Dịch vụ sản xuất quảng cáo TVC
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất Visual 2D, 3D
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Previous slide
Next slide

Quyết định 174/QĐ-TTg thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

__________ Số : 174 / QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________ TP. Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030

________________THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái ; Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức chính quyền sở tại địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 ;Căn cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 11 năm 2013 ;Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017 ;Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017 ;Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017 ;Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018 ;Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018 ;Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 ;Căn cứ Luật Chất lượng mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 ;Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010 ;Căn cứ Nghị quyết số 53 / NQ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng nhà nước về giải pháp khuyến khích, thôi thúc doanh nghiệp góp vốn đầu tư vào nông nghiệp hiệu suất cao, bảo đảm an toàn và bền vững và kiên cố ;Theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 gồm các nội dung chính như sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm- Chủ động tận dụng những thời cơ, khai thác lợi thế từ hội nhập kinh tế tài chính quốc tế và liên tục phát huy thể mạnh, tiềm năng nhằm mục đích lan rộng ra thị trường xuất khẩu cho những mẫu sản phẩm nông lâm thủy hải sản ( NLTS ) của Nước Ta .- Triển khai đồng điệu những cam kết quốc tế trong nghành nghề dịch vụ nông nghiệp, trong đó, trọng tâm xử lý những yếu tố tương quan đến rào cản kỹ thuật, bảo vệ hài hòa hóa mạng lưới hệ thống hàng rào kỹ thuật ( tiêu chuẩn, quy chuẩn, truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch động thực vật, bảo đảm an toàn thực phẩm … ) của Nước Ta với những pháp luật của quốc tế và thị trường nhập khẩu .- Tập trung tăng trưởng sản xuất, chế biến những mẫu sản phẩm NLTS nòng cốt, có tính cạnh tranh đối đầu nhằm mục đích nâng cao chất lượng, bảo vệ bảo đảm an toàn thực phẩm, tạo giá trị ngày càng tăng cho những mẫu sản phẩm NLTS xuất khẩu và cung ứng được những tiêu chuẩn ngày càng khắc nghiệt của thị trường quốc tế .- Đảm bảo tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu NLTS gắn với tiềm năng tăng trưởng nông nghiệp vững chắc ; vận dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, số hóa trong sản xuất, chế biến, nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu cho những mẫu sản phẩm NLTS .2. Mục tiêua ) Mục tiêu chungThúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu những loại sản phẩm NLTS, tham gia tổng lực và bền vững và kiên cố vào chuỗi đáp ứng NLTS, thực phẩm toàn thế giới. Nâng cao chất lượng và giá trị loại sản phẩm NLTS xuất khẩu của Nước Ta nhằm mục đích cung ứng được những lao lý của những thị trường nhập khẩu. Tiếp tục xác định và tăng trưởng tên thương hiệu cho những mẫu sản phẩm NLTS của Nước Ta trên thị trường quốc tế .b ) Mục tiêu đơn cử- Mục tiêu đến năm 2025+ Giá trị xuất khẩu những mẫu sản phẩm NLTS của Nước Ta đạt khoảng chừng 50-51 tỷ USD vào năm 2025. Trong đó, nhóm nông sản chính đạt 22 tỷ USD, lâm sản đạt từ 13,5 – 14 tỷ USD, thủy hải sản đạt 12,5 tỷ USD, loại sản phẩm chăn nuôi đạt từ 1 – 1,5 tỷ USD, những mẫu sản phẩm NLTS khác đạt khoảng chừng 1 – 1,5 tỷ USD ;+ Khoảng 20 % mẫu sản phẩm NLTS của Nước Ta xuất khẩu được gắn tên thương hiệu vương quốc, 50 % mẫu sản phẩm truy xuất được nguồn gốc ;+ Khoảng 50 % giá trị xuất khẩu những mẫu sản phẩm NLTS là qua chế biến và chế biến sâu .- Mục tiêu đến năm 2030+ Giá trị xuất khẩu NLTS của Nước Ta đạt khoảng chừng 60 – 62 tỷ USD vào năm 2030. Trong đó, nhóm nông sản chính đạt 25 tỷ USD, lâm sản đạt khoảng chừng 16 – 17 tỷ USD, thủy hải sản đạt 15 tỷ USD, mẫu sản phẩm chăn nuôi đạt từ 3 – 4 tỷ USD, mẫu sản phẩm NLTS khác đạt khoảng chừng 2 tỷ USD ;+ Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu NLTS đạt khoảng chừng 6 % – 8 % / năm ;+ Khoảng 40 % mẫu sản phẩm NLTS của Nước Ta xuất khẩu được gắn tên thương hiệu vương quốc, 70 % mẫu sản phẩm truy xuất được nguồn gốc ;+ Khoảng 60 % giá trị xuất khẩu những loại sản phẩm NLTS là qua chế biến và chế biến sâu .

