Dịch vụ sản xuất quảng cáo TVC
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất Visual 2D, 3D
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Previous slide
Next slide

Quyết định 343/QĐ-UBND Vũng Tàu 2022 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa cơ sở, lĩnh vực thư viện, lĩnh vực gia đình

STT

Mã số hồ sơ thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Lĩnh vực văn hóa cơ sở

1 1.000903 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ karaoke ( do cơ quan quản trị nhà nước về văn hóa truyền thống cấp huyện cấp )

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ) trừ ngày lễ, tết

– Thời gian giải quyết:

05 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo pháp luật. ( Thời gian xử lý sau khi cắt giảm 50 % là 2,5 ngày thao tác việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo lao lý ). – Bộ phận tiếp đón và trả hiệu quả cấp huyện Hồ sơ được nộp theo những phương pháp sau đây : – Nộp trực tiếp ; – Qua đường bưu điện ; – Nộp trực tuyến. – Tại những thành phố thường trực TW và tại những thành phố, thị xã thường trực tỉnh : + Từ 01 đến 03 phòng : 4.000.000 đồng / giấy ; + Từ 04 đến 05 phòng : 6.000.000 đồng / giấy ; + Từ 06 phòng trở lên : 12.000.000 đồng / giấy. – Tại khu vực khác : + Từ 01 đến 03 phòng : 2.000.000 đồng / giấy ; + Từ 04 đến 05 phòng : 3.000.000 đồng / giấy ; + Từ 06 phòng trở lên : 6.000.000 đồng / giấy. Nghị định số 54/2019 / NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của nhà nước pháp luật về kinh doanh thương mại dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019. Thông tư số 01/2021 / TT-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính pháp luật về mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và sử dụng phí thẩm định và đánh giá cấp giấy phép kinh doanh thương mại karaoke, vũ trường. Có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 25 tháng 02 năm 2021. Những nội dung còn lại của TTHC này được triển khai theo Quyết định số 3506 / QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc khoanh vùng phạm vi công dụng quản trị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 1.000831 Thủ tục cấp Giấy phép kiểm soát và điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ karaoke ( do cơ quan quản trị nhà nước về văn hóa truyền thống cấp huyện cấp )

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ) trừ ngày lễ, tết

– Thời gian giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. (Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm 50% là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định).

– Bộ phận tiếp đón và trả hiệu quả cấp huyện Hồ sơ được nộp theo những phương pháp sau đây : – Nộp trực tiếp ; – Qua đường bưu điện ; – Nộp trực tuyến. – Tại những thành phố thường trực TW và tại những thành phố, thị xã thường trực tỉnh : Đối với trường hợp đã được cấp phép kinh doanh thương mại karaoke đề xuất tăng thêm phòng là 2.000.000 đồng / phòng, nhưng tổng mức thu Không quá 12.000.000 đồng / giấy phép / lần thẩm định và đánh giá. – Tại khu vực khác : Đối với trường hợp đã được cấp phép kinh doanh thương mại karaoke ý kiến đề nghị tăng thêm phòng là một triệu đồng / phòng, nhưng tổng mức thu không quá 6.000.000 đồng / giấy phép / lần đánh giá và thẩm định. Mức thu phí thẩm định và đánh giá kiểm soát và điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại dịch vụ karaoke so với trường hợp biến hóa chủ sở hữu là 500.000 đồng / giấy. Nghị định số 54/2019 / NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của nhà nước pháp luật về kinh doanh thương mại dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019. Thông tư số 01/2021 / TT-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính lao lý về mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và sử dụng phí đánh giá và thẩm định cấp giấy phép kinh doanh thương mại karaoke, vũ trường. Có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 25 tháng 02 năm 2021. Những nội dung còn lại của TTHC này được thực thi theo Quyết định số 3506 / QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc khoanh vùng phạm vi công dụng quản trị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 3 1.004648 Thủ tục công nhận lần đầu “ Cơ quan đạt chuẩn văn hóa truyền thống ”, “ Đơn vị đạt chuẩn văn hóa truyền thống ”, “ Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa truyền thống ”

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ) trừ ngày lễ, tết

– Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. (Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm 50% là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

