Dịch vụ sản xuất quảng cáo TVC
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất Visual 2D, 3D
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Previous slide
Next slide

Kế hoạch 253/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 253 / KH-UBND

An Giang, ngày 17 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG Thực hiện Quyết định số 1755 / QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm năm nay của Thủ tướng nhà nước về phê duyệt Chiến lược tăng trưởng những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống Nước Ta đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ( Quyết định số 1755 / QĐ – TTg ), Ủy ban nhân dân tỉnh thiết kế xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến lược tăng trưởng những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa phận tỉnh An Giang, đơn cử như sau :

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Triển khai, triển khai có hiệu suất cao Chiến lược tăng trưởng những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 1755 / QĐ-TTg. – Phát triển những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống trở thành ngành kinh tế tài chính quan trọng, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế tài chính, tạo ra nhiều việc làm cho người dân.

2. Yêu cầu

– Phát triển những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống dựa trên sự phát minh sáng tạo, khoa học công nghệ tiên tiến và bản quyền trí tuệ ; khai thác tối đa yếu tố kinh tế tài chính của những giá trị văn hóa truyền thống. – Phát triển những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình theo hướng chuyên nghiệp, tân tiến, phát huy được lợi thế của địa phương, tương thích với những quy luật cơ bản của kinh tế thị trường ; được đặt trong toàn diện và tổng thể tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, bảo vệ tính thống nhất, đồng điệu giữa những ngành, những khâu phát minh sáng tạo, sản xuất, phân phối, thông dụng và tiêu dùng ; đồng thời tiếp thị hình ảnh quốc gia, con người An Giang, góp thêm phần bảo vệ, phát huy truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa trong quy trình giao lưu, hội nhập và hợp tác quốc tế.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Ưu tiên góp vốn đầu tư tăng trưởng những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống có nhiều lợi thế như : Quảng cáo ; thủ công bằng tay mỹ nghệ ; thẩm mỹ và nghệ thuật trình diễn ; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm ; du lịch văn hóa truyền thống … phấn đấu trở thành những ngành kinh tế tài chính dịch vụ quan trọng, tăng trưởng rõ ràng về chất và lượng, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế tài chính và xử lý việc làm trải qua việc sản xuất ngày càng nhiều loại sản phẩm, dịch vụ văn hóa truyền thống phong phú, chất lượng cao, phân phối nhu yếu phát minh sáng tạo, tận hưởng, tiêu dùng văn hóa truyền thống của dân cư trong nước và xuất khẩu ; góp thêm phần tiếp thị hình ảnh quốc gia, con người Nước Ta nói chung và của tỉnh An Giang nói riêng ; từng bước xác lập được những tên thương hiệu mẫu sản phẩm, dịch vụ văn của địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Mục tiêu chủ yếu đến năm 2020

– Phấn đấu lệch giá của những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống góp phần khoảng chừng 2 % GDP và tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội. Về góp phần của những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống, đơn cử như sau : + Ngành nghệ thuật và thẩm mỹ trình diễn, triển lãm và ngành quảng cáo ( trên truyền hình, đài phát thanh, báo, tạp chí, internet và quảng cáo ngoài trời ) góp phần khoảng chừng 0,5 %. + Ngành du lịch văn hóa truyền thống góp phần khoảng chừng 1,5 %. – Định hướng và từng bước tăng trưởng những ngành : Kiến trúc ; phong cách thiết kế ; xuất bản ; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm trở thành những ngành kinh tế tài chính dịch vụ quan trọng, góp phần tích cực, hiệu suất cao vào sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của tỉnh.

2.2. Mục tiêu chủ yếu đến năm 2030

– Phấn đấu lệch giá những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống góp phần 3,5 % GDP và liên tục tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội. Về góp phần của những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống, đơn cử như sau : + Ngành thẩm mỹ và nghệ thuật màn biểu diễn, triển lãm và ngành quảng cáo ( trên truyền hình, đài phát thanh, báo, tạp chí, internet và quảng cáo ngoài trời ) góp phần khoảng chừng 1,0 %.

