Dịch vụ sản xuất quảng cáo TVC
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất Visual 2D, 3D
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Previous slide
Next slide

Luật số 62/2006/QH11 của Quốc hội: Luật Điện ảnh

LUẬT

LUẬT

ĐIỆN ẢNH


CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ 62/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ trợ theo Nghị quyết số 51/2001 / QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10 ;
Luật này pháp luật về điện ảnh .

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 Điều
1.
Phạm vi điều chỉnh

Luật này pháp luật về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí điện ảnh ; quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai, cá thể tham gia hoạt động giải trí điện ảnh .

Điều 2.
Đối tượng áp dụng

Luật này vận dụng so với tổ chức triển khai, cá thể tham gia hoạt động giải trí điện ảnh, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến hoạt động giải trí điện ảnh tại Nước Ta .

Điều 3.
Áp dụng Luật điện ảnh

1. Hoạt động điện ảnh và quản trị hoạt động giải trí điện ảnh phải tuân thủ lao lý của Luật này và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan .
2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có lao lý khác với pháp luật của Luật này thì vận dụng lao lý của điều ước quốc tế đó .

Điều 4.
Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :
1. Điện ảnh là mô hình thẩm mỹ và nghệ thuật tổng hợp bộc lộ bằng hình ảnh động, phối hợp với âm thanh, được ghi trên vật tư phim nhựa, băng từ, đĩa từ và những vật tư ghi hình khác để phổ cập đến công chúng trải qua những phương tiện kỹ thuật .
2. Tác phẩm điện ảnh là mẫu sản phẩm thẩm mỹ và nghệ thuật được biểu lộ bằng hình ảnh động phối hợp với âm thanh và những phương tiện đi lại khác theo nguyên tắc của ngôn từ điện ảnh .
3. Phim là tác phẩm điện ảnh gồm có phim truyền hình, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình .
Phim nhựa là phim được sản xuất bằng phương tiện kỹ thuật điện ảnh, được ghi trên vật tư phim nhựa để chiếu trên màn ảnh trải qua máy chiếu phim .
Phim vi-đi-ô là phim sản xuất bằng phương tiện kỹ thuật vi-đi-ô, được ghi trên băng từ, đĩa từ và những vật tư ghi hình khác để phát trải qua thiết bị vi-đi-ô .
Phim truyền hình là phim vi-đi-ô để phát trên sóng truyền hình .
Băng phim, đĩa phim là loại sản phẩm của phim vi-đi-ô hoặc được in sang từ phim nhựa .
4. Kịch bản văn học là loại sản phẩm phát minh sáng tạo của biên kịch dưới dạng văn bản bộc lộ hàng loạt diễn biến của câu truyện phim .
5. Kịch bản phân cảnh là mẫu sản phẩm phát minh sáng tạo của đạo diễn dưới dạng văn bản bộc lộ kỹ thuật trình độ và giải pháp triển khai những cảnh quay của bộ phim dựa trên kịch bản văn học .
6. Hoạt động điện ảnh là hoạt động giải trí gồm có sản xuất phim, phát hành phim và thông dụng phim .
7. Sản xuất phim là quy trình tạo ra tác phẩm điện ảnh từ kịch bản văn học đến khi triển khai xong bộ phim .
8. Phát hành phim là quy trình lưu thông phim trải qua hình thức bán, cho thuê, xuất khẩu, nhập khẩu .
9. Phổ biến phim là việc đưa phim đến công chúng trải qua chiếu phim, phát sóng trên truyền hình, đưa lên mạng Internet và phương tiện đi lại nghe nhìn khác .
10. Cơ sở điện ảnh là cơ sở do tổ chức triển khai, cá thể xây dựng, hoạt động giải trí trong nghành sản xuất phim, phát hành phim, phổ cập phim theo pháp luật của Luật này và những lao lý khác của pháp lý có tương quan .
11. Cơ sở dịch vụ sản xuất phim là cơ sở điện ảnh phân phối phương tiện đi lại, trang bị, thiết bị kỹ thuật, toàn cảnh và nhân lực cho việc sản xuất phim .
12. Chủ sở hữu phim là tổ chức triển khai, cá thể góp vốn đầu tư kinh tế tài chính để sản xuất phim, mua quyền sở hữu phim ; được cho, khuyến mãi ngay hoặc thừa kế quyền sở hữu phim và những hình thức khác theo pháp luật của pháp lý .

