưởng cuộc thi, liên hoan những mô hình thẩm mỹ và nghệ thuật trình diễn khi đã có văn bản nhu yếu tịch thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;b ) Không công bố công khai minh bạch trên những phương tiện thông tin đại chúng về việc tịch thu thương hiệu, phần thưởng cuộc thi, liên hoan những mô hình nghệ thuật và thẩm mỹ màn biểu diễn ;c ) Sử dụng thương hiệu, phần thưởng cuộc thi, liên hoan những mô hình thẩm mỹ và nghệ thuật màn biểu diễn sau khi bị tịch thu hoặc có quyết định hành động hủy tác dụng cuộc thi, liên hoan những mô hình thẩm mỹ và nghệ thuật trình diễn .4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng so với hành vi sử dụng người biểu biễn trong thời hạn bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động giải trí trình diễn để tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ .5. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ mà triển khai hành vi không tương thích với văn hóa truyền thống truyền thống lịch sử, lứa tuổi, giới tính theo lao lý của pháp lý ;b ) Biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật, thi, liên hoan có nội dung kích động đấm đá bạo lực ; tác động ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại ; sử dụng phục trang, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện đi lại miêu tả, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc bản địa ; tác động ảnh hưởng xấu đi đến đạo đức, sức khỏe thể chất hội đồng và tâm ý xã hội ; xâm phạm quyền và quyền lợi hợp pháp của những tổ chức triển khai, cá thể ;c ) Biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ, thi, liên hoan có nội dung xuyên tạc lịch sử dân tộc, độc lập, chủ quyền lãnh thổ và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ ; phủ nhận thành tựu cách mạng ; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo ; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc bản địa, danh nhân .6. Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Tổ chức trình diễn nghệ thuật và thẩm mỹ, tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan những mô hình nghệ thuật và thẩm mỹ trình diễn mà không có văn bản chấp thuận đồng ý ;b ) Cho tổ chức triển khai, cá thể khác sử dụng văn bản chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai màn biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật, tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan những mô hình thẩm mỹ và nghệ thuật trình diễn ;c ) Sử dụng văn bản đồng ý chấp thuận tổ chức triển khai màn biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật, tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan những mô hình thẩm mỹ và nghệ thuật trình diễn được cấp cho tổ chức triển khai, cá thể khác ;d ) Tái phạm một trong những hành vi lao lý tại khoản 5 Điều này .7. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng so với hành vi tổ chức triển khai màn biểu diễn, thi, liên hoan những mô hình nghệ thuật và thẩm mỹ trình diễn có nội dung kích động đấm đá bạo lực ; tác động ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại ; sử dụng phục trang, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện đi lại diễn đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc bản địa ; tác động ảnh hưởng xấu đi đến đạo đức, sức khỏe thể chất hội đồng và tâm ý xã hội ; xâm phạm quyền và quyền lợi hợp pháp của những tổ chức triển khai, cá thể .8. Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với hành vi tổ chức triển khai màn biểu diễn, thi, liên hoan những mô hình thẩm mỹ và nghệ thuật trình diễn có nội dung xuyên tạc lịch sử vẻ vang, độc lập, chủ quyền lãnh thổ và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ ; phủ nhận thành tựu cách mạng ; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo ; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc bản địa, danh nhân .9. Hình thức xử phạt bổ trợ :a ) Đình chỉ hoạt động giải trí màn biểu diễn từ 6 tháng đến 12 tháng so với người trình diễn có hành vi lao lý tại khoản 5 Điều này ;b ) Đình chỉ hoạt động giải trí trình diễn từ 12 tháng đến 18 tháng so với người trình diễn có hành vi lao lý tại điểm d khoản 6 Điều này ;c ) Đình chỉ hoạt động giải trí tổ chức triển khai màn biểu diễn từ 12 tháng đến 24 tháng so với hành vi pháp luật tại khoản 7 và khoản 8 Điều này ;a ) Buộc tịch thu văn bản chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai trình diễn nghệ thuật và thẩm mỹ ; văn bản đồng ý chấp thuận tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan những mô hình nghệ thuật và thẩm mỹ trình diễn so với hành vi pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều này trong trường hợp đã được cấp ;b ) Buộc xin lỗi tổ chức triển khai, cá thể so với hành vi lao lý tại điểm c khoản 3 Điều này ;c ) Buộc tịch thu thương hiệu, phần thưởng so với hành vi pháp luật tại điểm a khoản 3 Điều này ;d ) Buộc công bố công khai minh bạch về việc tịch thu thương hiệu, phần thưởng so với hành vi lao lý tại điểm b khoản 3 Điều này ;đ ) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp có được do triển khai hành vi lao lý tại điểm a khoản 3, những khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này .

Điều 12. Vi phạm quy định về thi người đẹp, người mẫu

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Kê khai không trung thực hồ sơ ý kiến đề nghị cấp văn bản đồng ý chấp thuận tổ chức triển khai cuộc thi người mẫu, người mẫu ;b ) Kế khai không trung thực trong hồ sơ đề xuất cấp văn bản xác nhận dự thi người mẫu, người mẫu ở quốc tế ;c ) Thực hiện không đúng thông tin với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật cuộc thi người mẫu, người mẫu thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nội bộ của cơ quan, tổ chức triển khai .2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Tổ chức thi người mẫu và người mẫu không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận đồng ý ;b ) Không thông tin đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo lao lý cuộc thi người mẫu, người mẫu thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nội bộ của cơ quan, tổ chức triển khai .3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Không tịch thu thương hiệu đã trao cho cá thể đạt giải cuộc thi người mẫu, người mẫu khi có văn bản nhu yếu tịch thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;b ) Không công bố công khai minh bạch trên những phương tiện thông tin đại chúng về việc tịch thu thương hiệu, phần thưởng cuộc thi người mẫu, người mẫu theo pháp luật ;c ) Sử dụng thương hiệu, phần thưởng cuộc thi người mẫu, người mẫu sau khi bị tịch thu hoặc có quyết định hành động hủy tác dụng cuộc thi, liên hoan ;d ) Sử dụng thương hiệu của cá thể đạt được tại cuộc thi người mẫu, người mẫu ở quốc tế chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận .4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng so với hành vi tham gia thi người mẫu, người mẫu ở quốc tế mà không có văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .5. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với hành vi tổ chức triển khai thi người mẫu và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận đồng ý .6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với hành vi tổ chức triển khai thi người mẫu, người mẫu có nội dung kích động đấm đá bạo lực ; tác động ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại ; sử dụng phục trang, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện đi lại miêu tả, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc bản địa ; tác động ảnh hưởng xấu đi đến đạo đức, sức khỏe thể chất hội đồng và tâm ý xã hội ; xâm phạm quyền và quyền lợi hợp pháp của những tổ chức triển khai, cá thể .7. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với hành vi tổ chức triển khai thi người mẫu, người mẫu có nội dung xuyên tạc lịch sử dân tộc, độc lập, chủ quyền lãnh thổ và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ ; phủ nhận thành tựu cách mạng ; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo ; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc bản địa, danh nhân .

8. Hình thức xử phạt bổ sung:
Định chỉ hoạt động tổ chức thi người đẹp, người mẫu từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này.

9. Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc tịch thu văn bản đồng ý chấp thuận tổ chức triển khai cuộc thi người mẫu, người mẫu ; văn bản xác nhận dự thi người mẫu, người mẫu ở quốc tế so với hành vi lao lý tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này trong trường hợp đã được cấp ;b ) Buộc công bố công khai minh bạch về việc tịch thu thương hiệu, phần thưởng so với hành vi pháp luật tại điểm b khoản 3 Điều này ;c ) Buộc tịch thu thương hiệu, phần thưởng so với hành vi lao lý tại điểm b khoản 3 Điều này ;d ) Buộc xin lỗi tổ chức triển khai, cá thể so với hành vi pháp luật tại điểm c khoản 3 Điều này ;đ ) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp có được do thực thi hành vi pháp luật tại điểm a khoản 3, những khoản 5, 6 và 7 Điều này .

Điều 13. Vi phạm quy định về lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung nghệ thuật biểu diễn

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Lưu hành bản ghi âm, ghi hình mà không nộp lưu chiểu theo pháp luật ;b ) Lưu hành bản ghi âm, ghi hình không đúng với nội dung bản ghi âm, ghi hình đã nộp lưu chiểu .2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Lưu hành bản ghi âm, ghi hình đã có quyết định hành động đình chỉ lưu hành, buộc tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ; trừ trường hợp pháp luật tại khoản 4 Điều này .b ) Lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung xâm phạm quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể .3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với hành vi lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung kích động đấm đá bạo lực ; ảnh hưởng tác động xấu đến quan hệ đối ngoại ; sử dụng phục trang, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện đi lại diễn đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc bản địa ; tác động ảnh hưởng xấu đi đến đạo đức, sức khỏe thể chất hội đồng và tâm ý xã hội .4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với hành vi lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung xuyên tạc lịch sử vẻ vang, độc lập, chủ quyền lãnh thổ và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ ; phủ nhận thành tựu cách mạng ; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo ; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc bản địa, danh nhân .5. Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc tiêu hủy bản ghi âm, ghi hình so với hành vi pháp luật tại khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này ;b ) Buộc tiêu hủy văn hóa truyền thống phẩm có nội dung ô nhiễm so với hành vi lao lý tại điểm a khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này ;c ) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp có được do thực thi hành vi pháp luật tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này .d ) Buộc tháo gỡ bản ghi âm, ghi hình, văn hóa truyền thống phẩm có nội dung ô nhiễm dưới hình thức điện tử trên thiên nhiên và môi trường mạng và kỹ thuật số so với hành vi pháp luật tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này .