+ Ngành du lịch văn hóa đóng góp khoảng 2,5%.

– Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển để tăng trưởng phong phú, đồng nhất và văn minh tổng thể những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống một cách vững chắc ; hình thành những mẫu sản phẩm, dịch vụ văn hóa truyền thống có tên thương hiệu uy tín trong và ngoài nước, tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị loại sản phẩm, dịch vụ văn hóa truyền thống toàn thế giới.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ và giải pháp chung phát triển các ngành công nghiệp văn hóa:

1.1. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức

– Đẩy mạnh tuyên truyền, thông dụng chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước về tăng trưởng những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống ; tiếp thị hình ảnh quê nhà, con người An Giang trên những phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan … góp thêm phần nâng cao nhận thức và nghĩa vụ và trách nhiệm của những ngành, những cấp và địa phương về vị trí, vai trò của những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống trong tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội. – Nâng cao nhận thức của những doanh nghiệp trong việc góp vốn đầu tư cho văn hóa truyền thống như là một phần kế hoạch kinh doanh thương mại và bộc lộ nghĩa vụ và trách nhiệm với xã hội, hội đồng ; Khuyến khích những doanh nghiệp có uy tín trong và ngoài nước góp vốn đầu tư tăng trưởng những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống theo hướng bền vững và kiên cố, có nghĩa vụ và trách nhiệm.

1.2. Hoàn thiện cơ chế chính sách

– Rà soát, kiểm soát và điều chỉnh và hoàn thành xong những chính sách, chủ trương tăng trưởng những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống trong thời kỳ mới nhằm mục đích cải tổ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại loại sản phẩm, dịch vụ văn hóa truyền thống, nâng cao hiệu suất cao việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ và những quyền tương quan, thôi thúc cạnh tranh đối đầu lành mạnh trên thị trường ; những chủ trương khuyến mại về vốn, thuế, đất đai, khuyến khích phát minh sáng tạo so với văn nghệ sỹ, những doanh nghiệp khởi nghiệp. – Rà soát, kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ quy định phối hợp giữa những sở, ban ngành, đoàn thể và địa phương theo hướng đồng nhất, tránh chồng chéo, trùng lặp nhằm mục đích thôi thúc những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống tăng trưởng ; đồng thời, thực thi thanh tra rà soát, kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động giải trí thực thi công vụ. – Tiếp tục tiến hành thực thi những kế hoạch, quy hoạch tăng trưởng những ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt ; đề xuất kiến nghị việc sửa đổi, bổ trợ, đồng thời điều tra và nghiên cứu, đề xuất kiến nghị việc thiết kế xây dựng kế hoạch, quy hoạch tăng trưởng so với những ngành chưa có kế hoạch, quy hoạch ( nếu thiết yếu ).

1.3. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực

– Xây dựng kế hoạch về tăng trưởng nguồn nhân lực, thôi thúc trao đổi kiến thức và kỹ năng, nâng cao năng lượng trình độ, đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống. – Tăng cường link, hợp tác để những cơ sở giáo dục ĐH, những viện nghiên cứu và điều tra tham gia có hiệu suất cao vào tăng trưởng nguồn nhân lực nói riêng cũng như tăng trưởng những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống nói chung. – Có chính sách đãi ngộ tương thích với tình hình thực tiễn của địa phương để lôi cuốn nguồn nhân lực chất lượng cao, có kinh nghiệm tay nghề trình độ về công nghiệp văn hóa truyền thống trong và ngoài nước đến thao tác.

1.4. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ

– Ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến tân tiến trong phát minh sáng tạo, sản xuất, thông dụng, lưu giữ những loại sản phẩm văn hóa truyền thống và nâng cao chất lượng dịch vụ văn hóa truyền thống ; triển khai thay đổi nội dung, phương pháp hoạt động giải trí của những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống gắn với ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến tân tiến ; nâng cao hàm lượng khoa học kỹ thuật trong chuỗi sản xuất loại sản phẩm, dịch vụ của những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống. – Tăng cường hợp tác và tranh thủ sự tương hỗ về kỹ thuật, công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển từ những địa phương trong và ngoài nước, đặc biệt quan trọng là những nước tăng trưởng để thay đổi và tăng trưởng thêm những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống như : In ấn, xuất bản, trình diễn nghệ thuật và thẩm mỹ, sản xuất phim, vui chơi, quảng cáo, triển lãm ….