– Bộ phận đảm nhiệm và trả hiệu quả cấp huyện Hồ sơ được nộp theo những phương pháp sau đây : – Nộp trực tiếp ; – Qua đường bưu điện ; – Nộp trực tuyến. Không lao lý Thông tư số 08/2014 / TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm năm trước lao lý cụ thể tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “ Cơ quan đạt chuẩn văn hóa truyền thống ”, “ Đơn vị đạt chuẩn văn hóa truyền thống ”, “ Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa truyền thống ”. Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01 tháng 10 năm năm trước. Những nội dung còn lại của TTHC này được thực thi theo Quyết định số 3506 / QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc khoanh vùng phạm vi công dụng quản trị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 4 2.000440 Thủ tục xét khuyến mãi thương hiệu Khu dân cư văn hóa truyền thống hàng năm

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ) trừ ngày lễ, tết

– Thời gian giải quyết: Trong    thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng danh hiệu và Giấy      công

nhận Khu dân cư văn hóa truyền thống. ( Thời gian xử lý sau khi cắt giảm 50 % là 2,5 ngày ). – Bộ phận đảm nhiệm và trả tác dụng cấp huyện Hồ sơ được nộp theo những phương pháp sau đây : – Nộp trực tiếp ; – Qua đường bưu điện ; – Nộp trực tuyến. Không lao lý Nghị định số 122 / 2018 / NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của nhà nước pháp luật về xét Tặng Ngay thương hiệu “ Gia đình văn hóa truyền thống ” ; “ Thôn văn hóa truyền thống ”, “ Làng văn hóa truyền thống ”, “ Ấp văn hóa truyền thống ”, “ Bản văn hóa ”, “ Tổ dân phố văn hóa truyền thống ”. Có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018. Những nội dung còn lại của TTHC này được thực thi theo Quyết định số 3506 / QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc khoanh vùng phạm vi tính năng quản trị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5 1.000933 Thủ tục xét khuyến mãi ngay Giấy khen Khu dân cư văn hóa truyền thống

– Thời gian tiếp đón hồ sơ và trả tác dụng :

những ngày thao tác trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu ( sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ ) trừ dịp nghỉ lễ, tết

– Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp Hội đồng thi đua – khen thưởng theo quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng. (Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm 50% là 2,5 ngày).

– Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày có hiệu quả Hội đồng thi đua – khen thưởng, quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hành động Tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa truyền thống. ( Thời gian xử lý sau khi cắt giảm 50 % là 1,5 ngày ). – Bộ phận tiếp đón và trả tác dụng cấp huyện Hồ sơ được nộp theo những phương pháp sau đây : – Nộp trực tiếp ; – Qua đường bưu điện ; – Nộp trực tuyến. Không lao lý Nghị định số 122 / 2018 / NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của nhà nước lao lý về xét Tặng thương hiệu “ Gia đình văn hóa truyền thống ” ; “ Thôn văn hóa truyền thống ”, “ Làng văn hóa truyền thống ”, “ Ấp văn hóa truyền thống ”, “ Bản văn hóa ”, “ Tổ dân phố văn hóa truyền thống ”. Có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018. Những nội dung còn lại của TTHC này được thực thi theo Quyết định số 3506 / QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc khoanh vùng phạm vi công dụng quản trị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch   6 1.004646 Thủ tục công nhận lần đầu “ Xã đạt chuẩn văn hóa truyền thống nông thôn mới ”

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ) trừ ngày lễ, tết

– Thời gian giải quyết:

05 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. ( Thời gian xử lý sau khi cắt giảm 50 % là 2,5 ngày ). – Bộ phận đảm nhiệm và trả tác dụng cấp huyện Hồ sơ được nộp theo những phương pháp sau đây : – Nộp trực tiếp ; – Qua đường bưu điện ; – Nộp trực tuyến. Không lao lý Thông tư số 17/2011 / TT – BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 lao lý chi tiết cụ thể về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “ Xã đạt chuẩn văn hóa truyền thống nông thôn mới ”. Có hiệu lực hiện hành từ ngày 16/01/2012. Những nội dung còn lại của TTHC này được triển khai theo Quyết định số 3506 / QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc khoanh vùng phạm vi công dụng quản trị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 7 1.004644

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa
nông thôn mới”

