Dịch vụ sản xuất quảng cáo TVC
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất Visual 2D, 3D
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Previous slide
Next slide

Cách tạo References – Danh mục trích dẫn tài liệu tham khảo chuẩn trong Word – Trang tiện ích

Với mỗi đề tài, luận văn hay các báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khoa học cần rất nhiều tài liệu tìm hiểu thêm và báo cáo giải trình trích dẫn. Tuy nhiên bằng việc trích dẫn thủ công bằng tay tài liệu sau khi làm đồ án khiến bạn tốn rất nhiều thời hạn. Bài viết dưới đây san sẻ tới các bạn Cách tạo References – Danh mục trích dẫn tài liệu tìm hiểu thêm chuẩn trong Word

Bước 1: Vào thẻ References kích chọn Insert Citation -> Add New Source:

Vào thẻ References kích chọn Insert Citation - Add New Source

Bước 2: Hộp thoại Creat Source xuất hiện trong mục:

– Type of Source: Lựa chọn kiểu nguồn dữ liệu cần trích xuất, ví dụ ở đây trích trong cuốn sách lựa chọn kiểu Book:

– Mục tác giả Author kích chọn Edit để nhập đầy đủ tên tác giả:

Mục tác giả Author kích chọn Edit để nhập đầy đủ tên tác giả

Bước 3: Nhập đầy đủ tên tác giả theo các trường -> kích chọn Add để hoàn tất:

Nhập đầy đủ tên tác giả theo các trường - kích chọn Add để hoàn tất

Bước 4: Sau khi nhập xong tên tác giả của tài liệu cần trích dẫn nhập nội dung cho cuốn sách như tiêu để (Title), năm xuất bản (Year), nơi xuất bản (City)…. Sau khi nhập xong kích chọn OK để hoàn tất.

Nhập tiêu để (Title), năm xuất bản (Year), nơi xuất bản (City)...

Sau khi tạo xong trích dẫn tài liệu thành công kích chọn Insert Citation bạn sẽ thấy trích dẫn vừa tạo đã được hiển thị:

Tạo xong trích dẫn tài liệu kích chọn Insert Citation

Tương tự tạo trích dẫn cho tài liệu khác, ví dụ trích dẫn câu nói bất hủ của thiên tài góp vốn đầu tư Warren Buffett :

Tương tự tạo trích dẫn cho tài liệu khác

Bước 5: Sau khi tạo xong nội dung cần trích dẫn thực hiện tạo trích dẫn cho các nội dung cần tham khảo, đặt con trỏ chuột sau nội dung cần trích dẫn tài liệu vào thẻ References kích chọn Insert Citation -> Add New Source -> Lựa chọn trích dẫn tương ứng với nội dung cần trích dẫn:

Lựa chọn trích dẫn tương ứng với nội dung cần trích dẫn

Kết quả đã tạo được trích dẫn :

Kết quả đã tạo được trích dẫn

Thực hiện tương tự với các trích dẫn còn lại trong văn bản của bạn:

Thực hiện tương tự với các trích dẫn còn lại

Bước 6: Tạo mục lục trích dẫn tài liệu.

Sau khi đã trích dẫn thực hiện tạo mục lục cho tài liệu cần trích dẫn. Đặt con trỏ chuột tại vị trí cần tạo mục lục -> Vào thẻ References kích chọn Bibography -> Insert Bibography:

Vào thẻ References kích chọn Bibography - Insert Bibography

Kết quả bạn đã tạo được mục lục cho tài liệu cần trích dẫn. Bạn có thể lựa chọn kiểu Style khác cho mục lục bằng cách kích chọn Style -> lựa chọn kiểu hiển thị tùy ý:

Lựa chọn kiểu Style khác cho mục lục

Toàn bộ trích dẫn tài liệu được trích dẫn nếu hiển thị thành công trong danh mục đều được tích phía trước trong mục Source Manager:

Trích dẫn tài liệu được trích dẫn thành công

Trường hợp bạn muốn chỉnh sửa lại trích dẫn -> kích chọn vào trích dẫn cần chỉnh sửa -> chọn Edit:

Kích chọn vào trích dẫn cần chỉnh sửa - chọn Edit

Ví dụ ở đây chỉnh sửa lại năm từ 2018 lên năm 2020 :

Chỉnh sửa lại năm từ 2018 lên năm 2020

Hộp thoại thông tin Open nhấn Yes :

Hộp thoại thông báo xuất hiện nhấn Yes

Quay trở lại danh mục tài liệu đã được tạo, bạn thấy việc chỉnh sửa năm chưa được cập nhật lại. Thực hiện chuột phải vào danh mục tài liệu đã tạo -> chọn Update Field:

Chuột phải vào danh mục tài liệu đã tạo - chọn Update Field

Kết quả hạng mục trích dẫn tài liệu tìm hiểu thêm đã được update :

Kết quả danh mục trích dẫn tài liệu tham khảo đã được cập nhật;

Trên đây là san sẻ về cách tạo Cách tạo References – Danh mục trích dẫn tài liệu tìm hiểu thêm chuẩn trong Word giúp các bạn hoàn toàn có thể hoàn thành xong đồ án, báo cáo giải trình thực nghiệm của mình một cách rất đầy đủ và hoàn hảo. Chúc các bạn thành công xuất sắc !

Viết một bình luận