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ- Các mẫu sản phẩm NLTS và thực phẩm của Nước Ta phân phối khá đầy đủ những pháp luật của những thị trường nhập khẩu .- Cần tăng cường xuất khẩu những mẫu sản phẩm NLTS có thế mạnh, lợi thế cạnh tranh đối đầu, nhu yếu và thế mạnh của từng vương quốc cho tương thích .2. Giải pháp chunga ) Rà soát, triển khai xong thể chế, chủ trương xuất khẩu nông lâm thủy hải sản- Rà soát, bổ trợ triển khai xong chủ trương, pháp lý tạo thuận tiện, đơn giản hóa những thủ tục tương quan đến xuất khẩu NLTS ( những pháp luật về kiểm dịch, bảo đảm an toàn thực phẩm, ĐK list doanh nghiệp, hạng mục loại sản phẩm được phép xuất khẩu, thủ tục hải quan … ), yêu cầu kiện toàn và xây dựng mới một số ít hiệp hội ngành hàng, nâng cao năng lượng hoạt động giải trí, hiệu suất cao của Thương Hội ngành hàng NLTS ;- Tiếp tục triển khai, thanh tra rà soát, đề xuất kiến nghị nhà nước sửa đổi, bổ trợ, triển khai xong những chủ trương đang có hiệu lực thực thi hiện hành, ưu tiên tương hỗ tăng trưởng những chuỗi giá trị hàng NLTS xuất khẩu, những chủ trương khuyến khích góp vốn đầu tư vào chế biến, dữ gìn và bảo vệ NLTS gắn với thị trường tiêu thụ .b ) Tiếp tục thực thi và hoàn thành xong chủ trương thôi thúc xuất khẩu nông lâm thủy hải sản- Rà soát, sửa đổi, bổ trợ những chủ trương khuyến mại, thôi thúc xuất khẩu nông lâm thủy hải sản để nâng cao chất lượng, giá trị loại sản phẩm NLTS, bảo vệ bảo đảm an toàn thực phẩm và tăng trưởng công nghiệp phụ trợ, chế biến NLTS bảo vệ tương thích với nhu yếu thị trường .- Hoàn thiện chủ trương tương hỗ doanh nghiệp xuất khẩu NLTS trong việc xác lập, bảo lãnh quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp tại những thị trường xuất khẩu ;- Hoàn thiện chủ trương tương hỗ doanh nghiệp xuất khẩu NLTS trong việc xác lập, bảo lãnh quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp tại những thị trường xuất khẩu ;- Hỗ trợ những doanh nghiệp kiến thiết xây dựng, tiến hành những hoạt động giải trí nhằm mục đích tăng trưởng tên thương hiệu mẫu sản phẩm ; tiếp thị hình ảnh, tên thương hiệu loại sản phẩm trên những phương tiện thông tin đại chúng trong nước và quốc tế …

III. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Nguồn kinh phí đầu tư triển khai Đề án gồm có : ngân sách nhà nước ( TW, địa phương ) ; những nguồn hỗ trợ vốn, viện trợ, nguồn kêu gọi hợp pháp khác từ những tổ chức triển khai, cá thể trong và ngoài nước theo pháp luật của pháp lý .- Kinh phí triển khai Đề án được bảo vệ từ ngân sách nhà nước theo pháp luật hiện hành ; từ nguồn vốn của doanh nghiệp, từ nguồn vốn hỗ trợ vốn và những nguồn kinh phí đầu tư hợp pháp khác .- Căn cứ vào những trách nhiệm được giao trong Đề án, những bộ, ngành tương quan kiến thiết xây dựng kế hoạch hoạt động giải trí hàng năm và lập dự trù nhu yếu kinh phí đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo pháp luật pháp lý về ngân sách nhà nước .- Các địa phương có nghĩa vụ và trách nhiệm sắp xếp ngân sách địa phương và kêu gọi những nguồn vốn hợp pháp để thực thi những hoạt động giải trí tăng trưởng, thôi thúc xuất khẩu tại địa phương theo lao lý .

