Dịch vụ sản xuất quảng cáo TVC
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất Visual 2D, 3D
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Previous slide
Next slide

Cách để Đổi giấy phép tiêu chuẩn của YouTube sang giấy phép CC BY cho video trên YouTube

 1. 1Mở chương trình YouTube. Giả sử bạn đã có một tài khoản thư điện tử Gmail và đang sử dụng YouTube, và bạn cũng đã tải lên đó một vài video gia đình tự ghi lên YouTube. Bây giờ bạn muốn kiểm tra xem các video đó mang giấy phép gì. Trước hết, hãy đi tới địa chỉ Giả sử bạn đã có một thông tin tài khoản thư điện tử Gmail và đang sử dụng YouTube, và bạn cũng đã tải lên đó một vài video mái ấm gia đình tự ghi lên YouTube. Bây giờ bạn muốn kiểm tra xem các video đó mang giấy phép gì. Trước hết, hãy đi tới địa chỉ https://www.youtube.com/ để mở YouTube trên trình duyệt máy tính .

 2. Tiêu đề ảnh YouTube Screen 0.png

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_vi\/thumb\/1\/1b\/YouTube-Screen-0.png\/460px-YouTube-Screen-0.png”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/1\/1b\/YouTube-Screen-0.png\/728px-YouTube-Screen-0.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:224,”bigWidth”:728,”bigHeight”:354,”licensing”:”

  B \ u1ea3n_m \ u1eabu : cc by sa nc 3.0 self < \ / a > \ n < \ / p > < \ / div > ” }

  2

  Mở trình đơn bên lề trái của YouTube. Trong màn hình của chương trình YouTube, hãy nhấn vào biểu tượng (☰) ở góc trái trên cùng màn hình YouTube để mở ra trình đơn lề trái của YouTube.

 3. Tiêu đề ảnh YouTube Screen.png

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_vi\/thumb\/d\/d3\/YouTube-Screen.png\/460px-YouTube-Screen.png”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/d\/d3\/YouTube-Screen.png\/728px-YouTube-Screen.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:223,”bigWidth”:728,”bigHeight”:353,”licensing”:”

  B \ u1ea3n_m \ u1eabu : cc by sa nc 3.0 self < \ / a > \ n < \ / p > < \ / div > ” }

  3

  Đi tới kênh của riêng bạn trên YouTube. Hãy nhấn vào dòng My Channel (Kênh của tôi) trong trình đơn lề trái của YouTube để mở ra kênh của bạn, nơi liệt kê các video của bạn đã được đăng tải.

 4. Tiêu đề ảnh 1 CC Video YouTube My Channel.png

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_vi\/thumb\/8\/83\/1-CC-Video-YouTube-My-Channel.png\/460px-1-CC-Video-YouTube-My-Channel.png”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/8\/83\/1-CC-Video-YouTube-My-Channel.png\/728px-1-CC-Video-YouTube-My-Channel.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:243,”bigWidth”:728,”bigHeight”:384,”licensing”:”

  B \ u1ea3n_m \ u1eabu : cc by sa nc 3.0 self < \ / a > \ n < \ / p > < \ / div > ” }

  4

  Mở ra danh sách liệt kê các video của bạn. Nhấn vào Video Manager (trình quản lý video), là cụm từ cuối cùng trong thanh trình đơn ở đỉnh màn hình, ngay bên dưới trường Search (Tìm kiếm) để mở ra danh sách các video bạn đã tải lên trên kênh YouTube.

 5. Tiêu đề ảnh 2 CC Video YouTube Pick And Edit.png

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_vi\/thumb\/b\/bd\/2-CC-Video-YouTube-Pick-And-Edit.png\/460px-2-CC-Video-YouTube-Pick-And-Edit.png”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/b\/bd\/2-CC-Video-YouTube-Pick-And-Edit.png\/728px-2-CC-Video-YouTube-Pick-And-Edit.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:293,”bigWidth”:728,”bigHeight”:463,”licensing”:”

  B \ u1ea3n_m \ u1eabu : cc by sa nc 3.0 self < \ / a > \ n < \ / p > < \ / div > ” }

  5

  Chọn video bạn dự kiến sẽ kiểm tra giấy phép. Trong danh sách được sắp xếp theo cách mỗi video nằm trên một hàng, như ví dụ ở đây, bạn nhìn thấy 3 video và không có video nào có dấu hiệu mang giấy phép Creative Commons cả. Hãy chọn video bạn muốn kiểm tra và/hoặc đổi giấy phép rồi nhấn vào Edit (Sửa đổi) để mở ra cửa sổ, nơi bạn có thể chơi video đó.

 6. Tiêu đề ảnh 3 CC Video YouTube Advanced Setting.png

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_vi\/thumb\/6\/6b\/3-CC-Video-YouTube-Advanced-Setting.png\/460px-3-CC-Video-YouTube-Advanced-Setting.png”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/6\/6b\/3-CC-Video-YouTube-Advanced-Setting.png\/728px-3-CC-Video-YouTube-Advanced-Setting.png”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:286,”bigWidth”:728,”bigHeight”:452,”licensing”:”

  B \ u1ea3n_m \ u1eabu : cc by sa nc 3.0 self < \ / a > \ n < \ / p > < \ / div > ” }

  6

  Mở cửa sổ nơi bạn có thể sửa đổi giấy phép. Hãy nhấn vào Advanced settings (Các thiết lập nâng cao) để mở ra cửa sổ có đầy đủ thông tin mô tả của video được chọn, nơi bạn có thể sửa đổi giấy phép.

Viết một bình luận