Điều 5.
Chính sách của Nhà nước về phát triển điện ảnh

1. Đầu tư kiến thiết xây dựng nền điện ảnh Nước Ta tiên tiến và phát triển, đậm đà truyền thống dân tộc bản địa, hiện đại hoá công nghiệp điện ảnh, nâng cao chất lượng phim, tăng trưởng quy mô sản xuất và thông dụng phim, phân phối nhu yếu đời sống ý thức ngày càng cao của nhân dân, góp thêm phần tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, lan rộng ra giao lưu văn hóa truyền thống với những nước .
2. Khuyến khích mọi tổ chức triển khai, cá thể tham gia hoạt động giải trí điện ảnh theo lao lý của pháp lý ; bảo vệ để những cơ sở điện ảnh được bình đẳng trong hoạt động giải trí, được hưởng những chủ trương khuyến mại về tín dụng thanh toán, thuế và đất đai .
3. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm trải qua chương trình tiềm năng tăng trưởng điện ảnh nhằm mục đích phát huy sự phát minh sáng tạo nghệ thuật và thẩm mỹ ; tăng cường công tác làm việc điều tra và nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tiên tiến tân tiến trong hoạt động giải trí điện ảnh ; huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng nhân lực về trình độ, nhiệm vụ và quản trị hoạt động giải trí điện ảnh ; nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất và phổ cập phim .
4. Tài trợ cho việc sản xuất phim truyền hình về đề tài mần nin thiếu nhi, truyền thống cuội nguồn lịch sử dân tộc, dân tộc thiểu số ; phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình .
5. Tài trợ cho việc thông dụng phim Giao hàng miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, nông thôn, mần nin thiếu nhi, lực lượng vũ trang nhân dân, Giao hàng trách nhiệm chính trị, xã hội, đối ngoại ; tổ chức triển khai, tham gia liên hoan phim vương quốc, liên hoan phim quốc tế .
6. Trong quy hoạch khu đô thị phải dành quỹ đất để kiến thiết xây dựng rạp chiếu phim .
nhà nước pháp luật đơn cử việc triển khai những chủ trương lao lý tại Điều này .

Điều 6.
Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh

1. Quỹ tương hỗ tăng trưởng điện ảnh được xây dựng để sử dụng cho những hoạt động giải trí sau đây :
a ) Thưởng cho phim có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và thẩm mỹ cao ;
b ) Hỗ trợ sản xuất phim thể nghiệm thẩm mỹ và nghệ thuật, phim đầu tay được tuyển chọn để đưa vào sản xuất ;
c ) Hỗ trợ cho những hoạt động giải trí khác để tăng trưởng điện ảnh .
2. Quỹ tương hỗ tăng trưởng điện ảnh gồm có nguồn tương hỗ từ ngân sách nhà nước, hỗ trợ vốn của tổ chức triển khai, cá thể trong nước, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế .
nhà nước lao lý đơn cử việc xây dựng và hoạt động giải trí của Quỹ tương hỗ tăng trưởng điện ảnh .

Điều 7.
Bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu tác phẩm

Nhà nước bảo lãnh quyền tác giả và quyền tương quan, quyền sở hữu tác phẩm của chủ sở hữu tác phẩm điện ảnh theo pháp luật của Bộ luật dân sự và Luật sở hữu trí tuệ .

Điều 8.
Nội dung quản lý nhà nước về điện ảnh

1. Xây dựng và tổ chức triển khai thực thi chủ trương, kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng sự nghiệp điện ảnh ; phát hành văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động giải trí điện ảnh .
2. Quản lý công tác làm việc điều tra và nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động giải trí điện ảnh ; giảng dạy, tu dưỡng nhân lực về trình độ, nhiệm vụ và quản trị hoạt động giải trí điện ảnh .
3. Quản lý hợp tác quốc tế trong hoạt động giải trí điện ảnh .
4. Cấp, tịch thu giấy phép trong hoạt động giải trí điện ảnh .
5. Thực hiện công tác làm việc khen thưởng trong hoạt động giải trí điện ảnh ; tuyển chọn và trao phần thưởng so với cá thể và tác phẩm điện ảnh .
6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại, tố cáo và giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý trong hoạt động giải trí điện ảnh .

Điều 9.
Cơ quan quản lý nhà nước về điện ảnh

1. nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về điện ảnh trong khoanh vùng phạm vi cả nước .
2. Bộ Văn hóa – tin tức chịu nghĩa vụ và trách nhiệm giúp nhà nước thực thi thống nhất quản trị nhà nước về điện ảnh .
3. Bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ Văn hóa – tin tức triển khai quản trị nhà nước về điện ảnh theo thẩm quyền .
4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW ( sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ) trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình thực thi quản trị nhà nước về điện ảnh tại địa phương .

Điều 10.
Khiếu nại, tố cáo trong hoạt động điện ảnh

Việc khiếu nại, tố cáo và xử lý khiếu nại, tố cáo trong hoạt động giải trí điện ảnh được triển khai theo lao lý của pháp lý về khiếu nại, tố cáo .

