Dịch vụ sản xuất quảng cáo TVC
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất Visual 2D, 3D
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Previous slide
Next slide

Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế

10551 1106 2010 Transkin Công ty TNHH TM và CN Hà Minh Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VD-10458 img670.jpg
img671.jpg
Thumbs.db 10552 879 2010 Tráng thận hải mã hoàn Cơ sở SX & KD thuốc YHCT Vĩnh Quang Trên truyền hình cho công chúng V835-H12-10 10553 1202 2010 Tottri Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco Trên truyền hình cho công chúng V1146-H12-10 img069.jpg
img070.jpg
VTS_01_1.wmv 10554 392 2010 Tottim extra Công ty cổ phần Traphaco Trên báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng VD-7062-09 10555 568 2010 Tot’hema Công ty TNHH-TM Dược Thuận Gia Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN-5182-10 10556 816 2010 Tot’hema Công ty TNHH-TM Dược Thuận Gia Trên báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng VN-5182-10 10557 1365 2010 Torlaxime Văn phòng đại diện công ty Tedis Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN-9417-09 img047.jpg
img048.jpg
img049.jpg
img050.jpg 10558 1075 2010 Toraass A VPĐD công ty Torrent Pharmaceuticals Ltd. Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN-4651-07 img447.jpg
img448.jpg
Thumbs.db 10559 183 2010 Toplexil Công ty TNHH Sanofi Aventis Việt Nam Trên báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng VNB-4263-05 10560 182 2010 Toplexil Công ty TNHH Sanofi Aventis Việt Nam Trên poster, panô, áp phích, vật dụng trưng bày, bảng hiệu tại nhà thuốc cho công chúng VD-9887-09 10561 317 2010 Tolocom Công ty CP Dược phẩm Glomed Trên sách, báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng đMaiV_ 9420 – 09 10562 1290 2010 Tobradex VPĐD Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN-4954-10 img573.jpg
img574.jpg
img575.jpg
img576.jpg
img577.jpg
img578.jpg
img579.jpg
img580.jpg
img581.jpg
img582.jpg
img583.jpg
Thumbs.db 10563 471 2010 Tobicom Công ty TNHH IC Việt Nam Trên truyền hình cho công chúng VD-6643-09 10564 472 2010 Tobicom Công ty TNHH IC Việt Nam Trên truyền hình cho công chúng VD-6643-09 10565 1573 2010 Tisore Công ty TNHH Nhất Nhất Trên báo cho công chúng V706-H12-10 img450.jpg 10566 1517 2010 Tùng Lộc Thanh Nhiệt Tán Công ty TNHH dược Tùng Lộc II Trên báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng V1447-H12-10 img103.jpg
img104.jpg
img105.jpg 10567 1063 2010 Tùng Lộc Thanh Nhiệt Tán Công ty TNHH dược Tùng Lộc II Trên truyền hình cho công chúng V1447-H12-10 img322.jpg
img323.jpg
VTS_01_1.wmv 10568 1065 2010 Tùng Lộc Bổ Thận Hoàn Công ty TNHH dược Tùng Lộc II Trên truyền hình cho công chúng V1446-H12-10 img324.jpg
img325.jpg
VTS_01_0.wmv
VTS_01_1.wmv 10569 1519 2010 Tùng Lộc Bổ Thận Hoàn Công ty TNHH dược Tùng Lộc II Trên báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng V1446-H12-10 img109.jpg
img110.jpg
img111.jpg 10570 1064 2010 Tùng Lộc Bảo Chi Đan Công ty TNHH dược Tùng Lộc II Trên truyền hình cho công chúng V1445-H12-10 img130.jpg
img131.jpg
VTS_01_1.wmv 10571 1518 2010 Tùng Lộc Bảo Chi Đan Công ty TNHH dược Tùng Lộc II Trên báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng V1445-H12-10 img106.jpg
img107.jpg
img108.jpg 10572 1399 2010 Timocon Capsule Công ty TNHH Dược phẩm Nam Hân Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN-1338-06 img974.jpg