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ) trừ ngày lễ, tết

– Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm 50% là 2,5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

– Bộ phận tiếp đón và trả tác dụng cấp huyện Hồ sơ được nộp theo những phương pháp sau đây : – Nộp trực tiếp ; – Qua đường bưu điện ; – Nộp trực tuyến. Không pháp luật Thông tư số 17/2011 / TT – BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 pháp luật cụ thể về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “ Xã đạt chuẩn văn hóa truyền thống nông thôn mới ”. Có hiệu lực hiện hành từ ngày 16/01/2012. Những nội dung còn lại của TTHC này được triển khai theo Quyết định số 3506 / QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc khoanh vùng phạm vi tính năng quản trị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8 1.004634 Thủ tục công nhận lần đầu “ P., Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị ”

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ) trừ ngày lễ, tết

– Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. (Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm 50% là 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định).

– Bộ phận tiếp đón và trả hiệu quả cấp huyện Hồ sơ được nộp theo những phương pháp sau đây : – Nộp trực tiếp ; – Qua đường bưu điện ; – Nộp trực tuyến. Không lao lý Thông tư số 02/2013 / TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2013 pháp luật cụ thể tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “ P. đạt chuẩn văn minh đô thị ” ; “ Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị ”. Có hiệu lực hiện hành từ ngày 10 tháng 3 năm 2013. Những nội dung còn lại của TTHC này được thực thi theo Quyết định số 3506 / QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc khoanh vùng phạm vi tính năng quản trị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 9 1.004622 Thủ tục công nhận lại P., Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị ”

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ) trừ ngày lễ, tết.

– Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. (Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm 50% là 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định).

– Bộ phận đảm nhiệm và trả hiệu quả cấp huyện Hồ sơ được nộp theo những phương pháp sau đây : – Nộp trực tiếp ; – Qua đường bưu điện ; – Nộp trực tuyến. Không lao lý Thông tư số 02/2013 / TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2013 lao lý cụ thể tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “ P. đạt chuẩn văn minh đô thị ” ; “ Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị ”. Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 10 tháng 3 năm 2013. Những nội dung còn lại của TTHC này được triển khai theo Quyết định số 3506 / QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc khoanh vùng phạm vi công dụng quản trị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10 1.003645 Thủ tục ĐK tổ chức triển khai liên hoan cấp huyện

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ) trừ ngày lễ, tết

– Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thẩm     định.

( Thời gian xử lý sau khi cắt giảm 50 % là 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ ). – Bộ phận đảm nhiệm và trả hiệu quả cấp huyện Hồ sơ được nộp theo những phương pháp sau đây : – Nộp trực tiếp ; – Qua đường bưu điện ; – Nộp trực tuyến. Không lao lý. Nghị định số 110 / 2018 / NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của nhà nước pháp luật về quản trị và tổ chức triển khai liên hoan. Có hiệu lực hiện hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2018. Những nội dung còn lại của TTHC này được triển khai theo Quyết định số 3506 / QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc khoanh vùng phạm vi công dụng quản trị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11 1.003635 Thủ tục thông tin tổ chức triển khai tiệc tùng cấp huyện

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ) trừ ngày lễ, tết.

– Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo

được tổ chức triển khai tiệc tùng theo nội dung đã thông tin. ( Thời gian xử lý sau khi cắt giảm 50 % là 7,5 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông tin ). – Bộ phận tiếp đón và trả tác dụng cấp huyện Hồ sơ được nộp theo những phương pháp sau đây : – Nộp trực tiếp ; – Qua đường bưu điện ; – Nộp trực tuyến. Không lao lý. Nghị định số 110 / 2018 / NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của nhà nước lao lý về quản trị và tổ chức triển khai liên hoan. Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2018. Những nội dung còn lại của TTHC này được triển khai theo Quyết định số 3506 / QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc khoanh vùng phạm vi công dụng quản trị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực Thư viện

12 1.008898

Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở
giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông,
cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục
khác ngoài công lập và thư viện tư
nhân có phục vụ
cộng đồng

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ) trừ ngày lễ, tết

– Thời gian giải quyết: Thời hạn giải quyết là 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ. (Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm 50% là 7,5 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ).