1.5. Thu hút và hỗ trợ đầu tư

– Xây dựng những chủ trương khuyễn mãi thêm, tăng cường tuyên truyền, thực thi góp vốn đầu tư tăng trưởng những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống sẵn có lợi thế, tiềm năng như : Du lịch văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ màn biểu diễn, quảng cáo, bằng tay thủ công mỹ nghệ … – Khuyến khích những doanh nghiệp trong và ngoài nước tăng cường góp vốn đầu tư vào những hoạt động giải trí phát minh sáng tạo văn hóa truyền thống, sản xuất những loại sản phẩm văn hóa truyền thống và dịch vụ văn hóa truyền thống. – Tạo điều kiện kèm theo thuận tiện về mặt pháp lý, tương hỗ góp vốn đầu tư tăng trưởng nguồn nhân lực, tiếp thị, tăng trưởng thị trường văn hóa truyền thống, tạo mối link thị trường về ngành nghề và khu vực ; đa dạng hóa những quy mô góp vốn đầu tư, đặc biệt quan trọng quy mô hợp tác công tư ( PPP ) ; khuyến khích hình thành và tăng trưởng những loại quỹ góp vốn đầu tư trong nghành văn hóa truyền thống. – Tăng cường vai trò của những tổ chức triển khai hiệp hội ngành nghề địa phương trong việc góp vốn đầu tư, tương hỗ tăng trưởng những hoạt động giải trí phát minh sáng tạo, sản xuất, phân phối, thông dụng và tiêu dùng những loại sản phẩm và dịch vụ văn hóa truyền thống.

1.6. Phát triển thị trường

– Từng bước hình thành hội đồng người tiêu dùng mẫu sản phẩm, dịch vụ văn hóa truyền thống trải qua hoạt động giải trí tiếp thị, nâng cao năng lực tiếp cận, sử dụng những loại sản phẩm, dịch vụ văn hóa truyền thống của công chúng ; phát huy vai trò tuyên truyền, giáo dục của những tổ chức triển khai văn hóa truyền thống nhằm mục đích tăng trưởng năng lượng hiểu biết, năng lực cảm thụ của công chúng, người tiêu dùng về những mẫu sản phẩm, dịch vụ văn hóa truyền thống. – Đổi mới công nghệ tiên tiến sản xuất, nâng cao năng lượng sản xuất và phát minh sáng tạo những giá trị văn hóa truyền thống mới, tạo ra nhiều mẫu sản phẩm, dịch vụ văn hóa truyền thống có chất lượng cao tham gia vào thị trường văn hóa truyền thống trong nước và quốc tế ; từng bước kiến thiết xây dựng tên thương hiệu doanh nghiệp, mẫu sản phẩm, dịch vụ văn hóa truyền thống có chất lượng. – Đẩy mạnh xuất khẩu mẫu sản phẩm, dịch vụ văn hóa truyền thống ; hướng đến việc tham gia, kiến thiết xây dựng và tăng trưởng thị trường loại sản phẩm dịch vụ văn hóa truyền thống ở quốc tế ; có chủ trương tương hỗ những doanh nghiệp trong quy trình tham gia và tăng trưởng thị trường quốc tế.

1.7. Mở rộng giao lưu, hợp tác

– Xây dựng và tiến hành những chương trình tiếp thị tên thương hiệu mẫu sản phẩm, dịch vụ văn hóa truyền thống, tên thương hiệu doanh nghiệp văn hóa truyền thống An Giang, những tài nguyên tiêu biểu vượt trội về văn hóa truyền thống của địa phương tại những hội chợ trong nước và quốc tế.

– Hợp tác với các tỉnh trong vùng trong việc xây dựng thương hiệu du lịch địa phương và các tỉnh, thành phố có ngành công nghiệp văn hóa nổi trội để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.