img975.jpg 10573 390 2010 Tiger Balm White Văn phòng đại diện công ty Diethelm & Co Ltd Trên mô hình hộp thuốc lớn cho công chúng VN – 3025 – 07 10574 390 2010 Tiger Balm Red Văn phòng đại diện công ty Diethelm & Co Ltd Trên mô hình hộp thuốc lớn cho công chúng VN – 3024 – 07 10575 643 2010 Tibiz VPĐD Diethelm & Co., Ltd Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN-3290-07 10576 1409 2010 Tiêu Ban Lộ Cơ sở sản xuất thuốc y học cổ truỷn ThƠ Cường Trên tờ rơi cho công chúng V1419-H12-10 img129.jpg 10577 1088 2010 Tiêu độc nhuận gan mật TW3 Công ty Cổ phần Dược phẩm TW3 Trên báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng V1007-H12-10 img641.jpg 10578 1560 2010 Tiêu độc nhuận gan (Mẫu 2) Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú Trên báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng V 1580-H12-10 img496.jpg 10579 1559 2010 Tiêu độc nhuận gan (Mẫu 1) Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú Trên báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng V 1580-H12-10 img497.jpg 10580 1014 2010 Thyrozol Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế VN-0940-06, 9757-10 img506.jpg
img507.jpg
img508.jpg 10581 395 2010 Thuốc x̃t ṃi Thái Dương Công ty cổ phần Sao Thái Dương Trên đài phát thanh cho công chúng V405H12-10 10582 983 2010 Thuốc xịt mũi Thái Dương Công ty cổ phần Sao Thái Dương Trên báo, tờ rơi cho công chúng V405-H12-10 10583 761 2010 Thuốc xịt mũi Thái Dương Công ty cổ phần Sao Thái Dương Ap phích cho công chúng V405-H12-10 10584 984 2010 Thuốc uống Suncurmin Công ty cổ phần Sao Thái Dương Trên báo, tờ rơi cho công chúng V633-H12-10 10585 1458 2010 Thuốc trị đái dầm Đức Thịnh Công ty cổ phần Y Dược 3T Trên panô cho công chúng V – 1052 – H12 -10 img172.jpg
Thumbs.db 10586 1457 2010 Thuốc trị đái dầm Đức Thịnh Công ty cổ phần Y Dược 3T Trên panô cho công chúng V1052 – H12 – 10 img402.jpg
img403.jpg 10587 1281 2010 Thuốc trị đái dầm Đức Thịnh Công ty Cổ phần Y dược 3T Trên truyền hình cho công chúng V1052-H12-10 img342.jpg
VTS_01_1.wmv 10588 707 2010 Thuốc Tiêu trĩ Safinar Công ty CP Dược TƯ Mediplantex Trên báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng VD- 8870 – 09 10589 554 2010 Thuốc nhỏ mắt Osla Công ty Cổ phần Tập đoàn Merap Trên báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng VD-11290-10 10590 555 2010 Thuốc nhỏ mắt Osla Công ty Cổ phần Tập đoàn Merap Trên đài phát thanh cho công chúng VD-11290-10 10591 359 2010 Thuốc nhỏ mắt NEW V. Rohto Công ty trách nhiệm hữu hạn Rohto – mentholatum Việt Nam Trên truyền hình cho công chúng VD-6627-08 10592 877 2010 Thuốc ho Vĩnh Quang Cơ sở SX & KD thuốc YHCT Vĩnh Quang Trên truyền hình cho công chúng V967-H12-10 10593 1094 2010 Thuốc ho P/H Công ty TNHH đông dược Phúc Hưng Trên truyền hình cho công chúng V1259 – H12 – 10 AVSEQ01.wmv
img546.jpg 10594 1335 2010 Thuốc ho Bảo Thanh Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh Trên truyền hình cho công chúng V 1390 – H12 – 10 10595 1336 2010 Thuốc ho Bảo Thanh Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh Trên truyền hình cho công chúng V 119 – H12 – 10 AVSEQ01.wmv
img176.jpg
Thumbs.db 10596 1337 2010 Thuốc ho Bảo thanh Công ty TNNH Dược phẩm Hoa Linh Trên truyền hình cho công chúng V1390 – H12 – 10 10597 859 2010 Thuốc ho Bảo Thanh Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh Trên truyền hình cho công chúng V119 – H12 – 10 10598 237 2010 Thuốc Hen P/H Công ty TNHH Đông dược Phúc hưng Trên truyền hình cho công chúng V703 – H12 – 10 10599 1249 2010 Thuốc Cam xanh Cơ sở Đông dược Tiêu Lan Trên báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng V1449-H12-10 img733.jpg 10600 1066 2010 Thuốc cam Hàng Bạc Tùng Lộc Công ty TNHH dược Tùng Lộc II Trên truyền hình cho công chúng V1212-H12-10 .picasa.ini
img126.jpg
img132.jpg
VTS_01_1.wmv

Viết một bình luận