– Bộ phận đảm nhiệm và trả hiệu quả cấp huyện Hồ sơ được nộp theo những phương pháp sau đây : – Nộp trực tiếp ; – Qua đường bưu điện ; – Nộp trực tuyến. Không lao lý. – Luật Thư viện số 46/2019 / QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019. Nghị định 93/2020 / NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 pháp luật chi tiết cụ thể một số ít điều của Luật Thư viện. Thông tư số 01/2020 / TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lao lý những mẫu văn bản thông tin xây dựng, sáp nhập, họp nhất, chia, tách, giải thể, chấm hết hoạt động giải trí thư viện.

Những nội dung còn lại của TTHC này được thực hiện theo
Quyết định số
3506/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Văn
hóa, Thể thao và
Du lịch về việc
công bố thủ tục
hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức
năng quản lý của
Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch

13 1.008899 Thủ tục thông tin sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện so với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có ship hàng hội đồng

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ) trừ ngày lễ, tết

– Thời gian giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ. (Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm 50% là 7,5 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ).

– Bộ phận đảm nhiệm và trả tác dụng cấp huyện Hồ sơ được nộp theo những phương pháp sau đây : – Nộp trực tiếp ; – Qua đường bưu điện ; – Nộp trực tuyến. Không pháp luật. – Luật Thư viện số 46/2019 / QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019. Nghị định 93/2020 / NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 pháp luật cụ thể 1 số ít điều của Luật Thư viện. Thông tư số 01/2020 / TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch pháp luật những mẫu văn bản thông tin xây dựng, sáp nhập, họp nhất, chia, tách, giải thể, chấm hết hoạt động giải trí thư viện.

Những nội dung còn lại của TTHC này được thực hiện theo
Quyết định số
3506/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Văn
hóa, Thể thao và
Du lịch về việc
công bố thủ tục
hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức
năng quản lý của
Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch

14 1.008900 Thủ tục thông tin chấm hết hoạt động giải trí thư viện so với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có Giao hàng hội đồng

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ) trừ ngày lễ, tết

– Thời gian giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ (Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm 50% là 7,5 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ).

– Bộ phận đảm nhiệm và trả hiệu quả cấp huyện Hồ sơ được nộp theo những phương pháp sau đây : – Nộp trực tiếp ; – Qua đường bưu điện ; – Nộp trực tuyến. Không lao lý. – Luật Thư viện số 46/2019 / QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019. Nghị định 93/2020 / NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 lao lý cụ thể một số ít điều của Luật Thư viện. Thông tư số 01/2020 / TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lao lý những mẫu văn bản thông tin xây dựng, sáp nhập, họp nhất, chia, tách, giải thể, chấm hết hoạt động giải trí thư viện.

Những nội dung còn lại của TTHC này được thực hiện theo
Quyết định số
3506/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Văn
hóa, Thể thao và
Du lịch về việc
công bố thủ tục
hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức
năng quản lý của
Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch

Lĩnh vực Gia đình

15 1.003243 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK hoạt động giải trí của cơ sở tương hỗ nạn nhân đấm đá bạo lực mái ấm gia đình ( thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện )

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ) trừ ngày lễ, tết

– Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm 50% là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

– Bộ phận tiếp đón và trả tác dụng cấp huyện Hồ sơ được nộp theo những phương pháp sau đây : – Nộp trực tiếp ; – Qua đường bưu điện ; – Nộp trực tuyến. Không pháp luật – Luật Phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình số 02/2007 / QH12 được Quốc hội trải qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2008 ; Nghị định số 08/2009 / NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của nhà nước Quy định chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít điều của Luật Phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình. Có hiệu lực hiện hành từ ngày 21 tháng 3 năm 2009 ; Thông tư số 02/2010 / TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định cụ thể về thủ tục ĐK hoạt động giải trí, giải thể cơ sở tương hỗ nạn nhân đấm đá bạo lực mái ấm gia đình ; cơ sở tư vấn về phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình ; tiêu chuẩn của nhân viên cấp dưới tư vấn ; cấp thẻ nhân viên cấp dưới tư vấn, ghi nhận nhiệm vụ chăm nom, tư vấn và tập huấn phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình. Có hiệu lực hiện hành từ ngày 30 tháng 4 năm 2010. Thông tư số 23/2014 / TT – BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Thông tư số 02/2010 / TT – BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lao lý chi tiết cụ thể về thủ tục ĐK hoạt động giải trí, giải thể cơ sở tương hỗ nạn nhân đấm đá bạo lực mái ấm gia đình ; cơ sở tư vấn về phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình ; tiêu chuẩn của nhân viên cấp dưới tư vấn ; cấp thẻ nhân viên cấp dưới tư vấn ; ghi nhận nhiệm vụ chăm nom, tư vấn và tập huấn phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình. Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 20 tháng 02 năm năm ngoái. Những nội dung còn lại của TTHC này được thực thi theo Quyết định số 3506 / QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc khoanh vùng phạm vi tính năng quản trị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 16 1.003226 Thủ tục cấp lại Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí của cơ sở tương hỗ nạn nhân đấm đá bạo lực mái ấm gia đình ( thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện )

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ) trừ ngày lễ, tết

– Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm 50% là 7,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

– Bộ phận đảm nhiệm và trả tác dụng cấp huyện Hồ sơ được nộp theo những phương pháp sau đây : – Nộp trực tiếp ; – Qua đường bưu điện ; – Nộp trực tuyến. Không pháp luật Thông tư số 02/2010 / TT – BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết cụ thể về thủ tục ĐK hoạt động giải trí, giải thể cơ sở tương hỗ nạn nhân đấm đá bạo lực mái ấm gia đình ; cơ sở tư vấn về phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình ; tiêu chuẩn của nhân viên cấp dưới tư vấn ; cấp thẻ nhân viên cấp dưới tư vấn, ghi nhận nhiệm vụ chăm nom, tư vấn và tập huấn phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình. Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 30 tháng 4 năm 2010. Thông tư số 23/2014 / TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Thông tư số 02/2010 / TT – BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lao lý cụ thể về thủ tục ĐK hoạt động giải trí, giải thể cơ sở tương hỗ nạn nhân đấm đá bạo lực mái ấm gia đình ; cơ sở tư vấn về phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình ; tiêu chuẩn của nhân viên cấp dưới tư vấn ; cấp thẻ nhân viên cấp dưới tư vấn ; ghi nhận nhiệm vụ chăm nom, tư vấn và tập huấn phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình. Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 20 tháng 02 năm năm ngoái. Những nội dung còn lại của TTHC này được thực thi theo Quyết định số 3506 / QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc khoanh vùng phạm vi tính năng quản trị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17 1.003185 Thủ tục đổi Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí của cơ sở tương hỗ nạn nhân đấm đá bạo lực mái ấm gia đình ( thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện )

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ) trừ ngày lễ, tết

– Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm 50% là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

– Bộ phận đảm nhiệm và trả hiệu quả cấp huyện Hồ sơ được nộp theo những phương pháp sau đây : – Nộp trực tiếp ; – Qua đường bưu điện ; – Nộp trực tuyến. Không pháp luật Nghị định số 08/2009 / NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của nhà nước Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật Phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình. Có hiệu lực hiện hành từ ngày 21 tháng 3 năm 2009 ; Thông tư số 02/2010 / TT – BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định cụ thể về thủ tục ĐK hoạt động giải trí, giải thể cơ sở tương hỗ nạn nhân đấm đá bạo lực mái ấm gia đình ; cơ sở tư vấn về phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình ; tiêu chuẩn của nhân viên cấp dưới tư vấn ; cấp thẻ nhân viên cấp dưới tư vấn, ghi nhận nhiệm vụ chăm nom, tư vấn và tập huấn phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình. Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 30 tháng 4 năm 2010. Thông tư số 23/2014 / TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Thông tư số 02/2010 / TT – BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch pháp luật chi tiết cụ thể về thủ tục ĐK hoạt động giải trí, giải thể cơ sở tương hỗ nạn nhân đấm đá bạo lực mái ấm gia đình ; cơ sở tư vấn về phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình ; tiêu chuẩn của nhân viên cấp dưới tư vấn ; cấp thẻ nhân viên cấp dưới tư vấn ; ghi nhận nhiệm vụ chăm nom, tư vấn và tập huấn phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình. Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 20 tháng 02 năm năm ngoái. Những nội dung còn lại của TTHC này được triển khai theo Quyết định số 3506 / QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc khoanh vùng phạm vi tính năng quản trị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18 1.003140 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận ĐK hoạt động giải trí của cơ sở tư vấn về phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình ( thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện )

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ) trừ ngày lễ, tết

– Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

( Thời gian xử lý sau khi cắt giảm 50 % là 15 ngày thao tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ ). – Bộ phận đảm nhiệm và trả hiệu quả cấp huyện Hồ sơ được nộp theo những phương pháp sau đây : – Nộp trực tiếp ; – Qua đường bưu điện ; – Nộp trực tuyến. Không pháp luật – Luật Phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình số 02/2007 / QH12 được Quốc hội trải qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2008 ; Nghị định số 08/2009 / NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của nhà nước Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít điều của Luật Phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình. Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 21 tháng 3 năm 2009 ; Thông tư số 02/2010 / TT – BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định cụ thể về thủ tục ĐK hoạt động giải trí, giải thể cơ sở tương hỗ nạn nhân đấm đá bạo lực mái ấm gia đình ; cơ sở tư vấn về phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình ; tiêu chuẩn của nhân viên cấp dưới tư vấn ; cấp thẻ nhân viên cấp dưới tư vấn, ghi nhận nhiệm vụ chăm nom, tư vấn và tập huấn phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình. Có hiệu lực hiện hành từ ngày 30 tháng 4 năm 2010. Thông tư số 23/2014 / TT – BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Thông tư số 02/2010 / TT – BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lao lý cụ thể về thủ tục ĐK hoạt động giải trí, giải thể cơ sở tương hỗ nạn nhân đấm đá bạo lực mái ấm gia đình ; cơ sở tư vấn về phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình ; tiêu chuẩn của nhân viên cấp dưới tư vấn ; cấp thẻ nhân viên cấp dưới tư vấn ; ghi nhận nhiệm vụ chăm nom, tư vấn và tập huấn phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình. Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 20 tháng 02 năm năm ngoái. Những nội dung còn lại của TTHC này được triển khai theo Quyết định số 3506 / QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc khoanh vùng phạm vi công dụng quản trị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19 1.003103 Thủ tục cấp lại Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí của cơ sở tư vấn về phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình ( thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện )

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ) trừ ngày lễ, tết

– Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm 50% là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

– Bộ phận đảm nhiệm và trả tác dụng cấp huyện Hồ sơ được nộp theo những phương pháp sau đây : – Nộp trực tiếp ; – Qua đường bưu điện ; – Nộp trực tuyến. Không pháp luật Những nội dung còn lại của TTHC này được triển khai theo Quyết định số 3506 / QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc khoanh vùng phạm vi công dụng quản trị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20 1.001874 Thủ tục đổi Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí của cơ sở tư vấn về phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình ( thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện )

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ) trừ ngày lễ, tết

– Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm 50% là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

– Bộ phận tiếp đón và trả hiệu quả cấp huyện Hồ sơ được nộp theo những phương pháp sau đây : – Nộp trực tiếp ; – Qua đường bưu điện ; – Nộp trực tuyến. Không pháp luật Nghị định số 08/2009 / NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của nhà nước Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít điều của Luật Phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình. Có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 21 tháng 3 năm 2009 ;

Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 30 tháng 4 năm 2010.

Thông tư số 23/2014 / TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Thông tư số 02/2010 / TT – BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lao lý chi tiết cụ thể về thủ tục ĐK hoạt động giải trí, giải thể cơ sở tương hỗ nạn nhân đấm đá bạo lực mái ấm gia đình ; cơ sở tư vấn về phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình ; tiêu chuẩn của nhân viên cấp dưới tư vấn ; cấp thẻ nhân viên cấp dưới tư vấn ; ghi nhận nhiệm vụ chăm nom, tư vấn và tập huấn phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình. Có hiệu lực hiện hành từ ngày 20 tháng 02 năm năm ngoái. Những nội dung còn lại của TTHC này được triển khai theo Quyết định số 3506 / QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc khoanh vùng phạm vi tính năng quản trị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Viết một bình luận