2. Nhiệm vụ và giải pháp phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa cụ thể:

2.1. Biểu diễn nghệ thuật

– Bảo tồn, gìn giữ và phát huy nghệ thuật và thẩm mỹ truyền thống cuội nguồn dân tộc bản địa phối hợp với những mô hình nghệ thuật và thẩm mỹ đương đại. Khuyến khích xây dựng những doanh nghiệp, ưu tiên những doanh nghiệp hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ âm nhạc, trình diễn nghệ thuật và thẩm mỹ, tổ chức triển khai sự kiện có chất lượng ; đồng thời, tăng cường hợp tác giữa những ngành, nghành tương quan với nghệ thuật và thẩm mỹ trình diễn. – Đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa nghệ thuật màn biểu diễn, tạo điều kiện kèm theo cho mọi những tầng lớp xã hội được tham gia tận hưởng và phát minh sáng tạo những giá trị văn hóa truyền thống ; Khuyến khích tăng trưởng những đơn vị chức năng thẩm mỹ và nghệ thuật ngoài công lập ; tăng cường tự chủ so với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tương thích với đặc thù từng mô hình nghệ thuật và thẩm mỹ. – Có chủ trương huấn luyện và đào tạo nguồn nhân lực ; chủ trương khuyến khích kĩ năng, phát minh sáng tạo, khuyễn mãi thêm văn nghệ sĩ trong nghành nghề dịch vụ thẩm mỹ và nghệ thuật màn biểu diễn. – Quan tâm đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng những ngành nghề như : Đạo diễn, nhạc sĩ, họa sỹ phong cách thiết kế sân khấu, đơn vị sản xuất, nhà kinh doanh, biên kịch, nghệ sĩ màn biểu diễn, người dẫn chương trình, người mẫu …

2.2. Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm

– Tăng cường phổ cập những văn bản pháp lý, quy định quản trị mỹ thuật và nhiếp ảnh. – Tham gia đăng cai tổ chức triển khai những triển lãm ảnh, triển lãm mỹ thuật định kỳ của khu vực / cả nước nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo để những tác giả chuyên và không chuyên địa phương tiếp cận với những tác phẩm, tác giả chuyên ngành trên cả nước, học hỏi những cái mới, phát huy năng lực bản thân. – Từng bước kiến thiết xây dựng 1 số ít quy mô triển lãm, hội chợ có tên thương hiệu quốc tế về thực thi tiếp thị, mua, bán những mẫu sản phẩm, dịch vụ văn hóa truyền thống và du lịch, triển khai hợp tác, liên kết kinh doanh, link trong phát minh sáng tạo, sản xuất, phổ cập và tiêu dùng theo định kỳ trong nước, khu vực và quốc tế. – Tạo điều kiện kèm theo cho những loại sản phẩm, dịch vụ văn hóa truyền thống được tham gia những triển lãm, hội chợ có uy tín trong và ngoài tỉnh.

2.3. Quảng cáo

– Tiếp tục thanh tra rà soát, kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ Đề án Quy hoạch quảng cáo ngoài trời về vị trí tuyên truyền cổ động chính trị và quảng cáo thương mại trên địa phận tương thích với tình hình thực tiễn của tỉnh theo từng tiến trình. – Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, tân tiến trong quảng cáo, đặc biệt quan trọng trong nghành nghề dịch vụ kỹ thuật số, công nghệ tiên tiến di động. – Tăng cường quảng cáo ở những sự kiện văn hóa truyền thống, thể thao, du lịch trong nước và quốc tế. – Đổi mới, đa dạng hóa những hình thức quảng cáo trên những phương tiện thông tin đại chúng, ngoài trời và trên loại sản phẩm, dịch vụ du lịch.