Mục 3
HÀNH VI VI PHẠM VỀ TỔ CHỨC LỄ HỘI; KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE, DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG; HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ VĂN HÓA CÔNG CỘNG

Điều 14. Vi phạm quy định về tổ chức lễ hội

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng nơi pháp luật ;b ) Nói tục, chửi thề, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng tác động đến không khí trang nghiêm của tiệc tùng ;c ) Mặc phục trang không lịch sự và trang nhã hoặc không tương thích với truyền thống lịch sử văn hóa truyền thống Nước Ta .2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Không báo cáo giải trình bằng văn bản hiệu quả tổ chức triển khai tiệc tùng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật ;b ) Chèo kéo người tham gia tiệc tùng sử dụng dịch vụ, sản phẩm & hàng hóa của mình .3. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Không xây dựng Ban tổ chức triển khai tiệc tùng theo pháp luật ;b ) Bán vé, thu tiền tham gia liên hoan ;c ) Không có Tolet hoặc có Tolet nhưng không bảo vệ tiêu chuẩn theo pháp luật trong khu vực tiệc tùng, di tích lịch sử ;d ) Không tuyên truyền, ra mắt mục tiêu, ý nghĩa, giá trị của liên hoan trên mạng lưới hệ thống loa phát thanh hoặc bảng, biển và những hình thức tuyên truyền khác ;đ ) Không thông tin số điện thoại thông minh đường dây nóng để tiếp đón thông tin phản ánh của người tham gia liên hoan .4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Lợi dụng hoạt động giải trí tổ chức triển khai liên hoan để trục lợi ;b ) Tham gia hoạt động giải trí mê tín dị đoan dị doan trong liên hoan .5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Phục hồi phong tục, tập quán gây tác động ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, nhân cách con người và truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống Nước Ta ;b ) Ép buộc tổ chức triển khai, cá thể tham gia góp phần kinh phí đầu tư tổ chức triển khai tiệc tùng .6. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Tổ chức tiệc tùng theo lao lý phải thông tin với cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không thông tin ;b ) Tổ chức tiệc tùng không đúng với nội dung đã ĐK hoặc nội dung đã thông tin với cơ quan nhà nước có thẩm quyền .7. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Tổ chức tiệc tùng theo pháp luật phải ĐK mà không có văn bản đồng ý chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;b ) Tổ chức liên hoan truyền thống lịch sử không đúng với thực chất, ý nghĩa lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống ;c ) Thực hiện nghi lễ có tính đấm đá bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống lịch sử yêu tự do, nhân đạo của dân tộc bản địa Nước Ta ;d ) Không tạm dừng tổ chức triển khai liên hoan theo nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;đ ) Tổ chức hoạt động giải trí mê tín dị đoan dị đoan .8. Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp có được do thực thi hành vi pháp luật tại điểm b khoản 3, điểm a khoản 4 và điểm đ khoản 7 Điều này ;b ) Buộc hoàn trả số tiền có được do triển khai hành vi lao lý tại điểm b khoản 5 Điều này .

Điều 15. Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng so với hành vi không mặc phục trang hoặc không đeo biển tên do người sử dụng lao động cung ứng .2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng so với hành vi không phân phối phục trang hoặc không phân phối biển tên cho người lao động .3. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi không nộp giấy phép đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường khi có quyết định hành động tịch thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi kê khai không trung thực trong hồ sơ đề xuất cấp giấy phép đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường .5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi ;b ) Kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng chừng thời hạn từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày ;c ) Sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ trợ làm biến hóa nội dung giấy phép đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường .6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường không bảo vệ diện tích quy hoạnh theo pháp luật ;b ) Đặt chốt cửa bên trong phòng hát karaoke, phòng vũ trường ;c ) Đặt thiết bị báo động, trừ những thiết bị báo cháy nổ tại khu vực kinh doanh thương mại dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường ;d ) Không bảo vệ hình ảnh tương thích với lời bài hát bộc lộ trên màn hình hiển thị ( hoặc hình thức tựa như ) hoặc với văn hóa truyền thống, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc bản địa Nước Ta trong phòng hát karaoke ;d ) Không kiểm soát và điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trong trường hợp đổi khác về số lượng phòng hoặc đổi khác chủ sở hữu ;e ) Kinh doanh dịch vụ vũ trường trong khoảng chừng thời hạn từ 02 giờ đến 8 giờ mỗi ngày ;g ) Kinh doanh dịch vụ vũ trường ở khu vực cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử lịch sử dân tộc – văn hoá dưới 200 mét .7. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép theo pháp luật ;b ) Sử dụng giấy phép đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ karaoke của tổ chức triển khai, cá thể khác để kinh doanh thương mại ;c ) Cho tổ chức triển khai, cá thể khác sử dụng giấy phép đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ karaoke để kinh doanh thương mại .8. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Kinh doanh dịch vụ vũ trường không có giấy phép theo pháp luật ;b ) Sử dụng giấy phép đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ vũ trường của tổ chức triển khai, cá thể khác để kinh doanh thương mại ;c ) Cho tổ chức triển khai, cá thể khác sử dụng giấy phép đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ vũ trường để kinh doanh thương mại .9. Hình thức xử phạt bổ trợ :a ) Tước quyền sử dụng giấy phép đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường từ 18 tháng đến 24 tháng so với hành vi lao lý tại điểm c khoản 7 và điểm c khoản 8 Điều này ;a ) Buộc tịch thu giấy phép đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường so với hành vi pháp luật tại khoản 4 Điều này trong trường hợp đã được cấp ;b ) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp có được do triển khai hành vi pháp luật tại điểm b khoản 5, điểm e khoản 6, khoản 7 và khoản 8 Điều này .

Điều 16. Vi phạm quy định về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Treo, tọa lạc tranh, ảnh, lịch hay vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; kích động đấm đá bạo lực tại cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ vũ trường, cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng quán ăn siêu thị nhà hàng, giải khát hoặc nơi hoạt động giải trí văn hóa truyền thống và kinh doanh thương mại dịch vụ văn hóa truyền thống công cộng khác ;b ) Tổ chức những hình thức đi dạo vui chơi ngoài khoảng chừng thời hạn từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 1, điểm đ và điểm e khoản 4 Điều 8 ; điểm b khoản 5 và điểm e khoản 6 Điều 15 ; khoản 2 Điều 31 Nghị định này .2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với hành vi bán hoặc phổ cập tranh, ảnh, văn hóa truyền thống phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; kích động đấm đá bạo lực ; truyền bá tệ nạn xã hội ; không tương thích với thuần phong mỹ tục, truyền thống lịch sử văn hóa truyền thống Nước Ta hoặc có nội dung đã có quyết định hành động đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, tịch thu, tịch thu, tiêu hủy của cơ quan có thẩm quyền .3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với hành vi dùng những phương pháp ship hàng có đặc thù khiêu dâm tại cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ vũ trường, cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng quán ăn nhà hàng siêu thị, giải khát hoặc nơi hoạt động giải trí văn hóa truyền thống và kinh doanh thương mại dịch vụ văn hóa truyền thống công cộng khác .4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với hành vi bao che cho những hoạt động giải trí có đặc thù khiêu dâm, kích động đấm đá bạo lực, đồi trụy, nhảy múa thoát y tại cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ vũ trường, cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng quán ăn siêu thị nhà hàng, giải khát hoặc nơi tổ chức triển khai hoạt động giải trí văn hóa truyền thống và kinh doanh thương mại dịch vụ văn hóa truyền thống công cộng khác .5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với hành vi tổ chức triển khai cho khách nhảy múa thoát y hoặc tổ chức triển khai hoạt động giải trí khác mang đặc thù đồi trụy tại cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ vũ trường, cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng quán ăn nhà hàng siêu thị, giải khát hoặc nơi tổ chức triển khai hoạt động giải trí văn hóa truyền thống và kinh doanh thương mại dịch vụ văn hóa truyền thống công cộng khác .

6. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường từ 18 tháng đến 24 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc tiêu hủy văn hóa truyền thống phẩm có nội dung ô nhiễm so với hành vi pháp luật tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều này ;b ) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp có được do thực thi hành vi lao lý tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều này .

Mục 4
HÀNH VI VI PHẠM VỀ MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM

Điều 17. Vi phạm quy định về hoạt động mỹ thuật

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Không thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức triển khai cuộc thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật theo pháp luật ;b ) Tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật mà không có văn bản đồng ý chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật ;c ) Không gửi báo cáo giải trình hiệu quả cuộc thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo lao lý ;d ) Kê khai không trung thực trong hồ sơ đề xuất cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc bản địa, lãnh tụ hoặc hồ sơ ý kiến đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật hoặc hồ sơ ý kiến đề nghị cấp giấy phép kiến thiết xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng hoặc hồ sơ thông tin tổ chức triển khai thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật .2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật không đúng với nội dung đã thông tin ;b ) Sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ trợ làm đổi khác nội dung giấy phép triển lãm mỹ thuật hoặc giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc bản địa, lãnh tụ hoặc giấy phép kiến thiết xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng hoặc giấy phép tổ chức triển khai trại sáng tác điều khắc .3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Tổ chức triển lãm mỹ thuật, trại sáng tác điêu khắc không đúng nội dung ghi trong giấy phép ;b ) Không làm lại thủ tục xin cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật theo lao lý ;c ) Sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc bản địa, lãnh tụ nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh thương mại hoặc đặt ở nơi công cộng không đúng nội dung ghi trong giấy phép .4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Tổ chức triển lãm mỹ thuật mà không có giấy phép theo pháp luật ;b ) Tổ chức trại sáng tác điêu khắc mà không có giấy phép theo lao lý ;c ) Sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc bản địa, lãnh tụ nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh thương mại hoặc đặt ở nơi công cộng mà không có giấy phép, trừ trường hợp pháp luật tại điểm c khoản 5 Điều này ;d ) Sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc bản địa, lãnh tụ không bảo vệ sự tôn kính ;đ ) Tổ chức cuộc thi, sáng tác tác phẩm mỹ thuật khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền không chấp thuận đồng ý .e ) Triển lãm những tác phẩm mỹ thuật, những loại sản phẩm thẩm mỹ và nghệ thuật khác có nội dung truyền bá lối sống dâm ô, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, phá hoại thuần phong mỹ tục và hủy hoại môi trường tự nhiên ; xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức triển khai, danh dự và nhân phẩm của cá thể ;g ) Xây dựng khu công trình mỹ thuật có nội dung truyền bá lối sống dâm ô, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, phá hoại thuần phong mỹ tục và hủy hoại môi trường tự nhiên ; xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức triển khai, danh dự và nhân phẩm của cá thể .5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Triển lãm những tác phẩm mỹ thuật, những mẫu sản phẩm thẩm mỹ và nghệ thuật khác có nội dung kích động đấm đá bạo lực ; lối sống đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; xuyên tạc thực sự lịch sử vẻ vang ; phủ nhận thành tựu cách mạng ; xúc phạm dân tộc bản địa, anh hùng dân tộc bản địa, danh nhân văn hóa ;d ) Xây dựng khu công trình mỹ thuật có nội dung kích động đấm đá bạo lực ; lối sống đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; xuyên tạc thực sự lịch sử dân tộc ; phủ nhận thành tựu cách mạng ; xúc phạm dân tộc bản địa, anh hùng dân tộc bản địa, danh nhân văn hóa hoặc không đúng mẫu đã được phê duyệt .

6. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 3, điểm c và điểm d khoản 4 Điều này.

a ) Buộc tiêu hủy văn hóa truyền thống phẩm có nội dung ô nhiễm so với hành vi pháp luật tại điểm e khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều này ;b ) Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm so với hành vi lao lý tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều này ;c ) Buộc phần tượng đài, tranh hoành tráng không đúng nội dung ghi trong giấy phép so với hành vi lao lý tại điểm c khoản 3 và điểm b khoản 5 Điều này ;d ) Buộc tượng đài, tranh hoành tráng và khu công trình mỹ thuật so với hành vi pháp luật tại điểm g khoản 4, điểm c và điểm d khoản 5 Điều này ;đ ) Buộc sơ tán tang vật vi phạm khỏi khu vực tổ chức triển khai triển lãm hoặc tổ chức triển khai trại sáng tác điêu khắc so với hành vi lao lý tại điểm a và điểm b khoản 1, điểm a và điểm b khoản 4 Điều này ;e ) Buộc vô hiệu phần nội dung vi phạm ra khỏi triển lãm mỹ thuật, trại sáng tác điêu khắc so với hành vi lao lý tại điểm a khoản 3 Điều này ;g ) Buộc tịch thu giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc bản địa, lãnh tụ hoặc giấy phép triển lãm mỹ thuật hoặc giấy phép thiết kế xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng hoặc văn bản chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật so với hành vi pháp luật tại điểm d khoản 1 Điều này trong trường hợp đã được cấp ;h ) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp có được do triển khai hành vi sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc bản địa, lãnh tụ nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh thương mại lao lý tại điểm c khoản 3 và điểm c khoản 4 Điều này .

Điều 18. Vi phạm quy định về hoạt động nhiếp ảnh

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Không thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tổ chức triển khai hoạt động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Nước Ta theo lao lý ;b ) Không thông tin lại trong trường hợp biến hóa nội dung ghi trong văn bản đã thông tin theo lao lý ;c ) Không thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Nước Ta ra quốc tế dự thi, liên hoan theo lao lý ;d ) Kê khai không trung thực trong hồ sơ đề xuất cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh .2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với hành vi thay thế sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ trợ làm biến hóa nội dung giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh .3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Nước Ta không đúng nội dung ghi trong giấy phép ;b ) Đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Nước Ta ra quốc tế triển lãm không đúng nội dung ghi trong giấy phép ;c ) Không làm thủ tục xin cấp lại giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Nước Ta theo pháp luật .4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với hành vi tổ chức triển khai triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Nước Ta mà không có giấy phép theo lao lý .5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Nước Ta ra quốc tế triển lãm mà không có giấy phép theo pháp luật ;b ) Triển lãm những tác phẩm nhiếp ảnh thuộc loại cấm phổ cập, trừ trường hợp pháp luật tại điểm a khoản 6 Điều này ;c ) Sửa chữa, ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm xô lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích mục tiêu xâm phạm uy tín của tổ chức triển khai, danh dự và nhân phẩm của cá thể .6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Nước Ta có nội dung kích động đấm đá bạo lực ; khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ;b ) Sửa chữa, ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm xô lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích mục tiêu xuyên tạc thực sự lịch sử dân tộc, phủ nhận thành tựu cách mạng ; xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc bản địa, lãnh tụ, danh nhân văn hóa ;c ) Mua, bán, sử dụng, phổ cập tác phẩm nhiếp ảnh vi phạm pháp lý hoặc đã có quyết định hành động đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, tịch thu, tịch thu, tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .a ) Buộc tịch thu giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh so với hành vi pháp luật tại điểm d khoản 1 Điều này trong trường hợp đã được cấp ;b ) Buộc vô hiệu phần nội dung vi phạm ra khỏi triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh so với hành vi pháp luật tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này ;c ) Buộc tiêu hủy văn hóa truyền thống phẩm có nội dung ô nhiễm so với hành vi lao lý tại điểm b và điểm c khoản 5, khoản 6 Điều này ;d ) Buộc xin lỗi tổ chức triển khai, cá thể so với hành vi pháp luật tại điểm c khoản 5 Điều này ;đ ) Buộc cải chính thông tin sai thực sự so với hành vi lao lý tại điểm b khoản 6 Điều này ;e ) Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm so với hành vi pháp luật tại khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều này ;g ) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp có được do triển khai hành vi pháp luật tại điểm c khoản 6 Điều này .

Điều 19. Vi phạm quy định về hoạt động triển lãm

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Không thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tổ chức triển khai triển lãm ;b ) Không thông tin lại trong trường hợp đổi khác nội dung ghi trong văn bản đã thông tin theo lao lý ;c ) Kê khai không trung thực trong hồ sơ đề xuất cấp giấy phép tổ chức triển khai triển lãm .2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với hành vi thay thế sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ trợ làm biến hóa nội dung giấy phép tổ chức triển khai triển lãm .3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Tổ chức triển lãm tại Nước Ta không đúng nội dung ghi trong giấy phép, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 6 Điều này ;b ) Đưa tác phẩm, hiện vật, tài liệu ra quốc tế triển lãm không đúng nội dung ghi trong giấy phép, trừ trường hợp lao lý tại khoản 6 Điều này ;c ) Không làm thủ tục xin cấp lại giấy phép triển lãm tại Nước Ta theo pháp luật .4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với hành vi tổ chức triển khai triển lãm tại Nước Ta mà không có giấy phép theo lao lý .5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Đưa tác phẩm, hiện vật, tài liệu ra quốc tế triển lãm mà không có giấy phép theo lao lý ;b ) Triển lãm tác phẩm, hiện vật, tài liệu có nội dung vi phạm lao lý về nếp sống văn minh, tuyên truyền đấm đá bạo lực, những hành vi tội ác, tệ nạn xã hội gây hại cho sức khỏe thể chất, hủy hoại môi trường sinh thái ;c ) Triển lãm tác phẩm, hiện vật, tài liệu có nội dung bật mý bí hiểm của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể mà không được sự chấp thuận đồng ý của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể đó .6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với hành vi triển lãm tác phẩm, hiện vật, tài liệu có nội dung xuyên tạc lịch sử vẻ vang, phủ nhận thành tựu cách mạng ; xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc bản địa, danh nhân văn hóa ; xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức triển khai, danh dự và nhân phẩm của cá thể .a ) Buộc tịch thu giấy phép tổ chức triển khai triển lãm so với hành vi lao lý tại điểm c khoản 1 Điều này trong trường hợp đã được cấp ;b ) Buộc vô hiệu nội dung vi phạm ra khỏi triển lãm so với hành vi pháp luật tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này ;c ) Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm so với hành vi pháp luật tại khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều này ;d ) Buộc tiêu hủy văn hóa truyền thống phẩm có nội dung ô nhiễm so với hành vi pháp luật tại điểm b và điểm c khoản 5 và khoản 6 Điều này .9. Hành vi lao lý tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này không vận dụng so với triển lãm pháp luật tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 23/2019 / NĐ-CP ngày 26/2/2019 của nhà nước pháp luật hoạt động giải trí triển lãm .

Mục 5
HÀNH VI VI PHẠM VỀ DI SẢN VĂN HÓA

Điều 20. Vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng so với hành vi viết, vẽ, làm bẩn, làm ô uế di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh .2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi tuyên truyền, trình làng rơi lệch nội dung, giá trị di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hoá, danh lam thắng cảnh .3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi kê khai không trung thực trong hồ sơ đề xuất cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc .4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Không ĐK bảo vật vương quốc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc không thông tin với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi đổi khác chủ sở hữu bảo vật vương quốc ;b ) Tẩy xóa, sửa chữa thay thế hoặc bổ trợ làm đổi khác nội dung Bảng xếp hạng di tích lịch sử lịch sử dân tộc – văn hoá hoặc giấy ghi nhận di sản văn hóa truyền thống phi vật thể đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa truyền thống phi vật thể vương quốc hoặc giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc .5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc không đúng nội dung ghi trong giấy phép ;b ) Phổ biến và thực hành thực tế xô lệch nội dung di sản văn hoá phi vật thể ;c ) Tùy tiện đưa vào những yếu tố mới không tương thích làm giảm giá trị di sản văn hóa truyền thống phi vật thể .6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Làm hư hại hiện vật trong kho lưu trữ bảo tàng, di tích lịch sử lịch sử dân tộc – văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được đưa vào Danh mục kiểm kê di tích lịch sử của địa phương ;b ) Không có văn bản đồng ý chấp thuận của quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh so với di tích lịch sử cấp tỉnh hoặc không có văn bản đồng ý chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch so với di tích lịch sử vương quốc và di tích lịch sử vương quốc đặc biệt quan trọng khi thiết kế xây dựng khu công trình bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử ở khu vực bảo vệ II ;c ) Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống để trục lợi, hoạt động giải trí mê tín dị đoan dị đoan .7. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Hủy hoại, làm biến hóa yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống, ;b ) Lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống, ;c ) Sử dụng trái phép di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh ;d ) Làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc mà không có giấy phép theo lao lý ;đ ) Mua, bán, trao đổi, luân chuyển trái phép trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh và di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc có nguồn gốc phạm pháp ;e ) Làm hư hại nghiêm trọng hiện vật trong kho lưu trữ bảo tàng, di tích lịch sử lịch sử dân tộc – văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được đưa vào Danh mục kiểm kê di tích lịch sử của địa phương .8. Hình thức xử phạt bổ trợ :a ) Tịch thu phương tiện đi lại vi phạm so với hành vi lao lý tại điểm a khoản 5 và điểm d khoản 7 Điều này ;b ) Tịch thu tang vật vi phạm so với hành vi lao lý tại điểm b khoản 4, điểm a khoản 5, điểm d và điểm đ khoản 7 Điều này .9. Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc Phục hồi lại thực trạng bắt đầu so với hành vi hành vi viết, vẽ, làm bẩn di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh lao lý tại khoản 1 và điểm c khoản 7 Điều này ;b ) Buộc trả lại đất đã bị lấn chiếm trừ trường hợp có đủ điều kiện kèm theo được công nhận quyền sử dụng đất theo pháp luật tại Điều 22 của Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể thi hành một số ít điều của Luật Đất đai so với hành vi pháp luật tại điểm b khoản 7 Điều này ;c ) Buộc khu công trình so với hành vi pháp luật tại điểm b khoản 6 Điều này ;d ) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp có được do triển khai hành vi pháp luật tại khoản 5, điểm c khoản 6, điểm d và điểm đ khoản 7 Điều này ;đ ) Buộc tịch thu giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc so với hành vi pháp luật tại khoản 3 Điều này trong trường hợp đã được cấp ;e ) Buộc cải chính thông tin sai thực sự so với hành vi pháp luật tại khoản 2, điểm b và điểm c khoản 5 Điều này .