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các bộ, ngành

a ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Điều phối chung, đôn đốc, hướng dẫn việc tiến hành thực thi Đề án, định kỳ tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết, nhìn nhận hiệu quả triển khai, báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước .- Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng trưởng vững chắc dựa trên tiềm năng và lợi thể so sánh, ứng dụng công nghệ cao, tập trung chuyên sâu tăng trưởng những loại sản phẩm có chất lượng, lợi thế ; tăng trưởng doanh nghiệp trong nghành nghề dịch vụ nông nghiệp, khắc phục thực trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún ; tăng cường link 6 nhà : nhà nông – nhà nước – nhà doanh nghiệp – nhà băng – nhà khoa học – nhà phân phối với nòng cốt là link nhà nông – nhà doanh nghiệp ; liên tục thiết kế xây dựng chuỗi link trong sản xuất, dữ gìn và bảo vệ, chế biến và phân phối nông sản, tham gia hiệu suất cao vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị nông nghiệp toàn thế giới .- Hướng dẫn, tương hỗ doanh nghiệp vận dụng quy trình tiến độ thực hành thực tế sản xuất tốt ( GAP ), truy xuất nguồn gốc trong nuôi trồng và vận dụng mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng tiên tiến và phát triển trong chế biến nhằm mục đích tăng cường quản trị chất lượng và bảo đảm an toàn mẫu sản phẩm NLTS xuất khẩu từ khâu nuôi trồng đến thu hoạch, luân chuyển, chế biến, xuất khẩu .- Rà soát pháp lý, luật lệ, chủ trương, pháp luật trong những FTA thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của bộ để lên kế hoạch chỉnh sửa, bổ trợ tương thích với những cam kết đã ký ; kiến thiết xây dựng kế hoạch hành vi, củng cố trình độ để có đủ năng lượng, tiến hành những hoạt động giải trí để phân phối công tác làm việc triển khai giải pháp kỹ thuật theo những FTA ; thanh tra rà soát quy trình tiến độ quản trị nhà nước có tương quan để cắt giảm thủ tục, minh bạch hóa thông tin, thủ tục hành chính nghành nghề dịch vụ quản trị chuyên ngành của bộ .- Tăng cường công tác làm việc nghiên cứu và điều tra chủ trương, nhìn nhận ảnh hưởng tác động của những FTA tới từng ngành hàng do bộ quản trị để xác lập lợi thế và đề ra ưu tiên về thị trường, xu thế ngành hàng theo từng FTA. Đàm phán kỹ thuật, Open thị trường những loại sản phẩm NLTS, qua đó thôi thúc xuất khẩu ra thị trường quốc tế .- Chủ trì, phối hợp thiết kế xây dựng và vận dụng những tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật từ nguyên vật liệu nguồn vào và chất lượng mẫu sản phẩm đầu ra, bảo vệ bảo đảm an toàn thực phẩm so với loại sản phẩm có nguồn gốc động vật hoang dã và thực vật theo lao lý của Nước Ta và của thị trường nhập khẩu ; giảm thiểu rủi ro đáng tiếc rủi ro tiềm ẩn mất bảo đảm an toàn thực phẩm và dịch bệnh, bảo vệ sản xuất trong nước và tương hỗ trong việc duy trì, lan rộng ra thị trường xuất khẩu cho những mẫu sản phẩm NLTS .- Phối hợp phân phối, giải quyết và xử lý thông tin và giải pháp khắc phục khi có cảnh báo nhắc nhở từ thị trường nhập khẩu .- Phối hợp với Bộ Công Thương để tương hỗ doanh nghiệp thiết kế xây dựng tên thương hiệu loại sản phẩm NLTS xuất khẩu trải qua Chương trình tên thương hiệu vương quốc .- Khuyến khích, tương hỗ tăng trưởng mối link giữa những hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp với những tập đoàn lớn thương mại quốc tế lớn về NLTS .- Tiếp tục thao tác với những bộ, ngành tương quan, trình nhà nước xem xét và được cho phép bổ trợ thêm tham tán nông nghiệp tại những cơ quan đại diện thay mặt Nước Ta ở quốc tế, tại những thị trường xuất khẩu NLTS lớn như : Trung Quốc, ASEAN, Nhật Bản, Nước Hàn, Ấn Độ, Nga v.v…b ) Bộ Công Thương- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc thiết kế xây dựng kế hoạch đàm phán Open thị trường, tháo gỡ những rào cản thương mại, xử lý tranh chấp quốc tế. Cung cấp thông tin thị trường quốc tế để khuynh hướng sản xuất loại sản phẩm NLTS trong nước phân phối theo lao lý, tiêu chuẩn quốc tế .- Chủ trì, phối hợp với những cơ quan, đơn vị chức năng, doanh nghiệp tương quan thực thi những hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra, dự báo thị trường, nhìn nhận năng lực cạnh tranh đối đầu của những loại sản phẩm NLTS nòng cốt của Nước Ta trên thị trường quốc tế .