2.4. Du lịch văn hóa

– Khuyến khích tăng trưởng những mô hình : du lịch hội đồng, du lịch có nghĩa vụ và trách nhiệm, du lịch văn hóa truyền thống ( di tích lịch sử lịch sử dân tộc – văn hóa truyền thống, liên hoan, nghề và làng nghề truyền thống cuội nguồn, phong tục, tập quán của hội đồng dân tộc bản địa, những sự kiện văn hóa truyền thống ), đặc biệt quan trọng là du lịch di sản, du lịch tâm linh. – Liên kết kiến thiết xây dựng mẫu sản phẩm du lịch văn hóa truyền thống với những nước ASEAN, tăng cường link vùng, địa phương. – Hỗ trợ ngân sách trong công tác làm việc bảo tồn, tăng trưởng làng nghề truyền thống cuội nguồn, tôn vinh những nghệ nhân ; khuyến khích góp phần từ thu nhập du lịch của những doanh nghiệp cho hoạt động giải trí bảo tồn, hồi sinh những giá trị về văn hóa truyền thống, sinh thái xanh, bảo vệ tăng trưởng du lịch theo hướng vững chắc. – Xây dựng và hoàn thành xong hạ tầng, cơ sở vật chất kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch tại những khu vực có di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống đã được xếp hạng, kho lưu trữ bảo tàng, làng nghề thủ công truyền thống, khu đi dạo vui chơi … theo Quyết định số 1008 / QĐ-UBND ngày 01/7/2014 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng ngành du lịch tỉnh An Giang từ năm năm trước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Chương trình hành vi số 59 / CTr-UBND ngày 13/02/2017 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh về tăng trưởng hạ tầng du lịch tăng trưởng hạ tầng du lịch tỉnh An Giang tiến trình năm nay – 2020, khuynh hướng đến năm 2025. – Chú trọng phối hợp liên ngành trong việc quản trị, khai thác và phát huy một cách tương thích những giá trị văn hóa truyền thống trong quy trình tăng trưởng loại sản phẩm du lịch văn hóa truyền thống, cung ứng nhu yếu tăng trưởng bền vững và kiên cố. – Xúc tiến, tiếp thị thoáng rộng mẫu sản phẩm du lịch văn hóa truyền thống trong và ngoài nước ; tập trung chuyên sâu lôi cuốn khách du lịch có năng lực chi trả cao và lưu trú dài ngày ; điều tra và nghiên cứu, tăng cường sản xuất những loại sản phẩm văn hóa truyền thống, những quà Tặng Kèm lưu niệm mang tính địa phương, kiến thiết xây dựng những loại sản phẩm du lịch đặc trưng nhằm mục đích cung ứng nhu yếu shopping của khách du lịch. – Đào tạo và tăng trưởng nguồn nhân lực du lịch văn hóa truyền thống, đặc biệt quan trọng so với nhân lực quản trị, hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên và nhân lực ship hàng trực tiếp khách du lịch. Nâng cao chất lượng huấn luyện và đào tạo nghề du lịch văn hóa truyền thống theo tiêu chuẩn nghề ASEAN.

IV. NGUỒN VỐN

1. Nguồn vốn xã hội hóa của những doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh góp vốn đầu tư tăng trưởng sản xuất những loại sản phẩm, dịch vụ của những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống. 2. Ngân sách chi tiêu nhà nước tùy theo năng lực cân đối trong từng thời kỳ, tham gia tương hỗ góp vốn đầu tư cho hạ tầng, cơ sở vật chất thiết yếu ship hàng những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống, đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực, tiếp thị tên thương hiệu những loại sản phẩm, dịch vụ văn hóa truyền thống. Việc sử dụng ngân sách nhà nước thực thi theo pháp luật của pháp lý hiện hành. 3. Nguồn kêu gọi của tổ chức triển khai, cá thể trong và ngoài nước và những nguồn hợp pháp khác góp vốn đầu tư cho những khu công trình, dự án Bất Động Sản ứng dụng, tiến hành công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh thương mại những loại sản phẩm, dịch vụ văn hóa truyền thống.