Điều 21. Vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi kê khai không trung thực trong hồ sơ ý kiến đề nghị cấp, cấp lại giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại giám định cổ vật .2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với hành vi sửa chữa thay thế, tẩy xóa hoặc bổ trợ làm biến hóa nội dung giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại giám định cổ vật .3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với hành vi không làm thủ tục cấp lại giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại giám định cổ vật theo pháp luật .4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Không có trang thiết bị, phương tiện đi lại thực thi giám định tương thích với nghành nghề dịch vụ đã ĐK theo pháp luật ;b ) Không bảo vệ số lượng tối thiểu chuyên viên giám định cổ vật về chuyên ngành trong quy trình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại giám định cổ vật theo pháp luật .5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Kinh doanh giám định cổ vật mà không có giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại giám định cổ vật theo lao lý ;b ) Cho cơ sở kinh doanh thương mại khác sử dụng giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại giám định cổ vật ;c ) Sử dụng giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại giám định cổ vật của cơ sở khác .6. Hình thức xử phạt bổ trợ :b ) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại giám định cổ vật từ 01 tháng đến 03 tháng so với hành vi lao lý tại khoản 4 Điều này ;c ) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại giám định cổ vật từ 03 tháng đến 06 tháng so với hành vi pháp luật tại điểm b khoản 5 Điều này .a ) Buộc tịch thu giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại giám định cổ vật so với hành vi lao lý tại khoản 1 Điều này trong trường hợp đã được cấp, cấp lại ;b ) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp có được do triển khai hành vi lao lý tại khoản 5 Điều này .

Điều 22. Vi phạm quy định về chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi kê khai không trung thực trong hồ sơ ý kiến đề nghị cấp, cấp lại chứng từ hành nghề dữ gìn và bảo vệ, trùng tu, hồi sinh di tích lịch sử .2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi không làm thủ tục cấp lại chứng từ hành nghề dữ gìn và bảo vệ, trùng tu, hồi sinh di Lích theo pháp luật, trừ trường hợp chứng từ hành nghề dữ gìn và bảo vệ, trùng tu, hồi sinh di tích lịch sử hết hạn sử dụng .3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với hành vi tẩy xóa, sửa chữa thay thế hoặc bổ trợ làm biến hóa nội dung chứng từ hành nghề dữ gìn và bảo vệ, trùng tu, phục sinh di tích lịch sử .4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Hành nghề dữ gìn và bảo vệ, trùng tu, phục sinh di tích lịch sử mà không có chứng từ hành nghề dữ gìn và bảo vệ, trùng tu, hồi sinh di tích lịch sử theo lao lý ;b ) Sử dụng chứng từ hành nghề dữ gìn và bảo vệ, trùng tu, phục sinh di tích lịch sử của người khác ;c ) Sử dụng chứng từ hành nghề dữ gìn và bảo vệ, trùng tu, hồi sinh di tích lịch sử hết hạn ;d ) Cho người khác sử dụng chứng từ hành nghề dữ gìn và bảo vệ, trùng tu, phục sinh di tích lịch sử .5. Hình thức xử phạt bổ trợ :a ) Tịch thu tang vật vi phạm so với hành vi lao lý tại điểm c khoản 4 Điều này ;b ) Tước quyền sử dụng chứng từ hành nghề dữ gìn và bảo vệ, trùng tu, hồi sinh di tích lịch sử từ 03 tháng đến 06 tháng so với hành vi lao lý tại điểm d khoản 4 Điều này .a ) Buộc tịch thu chứng từ hành nghề dữ gìn và bảo vệ, trùng tu, hồi sinh di tích lịch sử so với hành vi pháp luật tại khoản 1 Điều này trong trường hợp đã được cấp, cấp lại ;b ) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp có được do triển khai hành vi pháp luật tại khoản 4 Điều này .

Điều 23. Vi phạm quy định về giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi kê khai không trung thực trong hồ sơ đề xuất cấp, cấp lại giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo hành nghề dữ gìn và bảo vệ, trùng tu, hồi sinh di tích lịch sử .2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với hành vi tẩy xóa, sửa chữa thay thế hoặc bổ trợ làm biến hóa nội dung giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo hành nghề dữ gìn và bảo vệ, trùng tu, phục sinh di tích lịch sử .3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với hành vi không làm thủ tục cấp lại giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo hành nghề trùng tu di tích lịch sử theo pháp luật, trừ trường hợp giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo hành nghề dữ gìn và bảo vệ, trùng tu, phục sinh di tích lịch sử hết hạn sử dụng .4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Không bảo vệ số lượng tối thiểu người được cấp chứng từ hành nghề dữ gìn và bảo vệ, trùng tu, hồi sinh di tích lịch sử trong quy trình hoạt động giải trí theo lao lý ;b ) Sử dụng giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo hành nghề dữ gìn và bảo vệ, trùng tu, phục sinh di tích lịch sử hết hạn .5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Hành nghề dữ gìn và bảo vệ, trùng tu, phục sinh di tích lịch sử mà không có giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo hành nghề trùng tu di tích lịch sử theo lao lý ;b ) Cho tổ chức triển khai khác sử dụng giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo hành nghề dữ gìn và bảo vệ, trùng tu, phục sinh di tích lịch sử ;c ) Sử dụng giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo hành nghề bảo quan, trùng tu, hồi sinh di tích lịch sử của tổ chức triển khai khác để hành nghề .6. Hình thức xử phạt bổ trợ :a ) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo hành nghề dữ gìn và bảo vệ, trùng tu, hồi sinh di tích lịch sử từ 01 tháng đến 03 tháng so với hành vi lao lý tại điểm a khoản 4 Điều này ;b ) Tước quyền sử dụng giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo hành nghề dữ gìn và bảo vệ, trùng tu, hồi sinh di tích lịch sử từ 03 tháng đến 06 tháng so với hành vi lao lý tại điểm b khoản 5 Điều này ;c ) Tịch thu tang vật vi phạm so với hành vi pháp luật tại điểm b khoản 4 Điều này .a ) Buộc tịch thu giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo hành nghề dữ gìn và bảo vệ, trùng tu, hồi sinh di tích lịch sử so với hành vi lao lý tại khoản 1 Điều này trong trường hợp đã được cấp, cấp lại ;b ) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp có được do triển khai hành vi pháp luật tại khoản 5 Điều này .

Điều 24. Vi phạm quy định về khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Thăm dò, khai thác khảo cổ không đúng nội dung ghi trong giấy phép ;b ) Bảo quản, trùng tu, hồi sinh di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh không đúng nội dung quy hoạch, dự án Bất Động Sản và phong cách thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt .2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Thăm dò, khai thác khảo cổ không có giấy phép ;b ) Báo quản, trùng tu, phục sinh di tích lịch sử lịch sử dân tộc – văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh mà không có văn bản đồng ý chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với hành vi hướng đến, trục vớt trái phép tại những khu vực khảo cổ .

4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật vi phạm có được do thực hiện hành vi quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 và hành vi đào bới trái phép tại các địa điểm khảo cổ quy đinh tại khoản 3 Điều này.

Điều 25. Vi phạm quy định về thông báo, giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được phát hiện

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với hành vi không thông tin, không giao nộp di vật, cổ vật được phát hiện .

2. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Mục 6 HÀNH VI VI PHẠM VỀ THƯ VIỆN

Điều 26. Vi phạm quy định cấm trong hoạt động thư viện

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Đánh tráo tài nguyên thông tin, trừ tài liệu cổ, quý và hiếm, bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt quan trọng ;b ) Chiếm dụng tài nguyên thông tin, trừ tài liệu cổ, quý và hiếm, bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt quan trọng ;c ) Cung cấp trái lao lý thông tin về người sử dụng dịch vụ thư viện .2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Hạn chế quyền tiếp cận và sử dụng tài nguyên thông tin của người sử dụng thư viện trái với pháp luật của pháp lý ;b ) Làm hư hỏng tài nguyên thông tin, trừ tài liệu cổ, quý và hiếm, bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt quan trọng .3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng so với hành vi hủy hoại tài nguyên thông tin, trừ tài liệu cổ, quý và hiếm, bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt quan trọng .4. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi phá hoại mạng lưới hệ thống thông tin thư viện, cơ sở tài liệu thư viện .5. Đình chỉ hoạt động giải trí của thư viện hội đồng hoặc thư viện tư nhân có ship hàng hội đồng hoặc thư viện của tổ chức triển khai, cá thể quốc tế có Giao hàng người Nước Ta từ 6 tháng đến 12 tháng so với hành vi tận dụng hoạt động giải trí thư viện để kích động đấm đá bạo lực ; phá hoại thuần phong mỹ tục ; lôi kéo người sử dụng thư viện vào tệ nạn xã hội .6. Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc trả lại tài nguyên thông tin đã đánh cắp hoặc chiếm hữu lao lý tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này ;b ) Buộc Phục hồi lại thực trạng bắt đầu so với hành vi lao lý tại điểm b khoản 2 và khoản 4 Điều này .

Điều 27. Vi phạm quy định về hoạt động của thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

1. Cánh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Không thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xây dựng, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm hết hoạt động giải trí thư viện theo pháp luật ;b ) Không bảo vệ về số lượng bản sách theo pháp luật trong quy trình hoạt động giải trí .2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng so với hành vi không bảo vệ về cơ sở vật chất, tiện ích thư viện và người thao tác trong thư viện theo pháp luật trong quy trình hoạt động giải trí của thư viện, trừ trường hợp lao lý tại điểm b khoản 1 Điều này .3. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi xây dựng, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm hết hoạt động giải trí thư viện khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền không chấp thuận đồng ý bằng văn bản theo pháp luật .4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với tái phạm hành vi pháp luật tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này .

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc bổ sung số lượng bản sách, cơ sở vật chất, tiện ích thư viện và người làm việc bảo đảm theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 28. Vi phạm quy định về quyền và trách nhiệm của thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Hoạt động trái với công dụng, trách nhiệm và nội dung đã thông tin với cơ quan có thẩm quyền của thư viện ;b ) Không triển khai chính sách báo cáo giải trình hoạt động giải trí thư viện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;c ) Không công bố nội quy, hướng dẫn sử dụng thư viện .2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Không công khai minh bạch, minh bạch về tài nguyên thông tin theo pháp luật ;b ) Tiếp nhận hỗ trợ vốn, viện trợ, Tặng cho, góp phần trái với lao lý .

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Điều 29. Vi phạm quy định về nghĩa vụ của người làm công tác thư viện
Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

1. Đối xử không công minh với người sử dụng thư viện ;2. Ứng xử trái với quy tắc ứng xử nghề nghiệp thư viện .