- Xây dựng những chủ trương tương hỗ trình làng mẫu sản phẩm, lan rộng ra thị trường, thực thi thương mại so với những loại sản phẩm NLTS .c ) Bộ Khoa học và Công nghệ- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc kiến thiết xây dựng chủ trương tương hỗ công nghệ tiên tiến về dữ gìn và bảo vệ, chế biến sâu, đóng gói so với những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại NLTS ; kiến thiết xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng loại sản phẩm NLTS .- Phát triển mạng lưới hệ thống tiêu chuẩn vương quốc hòa giải với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn quốc tế so với hàng hóa NLTS xuất khẩu .- Chủ trì triển khai những giải pháp ĐK bảo lãnh tên thương hiệu cho những mẫu sản phẩm NLTS nòng cốt của Nước Ta. Nghiên cứu những giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến truy xuất nguồn gốc những loại sản phẩm được bảo lãnh sở hữu trí tuệ ; tương hỗ những doanh nghiệp ĐK bảo lãnh tên thương hiệu trong nước và trên thị trường quốc tế .d ) Bộ Ngoại giaoPhối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hoạt động, đàm phán với những nước trong công tác làm việc Open thị trường, xử lý tranh chấp thương mại, tháo gỡ khó khăn vất vả vướng mắc, rào cản so với thương mại NLTS trên thị trường quốc tế. Ưu tiên cao việc đưa nội dung tiếp thị nông sản Việt là một trong những hoạt động giải trí ngoại giao kinh tế tài chính trong những sự kiện chính trị đối ngoại .đ ) Bộ Tài chính- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và những bộ, ngành tương quan thanh tra rà soát, bổ trợ những chủ trương khuyến khích, tương hỗ doanh nghiệp xuất khẩu loại sản phẩm NLTS mang tên thương hiệu của Nước Ta .- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đường bộ điều tra và nghiên cứu bổ trợ chủ trương khuyễn mãi thêm so với luân chuyển NLTS trong nước và xuất khẩu đặc biệt quan trọng chính sách tương hỗ cước phí luân chuyển NLTS tham gia hội chợ triển lãm ship hàng tiếp thị .- Bố trí kinh phí đầu tư liên tục thực thi những trách nhiệm của Đề án, triển khai theo lao lý của Luật Ngân sách chi tiêu nhà nước và những lao lý có tương quan .e ) Bộ Kế hoạch và Đầu tưChủ trì, phối hợp với những bộ, ngành có tương quan cân đối, sắp xếp kinh phí đầu tư triển khai những chương trình, dự án Bất Động Sản theo pháp luật của pháp lý về góp vốn đầu tư công, ngân sách nhà nước và hướng dẫn việc lồng ghép những nguồn vốn để triển khai bảo vệ hiệu suất cao góp vốn đầu tư .g ) Các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp- Các hiệp hội ngành hàng phối hợp với những cơ quan, đơn vị chức năng công dụng và doanh nghiệp tổ chức triển khai tiến hành thực thi Đề án .- Các doanh nghiệp chế biến nông lâm thủy hải sản tăng cường hoạt động giải trí liên kết kinh doanh, link để tăng cường sức cạnh tranh đối đầu khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn thế giới ; nhanh gọn khắc phục thực trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún và thiếu sự link giữa những tác nhân ; ứng dụng tiêu chuẩn chất lượng, tăng nhanh hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng và tăng trưởng tên thương hiệu cho những mẫu sản phẩm NLTS .2. Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực TW- Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố thường trực TW cụ thể hóa những nội dung của Đề án sát với điều kiện kèm theo trong thực tiễn của địa phương ; yêu cầu những dự án Bất Động Sản đơn cử để tiến hành triển khai Kế hoạch trên địa phận, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt .- Nghiên cứu, kiến thiết xây dựng đề án tăng trưởng công nghiệp chế biến nông lâm thủy hải sản trên địa phận gắn với những vùng nguyên vật liệu tập trung chuyên sâu, tương thích với khuynh hướng tăng trưởng chung của cả nước .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng ; – Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước ; – Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước ; – HĐND, Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thành phố thường trực TW ; – Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng ; – Văn phòng Tổng Bí thư ; – Văn phòng quản trị nước ; – Văn phòng Quốc hội ; – Tòa án nhân dân tối cao ; – Viện kiểm sát nhân dân tối cao ; – Kiểm toán nhà nước ; – Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia ; – Ngân hàng Chính sách xã hội ; – Ngân hàng Phát triển Nước Ta ; – Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Nước Ta ; – Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ; – Cơ quan TW của những đoàn thể ; – VPCP : BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, tổng giám đốc cổng TTĐT, những Vụ : KTTH, CN, QHĐP, KGVX, TCCV, PL ; – Lưu : VT, NN ( 3 ).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

Trịnh Đình Dũng

Viết một bình luận