V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a ) Xây dựng kế hoạch của ngành tổ chức triển khai thực thi những tiềm năng, trách nhiệm, giải pháp tăng trưởng những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống thuộc ngành quản trị. Đồng thời, liên tục tiến hành triển khai những kế hoạch, quy hoạch tăng trưởng ngành đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. b ) Chủ trì, phối hợp với những cơ quan, đơn vị chức năng, địa phương tổ chức triển khai, tiến hành thực thi có hiệu suất cao Kế hoạch này. c ) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực thi và định kỳ hàng năm báo cáo giải trình Ủy ban nhân dân tỉnh hiệu quả tiến hành triển khai Kế hoạch này.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

a ) Căn cứ mục tiêu, nhu yếu, tiềm năng, trách nhiệm và giải pháp chung, có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh tra rà soát, điều tra và nghiên cứu, đề xuất kiến nghị việc kiến thiết xây dựng Kế hoạch tăng trưởng công nghiệp văn hóa truyền thống so với những ngành thuộc nghành quản trị được nêu tại Kế hoạch này, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phát hành theo lao lý. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến thiết xây dựng giải pháp triển khai kế hoạch tăng trưởng ngành công nghiệp quảng cáo theo tiềm năng đã đề ra. b ) Đẩy mạnh công tác làm việc tuyên truyền, phổ cập kế hoạch tăng trưởng những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống Nước Ta đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 1755 / QĐ-TTg. c ) Tăng cường quản trị hoạt động giải trí quảng cáo, thông tin trên những phương tiện đi lại thông tin tiếp thị quảng cáo và những tác phẩm xuất bản có tương quan đến những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống.

3. Sở Xây dựng

Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tham mưu cho Ủy Ban Nhân Dân tỉnh tiến hành thực thi quy hoạch, cấp phép thiết kế xây dựng theo nghành quản trị.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a ) Hỗ trợ, tạo điều kiện kèm theo cấp phép kinh doanh thương mại cho những nhà đầu tư trong và ngoài nước đến góp vốn đầu tư những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống tại tỉnh An Giang. b ) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp nguồn vốn theo kế hoạch góp vốn đầu tư công trung hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai Kế hoạch.

5. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và những cơ quan, đơn vị chức năng có tương quan điều tra và nghiên cứu thiết kế xây dựng chính sách, chủ trương tương hỗ tăng trưởng công nghiệp văn hóa truyền thống đặc trưng tương thích với tình hình trong thực tiễn địa phương và cân đối kinh phí đầu tư sắp xếp hàng năm để tăng trưởng những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo pháp luật.

6. Các sở, ngành có liên quan và các tổ chức chính trị – xã hội

Trên cơ sở tiềm năng, trách nhiệm và giải pháp của Kế hoạch, thanh tra rà soát, nghiên cứu và điều tra, yêu cầu những nội dung đơn cử triển khai Kế hoạch này theo nghành đơn vị chức năng quản trị. Tổ chức tiến hành thực thi Kế hoạch trong khoanh vùng phạm vi tính năng, trách nhiệm được giao và theo pháp luật pháp lý hiện hành.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a ) Trong khoanh vùng phạm vi công dụng, trách nhiệm, quyền hạn có nghĩa vụ và trách nhiệm tiến hành triển khai Kế hoạch này bảo vệ thống nhất, đồng điệu với việc triển khai kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương. b ) Khuyến khích những tổ chức triển khai, cá thể trên địa phận góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ sở vật chất ship hàng hoạt động giải trí của những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống đúng pháp luật của pháp lý và xu thế chỉ huy của tỉnh. Trên đây là Kế hoạch thực thi Chiến lược tăng trưởng những ngành công nghiệp văn hóa truyền thống đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa phận tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh nhu yếu những sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân những huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai tiến hành triển khai. Trong quy trình thực thi có khó khăn vất vả, vướng mắc, những đơn vị chức năng kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý. /.

 

Nơi nhận:
– Bộ VHTTDL;
– TT. Tỉnh ủy;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Ban Tuyên giáo tỉnh;
– UBMTTQVN tỉnh;
– Các sở, ban, ngành tỉnh;
– Các đoàn thể tỉnh;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
– Phòng KGVX, TH, KTTH, KTN, TTD;
– Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình

Viết một bình luận