Mục 7
HÀNH VI VI PHẠM KHÁC TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA

Điều 30. Vi phạm quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 5.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Không báo cáo giải trình bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo lao lý về tác dụng hoạt động giải trí trong năm hoặc khi có nhu yếu ;b ) Không thông tin tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi đặt Trụ sở và nơi dự kiến tổ chức triển khai những hoạt động giải trí về nội dung hoạt động giải trí và thời hạn ủy quyền cho Trụ sở .2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Không thông tin tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi đặt trụ sở về người đại diện thay mặt theo pháp lý, người quản trị, nhân viên cấp dưới và thời hạn khởi đầu hoạt động giải trí, kết thúc thao tác của người đại diện thay mặt theo pháp lý, người quản trị và nhân viên cấp dưới ;b ) Tổ chức hoạt động giải trí không đúng nội dung ghi trong giấy ghi nhận ĐK xây dựng và hoạt động giải trí hoặc giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí ;c ) Kê khai không trung thực trong hồ sơ ý kiến đề nghị cấp, cấp lại giấy ghi nhận ĐK xây dựng và hoạt động giải trí hoặc giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí .3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Không làm thủ tục cấp lại giấy ghi nhận ĐK xây dựng và hoạt động giải trí, giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí của cơ sở văn hóa truyền thống quốc tế tại Nước Ta hoặc giấy ghi nhận xây dựng và hoạt động giải trí của Trụ sở theo pháp luật ;b ) Tẩy xóa, sửa chữa thay thế hoặc bổ trợ làm biến hóa nội dung giấy ghi nhận ĐK xây dựng và hoạt động giải trí hoặc giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí .4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với hành vi không có giấy ghi nhận xây dựng và hoạt động giải trí của Trụ sở theo pháp luật .5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng so với hành vi không có giấy ghi nhận ĐK xây dựng và hoạt động giải trí hoặc giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí của cơ sở văn hóa truyền thống quốc tế tại Nước Ta .7. Biện pháp khắc phục hậu quả :

Điều 31. Vi phạm quy định về hoạt động trò chơi điện tử không kết nối mạng Internet

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi kinh doanh thương mại game show điện tử không liên kết mạng Internet ở khu vực cách trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông dưới 200 mét .2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi kinh doanh thương mại game show điện tử không liên kết mạng Internet ngoài khoảng chừng thời hạn từ 8 giờ đến 22 giờ mỗi ngày .3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với hành vi không có tem, nhãn trấn áp, lưu hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền dán trên máy game show điện tử không liên kết mạng Internet theo pháp luật .4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với hành vi tổ chức triển khai game show điện tử không liên kết mạng Internet có nội dung khiêu dâm nhưng chưa đến mức truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; kích động đấm đá bạo lực .5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Tổ chức game show điện tử không liên kết mạng Internet có nội dung đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ;b ) Bán, cho thuê băng, đĩa game show điện tử có nội dung khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; kích động đấm đá bạo lực .6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với hành vi sản xuất băng, đĩa game show điện tử có nội dung khiêu dâm nhưng chưa đến mức truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; kích động đấm đá bạo lực .7. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với hành vi sản xuất băng, đĩa game show điện tử có nội dung đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; làm phương hại đến chủ quyền lãnh thổ vương quốc .8. Hình thức xử phạt bổ trợ :a ) Tịch thu máy game show so với hành vi pháp luật tại khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều này ;b ) Tịch thu phương tiện đi lại vi phạm so với hành vi pháp luật tại khoản 6 và khoản 7 Điều này .9. Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc dán tem, nhãn trấn áp, lưu hành trên máy game show điện tử không liên kết mạng Internet so với hành vi lao lý tại khoản 3 Điều này ;b ) Buộc tiêu hủy văn hóa truyền thống phẩm có nội dung ô nhiễm so với hành vi pháp luật tại những khoản 4, 5, 6 và 7 Điều này ;c ) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp có được do thực thi hành vi lao lý tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này .

Điều 32. Vi phạm quy định về hoạt động văn hóa cho người khuyết tật, người cao tuổi

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng so với hành vi phủ nhận phân phối dịch vụ, trang thiết bị Giao hàng người khuyết tật, người cao tuổi tham gia hoạt động giải trí văn hóa truyền thống khi có đủ điều kiện kèm theo .2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi không thực thi việc miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ cho người khuyết tật và người cao tuổi khi tham gia hoạt động giải trí văn hóa truyền thống theo pháp luật .3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi phủ nhận để người khuyết tật, người cao tuổi tham gia những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống của người khuyết tật, người cao tuổi khi có đủ điều kiện kèm theo .4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với hành vi cung ứng dịch vụ, trang thiết bị Giao hàng không bảo vệ bảo đảm an toàn cho người khuyết tật, người cao tuổi khi tham gia hoạt động giải trí văn hóa truyền thống .

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Chương III
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO

Mục 1
HÀNH VI VI PHẠM VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 33. Vi phạm quy định về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Quảng cáo thuốc lá ;b ) Quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên ;c ) Quảng cáo mẫu sản phẩm sữa sửa chữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi ; thức ăn bổ trợ dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi ; bình bú và vú ngậm tự tạo ;d ) Quảng cáo thuốc kê đơn ; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến nghị hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc ; thuốc không còn thời hạn ĐK lưu hành ;đ ) Quảng cáo những loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác .2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Quảng cáo sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại theo pháp luật ;b ) Quảng cáo những loại loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa có đặc thù kích dục ;c ) Quảng cáo súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và những loại loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa có đặc thù kích động đấm đá bạo lực .

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in có quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 34. Vi phạm quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng so với hành vi treo, đặt, dán, vẽ những loại sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông vận tải và cây xanh nơi công cộng, trừ trường hợp pháp luật tại điểm d khoản 3, điểm b khoản 5 và điểm b khoản 8 Điều 12 Nghị định số 100 / 2019 / NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của nhà nước pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ giao thông vận tải đường đi bộ và đường tàu .2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Quảng cáo có sử dụng những từ ngữ “ nhất ”, “ duy nhất ”, “ tốt nhất ”, “ số một ” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự như mà không có tài liệu hợp pháp chứng tỏ theo lao lý ;b ) Quảng cáo làm ảnh hưởng tác động đến mỹ quan đô thị, trật tự bảo đảm an toàn giao thông vận tải, bảo đảm an toàn xã hội, trừ trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều này, khoản 1 và khoản 3 Điều 43, khoản 3 Điều 48 Nghị định này ;c ) Quảng cáo có đặc thù xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật ;d ) Ép buộc cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể thực thi quảng cáo hoặc đảm nhiệm quảng cáo trái ý muốn .3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Quảng cáo vi phạm pháp lý về sở hữu trí tuệ ;b ) Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá thể khi chưa được cá thể đó chấp thuận đồng ý, trừ trường hợp được pháp lý được cho phép .4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Quảng cáo xúc phạm uy tín của tổ chức triển khai, danh dự và nhân phẩm của cá thể ;b ) Quảng cáo bằng việc sử dụng giải pháp so sánh trực tiếp về Ngân sách chi tiêu, chất lượng, hiệu suất cao sử dụng mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của mình với giá thành, chất lượng, hiệu suất cao sử dụng loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức triển khai, cá thể khác ;c ) Quảng cáo có hành vi, lời nói, hình ảnh, âm thanh, chữ viết tạo cho trẻ nhỏ có tâm lý, lời nói, hành vi trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục ; gây ảnh hưởng tác động xấu đến sức khỏe thể chất, bảo đảm an toàn hoặc sự tăng trưởng thông thường của trẻ nhỏ ;d ) Quảng cáo thiếu thẩm mỹ và nghệ thuật, trái với truyền thống lịch sử lịch sử vẻ vang, văn hóa truyền thống, đạo đức, thuần phong mỹ tục Nước Ta .5. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng so với hành vi quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về năng lực kinh doanh thương mại, năng lực cung ứng mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ; về số lượng, chất lượng, giá, hiệu quả, mẫu mã, vỏ hộp, thương hiệu, nguồn gốc, chủng loại, phương pháp Giao hàng, thời hạn bh của loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đã ĐK hoặc đã được công bố, trừ trường hợp lao lý tại khoản 4 Điều 51, điểm b khoản 4 Điều 52, khoản 1 Điều 60, điểm c khoản 1 Điều 61 Nghị định này .6. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Quảng cáo gây tác động ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm so với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, trừ trường hợp pháp luật tại điểm b khoản 2 Điều 45 Nghị định này ;b ) Quảng cáo gây ảnh hưởng tác động xấu đến sự tôn nghiêm so với anh hùng dân tộc bản địa, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lành đạo Đảng, Nhà nước, trừ trường hợp lao lý tại điểm b khoản 2 Điều 45 Nghị định này ;c ) Quảng cáo làm phương hại đến chủ quyền lãnh thổ vương quốc .

7. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 05 đến 07 tháng; tước quyền sử dụng Giấy xác nhận nội dung quảng cáo từ 22 tháng đến 24 tháng đối với vi phạm quy định tại điểm a khoản 2, điểm b khoản 4, khoản 5 Điều này trong trường hợp vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ 02 lần trở lên trong thời hạn 06 tháng.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc tịch thu mẫu sản phẩm báo, tạp chí in quảng cáo so với hành vi lao lý tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này ;b ) Buộc xin lỗi tổ chức triển khai, cá thể so với hành vi lao lý tại điểm b khoản 3, điểm a khoản 4 Điều này ;c ) Buộc cải chính thông tin so với hành vi lao lý tại khoản 5 Điều này .

Điều 35. Vi phạm các quy định về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Quảng cáo loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mà không biểu lộ bằng tiếng Việt, trừ những trường hợp thương hiệu sản phẩm & hàng hóa, khẩu hiệu, tên thương hiệu, tên riêng bằng tiếng quốc tế ; những từ ngữ đã được quốc tế hóa không hề thay thế sửa chữa bằng tiếng Việt ; sách, báo, trang thông tin điện tử và những ấn phẩm được phép xuất bản bằng tiếng dân tộc thiểu số Nước Ta, tiếng quốc tế ; chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số Nước Ta, tiếng quốc tế ;b ) Quảng cáo loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mà bộc lộ khổ chữ quốc tế vượt quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và không đặt bên dưới chữ tiếng Việt trong trường hợp trên cùng một mẫu sản phẩm quảng cáo có sử dụng cả tiếng Việt và tiếng quốc tế, trừ trường hợp lao lý tại những điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 48 Nghị định này ;c ) Quảng cáo mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mà không đọc tiếng Việt trước tiếng quốc tế trong trường hợp trên cùng một loại sản phẩm quảng cáo có sử dụng cả tiếng Việt và tiếng quốc tế khi phát trên đài phát thanh, truyền hình hoặc trên những phương tiện đi lại nghe nhìn .

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 36. Vi phạm các quy định về điều kiện quảng cáo

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Không có những tài liệu chứng tỏ về sự hợp chuẩn, hợp quy theo pháp luật khi quảng cáo những loại loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ;b ) Không có giấy ghi nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng theo lao lý khi quảng cáo gia tài .

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 37. Vi phạm các quy định về thuê người kinh doanh dịch vụ quảng cáo
Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động của tổ chức, cá nhân nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam mà không thuê người kinh doanh dịch vụ quảng cáo của Việt Nam thực hiện.

Mục 2
HÀNH VI VI PHẠM VỀ QUẢNG CÁO TRÊN BÁO CHÍ, SẢN PHẨM IN, PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ, THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VÀ CÁC THIẾT BỊ VIỄN THÔNG KHÁC

Điều 38. Vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử

a ) Không phong cách thiết kế để fan hâm mộ hoàn toàn có thể dữ thế chủ động tắt hoặc mở quảng cáo không ở vùng cố định và thắt chặt ;b ) Thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo không ở vùng cố định và thắt chặt vượt quá 1,5 giây ;c ) Thiết kế, sắp xếp phần quảng cáo lẫn vào phần nội dung tin, bài .

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc tháo gỡ quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 39. Vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo in

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Ra phụ trương quảng cáo mà không thông tin bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật ;b ) Phụ trương quảng cáo không đánh số riêng ; không cùng khuôn khổ với trang báo chính ; không phát hành cùng trang báo chính ;c ) Quảng cáo trên bản tin .2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với hành vi quảng cáo trên bìa một của tạp chí, trang nhất của báo .3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Quảng cáo quá diện tích quy hoạnh theo lao lý trên một ấn phẩm báo, tạp chí, trừ báo, tạp chí chuyên quảng cáo ;b ) Không có đấu hiệu phân biệt quảng cáo với những nội dung khác ;c ) Không bộc lộ tên tờ báo ; tên, địa chỉ của cơ quan báo chí truyền thông ; dòng chữ “ Phụ trương quảng cáo không tính vào giá cả ” trên trang một của phụ trương quảng cáo .

Điều 40. Vi phạm quy định về quảng cáo trên báo nói, báo hình

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với hành vi quảng cáo trên báo nói, báo hình mà không có đấu hiệu phân biệt nội dung quảng cáo với những nội dung khác .2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với hành vi quảng cáo loại sản phẩm bằng hình thức chạy chữ hoặc chuỗi hình ảnh hoạt động mà loại sản phẩm quảng cáo không đặt sát phía dưới màn hình hiển thị hoặc vượt quá 10 % chiều cao màn hình hiển thị và gây ảnh hưởng tác động tới những nội dung chính trong chương trình .3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Quảng cáo vượt quá 10 % tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của tổ chức triển khai phát sóng không phải là kênh, chương trình chuyên quảng cáo ;b ) Quảng cáo trong chương trình thời sự ;c ) Quảng cáo trong chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp về những sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc bản địa ;d ) Quảng cáo quá hai lần trong mỗi chương trình phim truyền hình trên đài truyền hình ;đ ) Quảng cáo quá bốn lần trong mỗi chương trình đi dạo, vui chơi trên đài phát thanh, đài truyền hình ;e ) Quảng cáo một lần quá 5 phút trong chương trình phim truyền hình, chương trình đi dạo, vui chơi trên đài phát thanh, đài truyền hình ;g ) Quảng cáo trên truyền hình trả tiền quá 5 % tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của tổ chức triển khai phát sóng không phải là kênh, chương trình chuyên quảng cáo ;h ) Chiếu hàng loạt nội dung phim để quảng cáo khi chưa có giấy phép phổ cập phim của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có quyết định hành động phát sóng của của người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh – truyền hình .4. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng so với hành vi ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

Điều 41. Vi phạm quy định về quảng cáo trên sản phẩm in và xuất bản phẩm điện tử

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi quảng cáo không ghi tên, địa chỉ, tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại dịch vụ quảng cáo hoặc người quảng cáo, số lượng in, nơi in trên tranh, ảnh, áp-phích, ca-ta-lô, tờ rơi, tờ gấp và những loại sản phẩm in khác không phải là xuất bản phẩm, trừ những trường hợp pháp luật tại khoản 2 và khoản 4 Điều này .2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Không đặt biểu trưng, lô-gô, thương hiệu sản phẩm & hàng hóa của người quảng cáo ở phía dưới cùng của loại sản phẩm in ;b ) Quảng cáo vượt quá diện tích quy hoạnh theo pháp luật trên tranh, ảnh, áp-phích, ca-ta-lô, tờ rơi, tờ gấp có nội dung cổ động, tuyên truyền về chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội, khoa học, công nghệ tiên tiến, văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ, giáo dục và huấn luyện và đào tạo ;c ) Quảng cáo vượt quá diện tích quy hoạnh theo lao lý hoặc quảng cáo có nội dung, hình ảnh không tương thích với thuần phong mỹ tục Nước Ta trên từng tên xuất bản phẩm là lịch bloc ;d ) Quảng cáo trên từng tên xuất bản phẩm là lịch bloc in ngày quốc lễ, ngày kỷ niệm lớn của quốc gia .3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Quảng cáo lẫn vào nội dung hoặc làm gián đoạn nội dung của từng tên xuất bản phẩm điện tử ;b ) Quảng cáo trên một trong những bìa hai, ba và bốn của từng tên xuất bản phẩm dạng sách và tài liệu không kinh doanh thương mại dạng sách, trừ trường hợp quảng cáo về tác giả, tác phẩm, nhà xuất bản, đối tác chiến lược link trong hoạt động giải trí xuất bản trên bìa bốn của sách và sách chuyên quảng cáo ;c ) Quảng cáo trên bìa một hoặc trang nội dung của từng tên xuất bản phẩm dạng sách và tài liệu không kinh doanh thương mại dạng sách, trừ sách chuyên quảng cáo ;d ) Quảng cáo tác giả, tác phẩm, nhà xuất bản hoặc biểu trưng, lô-gô, thương hiệu sản phẩm & hàng hóa, mẫu sản phẩm sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ và hoạt động giải trí trên tài liệu không kinh doanh thương mại mà không phải của tổ chức triển khai, cá thể xuất bản tài liệu đó .4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với hành vi quảng cáo trên những mẫu sản phẩm in là map hành chính, sách vở có giá, văn bằng chứng từ và văn bản quản trị nhà nước .

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này.

Mục 3
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUẢNG CÁO TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO

Điều 42. Vi phạm quy định về quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng- rôn, màn hình chuyên quảng cáo

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Treo, dựng, đặt, gắn mỗi bảng quảng cáo, băng-rôn, màn hình hiển thị chuyên quảng cáo ngoài trời không đúng vị trí đã quy hoạch hoặc vị trí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đồng ý ;b ) Không ghi rõ tên, địa chỉ của người triển khai quảng cáo trên mỗi bảng quảng cáo, băng-rôn .2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Quảng cáo vượt diện tích quy hoạnh pháp luật của bảng quảng cáo, băng-rôn tại vị trí đã quy hoạch hoặc vị trí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý chấp thuận ;b ) Không tự tháo dỡ băng-rôn đã hết hạn ghi trong thông tin ; không tự tháo dỡ bảng quảng cáo, băng-rôn rách nát, nát, mất mỹ quan .3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Đặt biểu trưng, lô-gô, thương hiệu sản phẩm & hàng hóa của người quảng cáo không đúng vị trí pháp luật trên bảng quảng cáo, băng-rôn có nội dung tuyên truyền, cổ động chính trị, chính trị – xã hội ;b ) Thể hiện lô-gô, thương hiệu sản phẩm & hàng hóa vượt quá diện tích quy hoạnh theo lao lý trên bảng quảng cáo, băng-rôn có nội dung tuyên truyền, cổ động chính trị, chính trị – xã hội ;c ) Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn không tuân theo pháp luật về khu vực bảo vệ di tích lịch sử lịch sử dân tộc – văn hóa truyền thống ; hiên chạy bảo đảm an toàn giao thông vận tải, đê điều, lưới điện vương quốc ; che khuất đèn tín hiệu giao thông vận tải ; chăng ngang qua đường giao thông vận tải, bảng hướng dẫn công cộng ;d ) Sửa đổi làm xô lệch nội dung quảng cáo đã thông tin với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;đ ) Thông báo không đúng về nội dung quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi triển khai quảng cáo .4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với một trong những hành vi quảng cáo sau đây :a ) Sử dụng âm thanh trên màn hình hiển thị chuyên quảng cáo đặt ngoài trời ;b ) Không thông tin về nội dung, thời hạn, khu vực quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn .5. Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc bổ trợ tên, địa chỉ của người triển khai quảng cáo trên mỗi bảng quảng cáo, băng-rôn so với hành vi lao lý tại điểm b khoản 1 Điều này ;b ) Buộc tháo dỡ quảng cáo so với hành vi lao lý tại điểm a khoản 1, những khoản 2, 3 và 4 Điều này .

Điều 43. Vi phạm quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng so với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng tác động đến mỹ quan, trật tự bảo đảm an toàn giao thông vận tải, xã hội .2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Quảng cáo tại mặt trước, mặt sau và trên nóc của một phương tiện đi lại giao thông vận tải ;b ) Quảng cáo vượt quá diện tích quy hoạnh mỗi mặt được phép quảng cáo của một phương tiện đi lại giao thông vận tải theo pháp luật .3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với người có mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm tác động ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự bảo đảm an toàn giao thông vận tải, xã hội .4. Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc tiêu hủy tang vật so với hành vi lao lý tại khoản 1 Điều này ;b ) Buộc tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo so với hành vi lao lý tại khoản 2 Điều này .

Điều 44. Vi phạm quy định về quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 3.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự như tại trụ sở cơ quan, đơn vị chức năng lực lượng vũ trang, trường học, bệnh viện ;b ) Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự như trên mạng lưới hệ thống truyền thanh Giao hàng trách nhiệm chính trị của xã, phường, thị xã .2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi quảng cáo bằng loa phóng thanh và những hình thức tương tự như khác gắn trên phương tiện đi lại giao thông vận tải và những phương tiện đi lại di động tại nội thành của thành phố, nội thị của những thành phố, thị xã .

3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2 Điều này.

Điều 45. Vi phạm quy định về quảng cáo trong chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Treo, đặt, dán, dựng mẫu sản phẩm quảng cáo ngang bằng hoặc cao hơn biểu trưng, lô-gô hoặc tên của chương trình ;b ) Khổ chữ bộc lộ trên mẫu sản phẩm quảng cáo vượt quá một phần hai khổ chữ tên của chương trình .2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Quảng cáo trên khu vực sân khấu không bảo vệ mỹ quan và che khuất tầm nhìn của người xem ;b ) Quảng cáo trong sân vận động, nhà tranh tài và những khu vực diễn ra hoạt động giải trí thể dục thể thao mà che khuất Quốc kỳ, Quốc huy, ảnh lãnh tụ, bảng hướng dẫn trình độ và tầm nhìn của người theo dõi ;c ) Quảng cáo trong sân vận động, nhà tranh tài gây cản trở hoạt động giải trí tập luyện, tranh tài, màn biểu diễn của vận động viên, việc chỉ huy của huấn luyện viên và việc triển khai trách nhiệm của Ban tổ chức triển khai, trọng tài, nhân viên cấp dưới hướng dẫn, nhân viên cấp dưới y tế, người ship hàng .

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 46. Vi phạm quy định về tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 2.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Quảng cáo của đoàn người triển khai quảng cáo không đúng với thông tin đã gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;b ) Quảng cáo của đoàn người triển khai quảng cáo mà không được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi triển khai quảng cáo đồng ý chấp thuận sau khi thông tin nội dung quảng cáo .2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi không thông tin nội dung, hình thức loại sản phẩm quảng cáo, số lượng người tham gia đoàn người triển khai quảng cáo ; thời hạn và lộ trình thực thi của đoàn người triển khai quảng cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo lao lý .

Điều 47. Vi phạm quy định về quảng cáo trong băng, đĩa phim, bản ghi âm, ghi hình
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo trong băng, đĩa phim, bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu, bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách mà có thời lượng vượt quá tổng thời lượng nội dung chương trình theo quy định.

Điều 48. Vi phạm quy định về biển hiệu

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Không bộc lộ khá đầy đủ trên biển hiệu tên cơ quan chủ quản trực tiếp ; tên cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại theo đúng giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại hoặc giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ; địa chỉ, điện thoại cảm ứng ;b ) Sử dụng biển hiệu có kích cỡ không đúng theo lao lý .2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Ghi không đúng hoặc ghi không vừa đủ tên gọi bằng tiếng Việt trên biển hiệu ;b ) Không viết bằng chữ tiếng Việt mà chỉ viết bằng chữ tiếng quốc tế trên biển hiệu ;c ) Thể hiện tên riêng, tên viết tắt, tên thanh toán giao dịch quốc tế bằng chữ tiếng quốc tế ở phía trên tên bằng chữ tiếng Việt trên biển hiệu ;d ) Thể hiện tên gọi, tên viết tắt, tên thanh toán giao dịch quốc tế bằng chữ tiếng quốc tế có khổ chữ quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt trên biển hiệu ;đ ) Chiều cao của biển hiệu dọc vượt quá độ cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu .3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu che chắn khoảng trống thoát hiểm, cứu hỏa ;b ) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu lấn ra vỉa hè, lòng đường, tác động ảnh hưởng đến giao thông vận tải công cộng ;c ) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu làm mất mỹ quan .

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc tháo dỡ biển hiệu đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Mục 4 HÀNH VI VI PHẠM VỀ QUẢNG CÁO SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT

Điều 49. Vi phạm các quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng so với hành vi quảng cáo những mẫu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đặc biệt quan trọng mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi triển khai quảng cáo theo pháp luật .

2. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp quảng cáo thuốc, quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà vi phạm 02 lần trở lên trong thời hạn 06 tháng.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc buộc thu hồi xuất bản phẩm, tạp chí in quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 50. Vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Không ghi đúng pháp luật hoặc không đọc rõ ràng tên thuốc, tên hoạt chất trừ thuốc dược liệu, thuốc truyền thống, chống chỉ định, khuyến nghị so với đối tượng người tiêu dùng đặc biệt quan trọng và khuyến nghị “ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ’ ’ so với quảng cáo thuốc trên báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử ;b ) Không biểu lộ vừa đủ tên thuốc ; tên hoạt chất trừ thuốc dược liệu, thuốc truyền thống ; tên, địa chỉ của tổ chức triển khai, cá thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đưa loại sản phẩm ra thị trường và khuyến nghị “ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ” so với quảng cáo thuốc trên phương tiện đi lại quảng cáo ngoài trời .2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với hành vi quảng cáo thuốc thiếu một trong những nội dung sau đây :a ) Tên thuốc ;b ) Tên hoạt chất trừ thuốc dược liệu, thuốc truyền thống ;c ) Chỉ định, trừ những chỉ định điều trị bệnh lao, bệnh phong, bệnh lây qua đường tình dục, bệnh ung thư, bệnh khối u, bệnh đái tháo đường hoặc bệnh rối loạn chuyển hóa tương tự như, chứng mất ngủ kinh niên và chỉ định mang tính kích dục ;d ) Chống chỉ định hoặc khuyến nghị cho những đối tượng người dùng đặc biệt quan trọng như người có thai, người đang cho con bú, người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mãn tính ;đ ) Tên, địa chỉ của tổ chức triển khai, cá thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đưa mẫu sản phẩm ra thị trường ;e ) Khuyến cáo “ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ” .3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với quảng cáo thuốc có nội dung không tương thích với giấy ĐK lưu hành tại Nước Ta hoặc tờ Hướng dẫn sử dụng thuốc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chuyên luận về loại thuốc đó đã được ghi trong Dược thư vương quốc hoặc trong những tài liệu về thuốc đã được cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất công nhận .4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Quảng cáo mẫu sản phẩm có nội dung dùng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, kiểm soát và điều chỉnh công dụng sinh lý khung hình người so với loại sản phẩm không phải là thuốc, trừ trang thiết bị y tế ;b ) Sử dụng ghi nhận chưa được Bộ Y tế công nhận, sử dụng quyền lợi vật chất, tận dụng danh nghĩa của tổ chức triển khai, cá thể, những loại hình tượng, hình ảnh, vị thế, uy tín, thư tín, thư cảm ơn, lời cảm ơn của người bệnh để quảng cáo thuốc ;c ) Sử dụng tác dụng điều tra và nghiên cứu lâm sàng, tác dụng điều tra và nghiên cứu tiền lâm sàng, tác dụng kiểm nghiệm, tác dụng thử tương tự sinh học chưa được Bộ Y tế công nhận để quảng cáo thuốc ;d ) Kê khai không trung thực trong hồ sơ ý kiến đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc ;đ ) Quảng cáo thuốc không đúng với nội dung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo ; quảng cáo thuốc đang trong thòi hạn xem xét, xử lý hồ sơ theo pháp luật ; quảng cáo thuốc theo tài liệu thông tin quảng cáo đã ĐK hết giá trị ;e ) Quảng cáo thuốc chưa được cấp giấy ĐK lưu hành hoặc giấy ĐK lưu hành hết hiệu lực thực thi hiện hành .5. Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc cải chính thông tin so với hành vi lao lý tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều này ;b ) Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc tịch thu mẫu sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo so với hành vi lao lý tại điểm b khoản 1, những khoản 2, 3 và 4 Điều này .

Điều 51. Vi phạm các quy định về quảng cáo mỹ phẩm

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với hành vi quảng cáo mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy tiếp đón nhưng khi quảng cáo ở địa phương khác mà không thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi quảng cáo biết .3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :b ) Quảng cáo mỹ phẩm chưa được cấp số tiếp đón Phiếu công bố mẫu sản phẩm mỹ phẩm hoặc số đảm nhiệm Phiếu công bố loại sản phẩm mỹ phẩm hết thời hạn ;c ) Quảng cáo mỹ phẩm thiếu một trong những nội dung sau : tên mỹ phẩm ; tính năng, tác dụng hầu hết của mỹ phẩm trừ trường hợp tính năng, tác dụng đã được biểu lộ trên tên của loại sản phẩm ; tên và địa chỉ của tổ chức triển khai, cá thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đưa loại sản phẩm ra thị trường ; những cảnh báo nhắc nhở theo lao lý .4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với hành vi quảng cáo mỹ phẩm có công dụng như thuốc gây hiểu nhầm mẫu sản phẩm đó là thuốc .5. Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc cải chính thông tin so với hành vi lao lý tại điểm a và điểm c khoản 3, khoản 4 Điều này ;b ) Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc tịch thu mẫu sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo so với hành vi lao lý tại khoản 3 và khoản 4 Điều này .

Điều 52. Vi phạm các quy định về quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm không tương thích với một trong những tài liệu theo lao lý ;c ) Quảng cáo trên những thiết bị điện tử tại nơi công cộng ; phát tán hoặc thuyết trình tại hội chợ, hội thảo chiến lược, hội nghị, triển lãm những mẫu sản phẩm in, ghi âm, ghi hình, thiết bị lưu chứa tài liệu ra mắt thực phẩm không đúng với hồ sơ công bố hợp quy hoặc hồ sơ ĐK bản công bố loại sản phẩm hoặc hồ sơ tự công bố mẫu sản phẩm hoặc hồ sơ ĐK xác nhận nội dung quảng cáo .3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với hành vi tổ chức triển khai hội chợ, hội thảo chiến lược, hội nghị, triển lãm có phát tán hoặc thuyết trình những loại sản phẩm in, ghi âm, ghi hình, thiết bị lưu chứa tài liệu ra mắt mẫu sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung theo pháp luật .4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Quảng cáo sử dụng hình ảnh, thiết bị, phục trang, tên, thư tín của những đơn vị chức năng, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên cấp dưới y tế, thư cảm ơn, lời cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên cấp dưới y tế ;b ) Quảng cáo thực phẩm tính năng gây hiểu nhầm có tính năng như thuốc chữa bệnh ;c ) Quảng cáo thực phẩm có nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu quan điểm người bệnh miêu tả thực phẩm có công dụng điều trị bệnh .5. Hình thức xử phạt bổ trợ :a ) Tước quyền sử dụng Giấy đảm nhiệm ĐK bản công bố mẫu sản phẩm từ 01 đến 03 tháng so với vi phạm lao lý tại khoản 3 Điều này trong trường hợp vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe thể chất từ 02 lần trở lên trong thời hạn 06 tháng ;b ) Tước quyền sử dụng Giấy tiếp đón ĐK bản công bố mẫu sản phẩm từ 03 tháng đến 05 tháng ; tước quyền sử dụng Giấy xác nhận nội dung quảng cáo từ 20 tháng đến 24 tháng so với vi phạm lao lý tại khoản 4 Điều này trong trường hợp vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe thể chất từ 02 lần trở lên trong thời hạn 06 tháng .6. Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc cải chính thông tin so với hành vi pháp luật tại điểm a và điểm b khoản 2 và khoản 4 Điều này ;b ) Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc tịch thu loại sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo so với hành vi pháp luật tại điểm a và điểm b khoản 2 và khoản 4 Điều này ;c ) Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm so với hành vi lao lý tại điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều này .

Điều 53. Vi phạm các quy định về quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng nhỏ, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế có nội dung không tương thích với Giấy ghi nhận ĐK lưu hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp ;b ) Quảng cáo so với hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng nhỏ, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế không đúng theo nội dung giấy xác nhận quảng cáo do Bộ Y tế cấp .2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với hành vi quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng nhỏ, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thiếu một trong những nội dung sau đây :a ) Tên hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng nhỏ, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế ;b ) Tên và địa chỉ của tổ chức triển khai, cá thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đưa mẫu sản phẩm ra thị trường ;c ) Tính năng, hiệu quả ;d ) Lời khuyến nghị : “ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ” hoặc “ Hạn chế khoanh vùng phạm vi sử dụng so với những loại sản phẩm có sử dụng hóa chất trong Danh mục hạn chể sử dụng ” .3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với hành vi quảng cáo hoặc phát hành quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng nhỏ, diệt khuẩn dùng trong nghành gia dụng và y tế chưa có số ĐK lưu hành do Bộ Y tế cấp .

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Điều 54. Vi phạm các quy định về quảng cáo trang thiết bị y tế

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Quảng cáo trang thiết bị y tế có nội dung không tương thích với Giấy ghi nhận ĐK lưu hành, Phiếu tiếp đón hồ sơ công bố tiêu chuẩn vận dụng hoặc Giấy phép nhập khẩu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp ;b ) tin tức không kịp thời tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền và người mua về những cảnh báo nhắc nhở tương quan đến sự cố, tính năng không mong ước của trang thiết bị y tế .2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Quảng cáo không đúng với tính năng, công dụng của trang thiết bị y tế ;b ) Giấu giếm những cảnh báo nhắc nhở tương quan đến sự cố, công dụng không mong ước của trang thiết bị y tế ;c ) Quảng cáo mà thiếu tên, chủng loại, hãng sản xuất, nước sản xuất trang thiết bị y tế hoặc tên và địa chỉ của tổ chức triển khai, cá thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đưa loại sản phẩm ra thị trường và tổ chức triển khai, cá thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm Bảo hành mẫu sản phẩm .3. Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc cải chính thông tin so với hành vi lao lý tại điểm a và điểm c khoản 2 Điều này ;b ) Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc tịch thu loại sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo so với hành vi lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này .

Điều 55. Vi phạm các quy định về quảng cáo sản phẩm sữa và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với hành vi quảng cáo sữa và mẫu sản phẩm dinh dưỡng bổ trợ dùng cho trẻ có nội dung không tương thích với Giấy đảm nhiệm bản công bố hợp quy hoặc hồ sơ ĐK bản công bố mẫu sản phẩm hoặc hồ sơ tự công bố loại sản phẩm hoặc hồ sơ ĐK xác nhận nội dung quảng cáo .2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với hành vi quảng cáo sữa và mẫu sản phẩm dinh dưỡng bổ trợ dùng cho trẻ mà thiếu một trong những nội dung sau đây :a ) Tên mẫu sản phẩm ;b ) Tên và địa chỉ của tổ chức triển khai, cá thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đưa loại sản phẩm ra thị trường .3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với hành vi quảng cáo thức ăn bổ trợ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi mà không bảo vệ một trong những nhu yếu sau đây :a ) Phần đầu của quảng cáo phải có nội dung : ” Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe thể chất và sự tăng trưởng tổng lực của trẻ nhỏ ” ;b ) Nội dung quảng cáo phải nêu rõ “ Sản phẩm này là thức ăn bổ trợ và được ăn thêm cùng với sữa mẹ dùng cho trẻ trên 06 tháng tuổi ” .4. Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc cải chính thông tin so với hành vi pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này ;b ) Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc tịch thu mẫu sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo so với hành vi lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này ;c ) Buộc vô hiệu nội dung vi phạm ra khỏi loại sản phẩm quảng cáo so với hành vi lao lý tại khoản 3 Điều này .

Điều 56. Vi phạm các quy định về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với hành vi quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thiếu nội dung về khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí trình độ ghi trong Giấy phép hoạt động giải trí khám bệnh, chữa bệnh .2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Quảng cáo việc chẩn đoán, lựa chọn giới tính phôi, thai nhi ;b ) Quảng cáo, môi giới việc hiến, nhận bộ phận khung hình người vì mục tiêu thương mại .3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với hành vi quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động giải trí khám bệnh, chữa bệnh hoặc chứng từ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh .4. Hình thức xử phạt bổ trợ :a ) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động giải trí khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng so với hành vi lao lý tại khoản 1 Điều này ;b ) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động giải trí khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng so với hành vi lao lý tại khoản 2 Điều này .

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Điều 57. Vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật không đúng với nội dung ghi trong Giấy ghi nhận ĐK thuốc bảo vệ thực vật ;b ) Quảng cáo sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật không tương thích với Giấy phép kiểm dịch thực vật .2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật không có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Nước Ta ;b ) Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật thiếu một trong những nội dung : tên loại sản phẩm ; tên và địa chỉ của tổ chức triển khai, cá thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đưa loại sản phẩm ra thị trường ; tính năng, tính năng và những điều cần quan tâm khi sử dụng, dữ gìn và bảo vệ .3. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng so với hành vi quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Nước Ta4. Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc cải chính thông tin so với hành vi pháp luật tại khoản 1 Điều này ;b ) Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc tịch thu loại sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo so với hành vi pháp luật tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này .

Điều 58. Vi phạm quy định về quảng cáo thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với hành vi quảng cáo thuốc thú y không đúng nội dung ghi trong Giấy ghi nhận ĐK lưu hành .2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng so với hành vi quảng cáo thuốc thú y khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận lưu hành .3. Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc cải chính thông tin so với hành vi lao lý tại khoản 1 Điều này ;b ) Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc tịch thu mẫu sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo so với hành vi lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này .

Điều 59. Vi phạm quy định về quảng cáo phân bón

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với hành vi quảng cáo phân bón không đúng với nội dung ghi trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Nước Ta .2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng so với hành vi quảng cáo phân bón mà thiếu một trong những nội dung sau đây :a ) Tên phân bón ;b ) Xuất xứ, nguyên vật liệu trong chế biến ;c ) Tên, địa chỉ của tổ chức triển khai, cá thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đưa mẫu sản phẩm ra thị trường .3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.0000.000 đồng so với hành vi quảng cáo phân bón chưa có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Nước Ta .4. Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc cải chính thông tin so với hành vi pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này ;b ) Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng hoặc tịch thu mẫu sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo cáo so với hành vi pháp luật tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này .

Điều 60. Vi phạm quy định về quảng cáo thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, chất cải tạo môi trường chăn nuôi, chất cải tạo môi trường thủy sản

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với hành vi quảng cáo sai thực sự về thực chất, tác dụng, chất lượng, nguồn gốc, nguồn gốc của thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy hải sản, chất tái tạo thiên nhiên và môi trường chăn nuôi, chất tái tạo thiên nhiên và môi trường thủy hải sản .2. Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc cải chính thông tin so với hành vi lao lý tại khoản 1 Điều này ;b ) Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc tịch thu mẫu sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo so với hành vi pháp luật tại khoản 1 Điều này .

Điều 61. Vi phạm các quy định về quảng cáo giống cây trồng

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Quảng cáo giống cây xanh không thuộc loài cây cối chính khi chưa tự công bố lưu hành tại Nước Ta hoặc chưa có Quyết định công nhận lưu hành hoặc chưa có Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây xanh ;b ) Quảng cáo giống cây xanh nhập khẩu với mục tiêu triển lãm, hội chợ không đúng theo nội dung giấy phép nhập khẩu giống cây xanh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp ;c ) Quảng cáo giống cây cối không đúng hoặc gây nhầm lẫn về năng lực kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại giống ( số lượng, chất lượng, giá cả ), nội dung ghi trên nhãn, thương hiệu .2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :a ) Quảng cáo giống cây cối thuộc loài cây cối chính không có Quyết định công nhận lưu hành hoặc không có Quyết định công nhận lưu hành đặc cách hoặc không có trong Danh mục giống cây cối được phép sản xuất, kinh doanh thương mại ở Nước Ta hoặc Quyết định công nhận giống cây cối mới ;b ) Quảng cáo giống cây xanh không có một trong những nội dung : tên giống cây xanh ; nguồn gốc giống cây cối ; tên, địa chỉ của tổ chức triển khai, cá thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đưa giống ra thị trường ;c ) Nội dung quảng cáo giống cây cối không đúng với nội dung trong Quyết định công nhận lưu hành, Quyết định công nhận lưu hành đặc cách, bản công bố những thông tin về giống cây xanh tự công bố lưu hành .3. Biện pháp khắc phục hậu quả :a ) Buộc cải chính thông tin so với hành vi pháp luật tại khoản 1 Điều này ;b ) Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc tịch thu loại sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo so với hành vi pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này .

Điều 62. Vi phạm các quy định về quảng cáo giống vật nuôi, giống thủy sản

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với hành vi quảng cáo giống vật nuôi, giống thủy hải sản không có một trong những nội dung : tên giống vật nuôi, giống thủy hải sản ; tên, địa chỉ của tổ chức triển khai, cá thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đưa giống vật nuôi, giống thủy hải sản ra thị trường .

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương IV
THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ QUẢNG CÁO

Điều 63. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính lao lý từ Điều 64 đến Điều 70 Nghị định này theo tính năng, trách nhiệm, quyền hạn được giao .3. Chỉ huy tàu bay, trưởng tàu, thuyền trưởng đang thi hành trách nhiệm theo tính năng, quyền hạn được giao thuộc nghành văn hóa truyền thống và quảng cáo có quyền lập biên bản vi phạm hành chính so với những hành vi vi phạm xảy ra trên tàu bay, tàu biển và phương tiện đi lại thủy trong nước .

Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 72. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 .2. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực hiện hành thi hành, những văn bản và lao lý sau đây hết hiệu lực hiện hành thi hành :a ) Nghị định số 56/2006 / NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2006 của nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động giải trí văn hóa truyền thống ;b ) Nghị định số 158 / 2013 / NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của nhà nước pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong nghành văn hóa truyền thống, thể thao, du lịch và quảng cáo ;c ) Nghị định số 28/2017 / NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Nghị định số 131 / 2013 / NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của nhà nước pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền tương quan và Nghị định số 158 / 2013 / NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của nhà nước lao lý xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ văn hóa truyền thống, thể thao, du lịch và quảng cáo ;d ) và Nghị định số 115 / 2018 / NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của nhà nước lao lý xử phạt vi phạm hành chính về bảo đảm an toàn thực phẩm .

Điều 73. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong nghành văn hóa truyền thống và quảng cáo xảy ra trước khi Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, xử lý mà Nghị định này không pháp luật nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý hoặc lao lý nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn thì vận dụng lao lý của Nghị định này .2. Đối với quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính đã được phát hành hoặc đã được thi hành xong trước thời gian Nghị định này có hiệu lực hiện hành thi hành mà cá thể, tổ chức triển khai bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì vận dụng lao lý của Nghị định số 158 / 2013 / NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 lao lý xử phạt vi phạm hành chính trong nghành văn hóa truyền thống, thể thao, du lịch và quảng cáo ; Nghị định số 28/2017 / NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Nghị định số 131 / 2013 / NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của nhà nước pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền tương quan và Nghị định số 158 / 2013 / NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 lao lý xử phạt vi phạm hành chính trong nghành văn hóa truyền thống, thể thao, du lịch và quảng cáo .

Điều 74. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành

1. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với những Bộ, ngành có tương quan hướng dẫn, tổ chức triển khai triển khai Nghị định này .2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Nghị định này. / .

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng ;
– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước ;
– HDND, Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thành phố thường trực TW ;
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng ;
– Văn phòng Tổng Bí thư ;
– Văn phòng quản trị nước ;
– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội ;
– Văn phòng Quốc hội ;
– Tòa án nhân dân tối cao ;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao ;
– Kiểm toán nhà nước ;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia ;
– Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ;
– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ;
– Ủy ban toàn quốc Liên hiệp những Hội VHNTVN ;
– Hội VHNT những tỉnh, thành phố thường trực TW ;
– Các cơ quan TW của những đoàn thể ;
– VPCP : BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, tổng giám đốc cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị chức năng thường trực, Công báo ;
– Lưu : VT, KGVX ( 3 ) .

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

Viết một bình luận