Điều 11.
Những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh

1. Tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa .
2. Tuyên truyền, kích động cuộc chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa những dân tộc bản địa và nhân dân những nước ; kích động đấm đá bạo lực ; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục .
3. Tiết lộ bí hiểm của Đảng, Nhà nước ; bí hiểm quân sự chiến lược, bảo mật an ninh, kinh tế tài chính, đối ngoại ; bí hiểm đời tư của cá thể và bí hiểm khác theo lao lý của pháp lý .
4. Xuyên tạc thực sự lịch sử dân tộc ; phủ nhận thành tựu cách mạng ; xúc phạm dân tộc bản địa, vĩ nhân, anh hùng dân tộc bản địa ; vu oan giáng họa, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức triển khai, danh dự và nhân phẩm của cá thể .

CHƯƠNG II
CƠ SỞ ĐIỆN ẢNH

Điều 12.
Cơ sở điện ảnh

1. Cơ sở điện ảnh gồm có :
a ) Cơ sở sản xuất phim ;
b ) Cơ sở dịch vụ sản xuất phim ;
c ) Cơ sở in sang, nhân bản phim ;
d ) Cơ sở bán, cho thuê phim ;
đ ) Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu phim ;
e ) Cơ sở chiếu phim ;
g ) Cơ sở điện ảnh khác theo lao lý của pháp lý .
2. Các mô hình hoạt động giải trí của cơ sở điện ảnh gồm có doanh nghiệp điện ảnh và đơn vị chức năng sự nghiệp điện ảnh .
Doanh nghiệp điện ảnh hoạt động giải trí theo pháp luật của Luật này, Luật doanh nghiệp và những lao lý khác của pháp lý có tương quan .
Đơn vị sự nghiệp điện ảnh được tổ chức triển khai và hoạt động giải trí theo pháp luật của Luật này và theo lao lý của nhà nước .

Điều 13.
Thành lập và quản lý doanh nghiệp điện ảnh

1. Tổ chức, cá thể Nước Ta thường trú tại Nước Ta có quyền xây dựng và quản trị doanh nghiệp sản xuất phim, doanh nghiệp phát hành phim và doanh nghiệp thông dụng phim tại Nước Ta theo pháp luật của Luật này và Luật doanh nghiệp .
2. Tổ chức, cá thể quốc tế, người Nước Ta định cư ở quốc tế có quyền xây dựng và quản trị doanh nghiệp phát hành phim và doanh nghiệp thông dụng phim tại Nước Ta theo lao lý của Luật này và Luật doanh nghiệp .

Điều 14.
Điều kiện thành lập doanh nghiệp điện ảnh

1. Điều kiện xây dựng doanh nghiệp điện ảnh thực thi theo pháp luật của Luật doanh nghiệp .
2. Đối với doanh nghiệp sản xuất phim, ngoài việc phải có những điều kiện kèm theo xây dựng theo lao lý của Luật doanh nghiệp còn phải có Giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại do Bộ Văn hoá – tin tức cấp .
Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại gồm có :
a ) Có vốn pháp định theo lao lý của nhà nước ;
b ) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là công dân Nước Ta thường trú tại Nước Ta .
3. Hồ sơ đề xuất cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại của doanh nghiệp sản xuất phim gồm có :
a ) Đơn ý kiến đề nghị cấp giấy ghi nhận ;
b ) Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền ;
c ) Bản sao sách vở ghi nhận thường trú tại Nước Ta của người được ý kiến đề nghị làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim .
Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hoá – tin tức có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp giấy ghi nhận ; trường hợp không cấp giấy ghi nhận phải có văn bản nêu rõ nguyên do .

Điều 15.
Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh

1. Có đủ tiêu chuẩn và điều kiện kèm theo theo lao lý của Luật doanh nghiệp .
2. Có năng lượng trình độ, kinh nghiệm tay nghề trong thực tiễn trong hoạt động giải trí điện ảnh .
3. Đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim, ngoài những tiêu chuẩn lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này còn phải cung ứng điều kiện kèm theo lao lý tại điểm b khoản 2 Điều 14 của Luật này .

Điều 16.
Đăng ký thành lập doanh nghiệp điện ảnh

1. Tổ chức, cá thể xây dựng doanh nghiệp điện ảnh phải thực thi vừa đủ những thủ tục xây dựng theo pháp luật của Luật doanh nghiệp và Luật này .
2. Trong thời hạn bảy ngày thao tác, kể từ ngày cấp giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, cơ quan ĐK kinh doanh thương mại phải gửi bản sao giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại cho cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh .
3. Khi biến hóa tên, địa chỉ trụ sở, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt ( nếu có ), tiềm năng và ngành, nghề kinh doanh thương mại, vốn góp vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp, biến hóa người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp và những yếu tố khác trong nội dung hồ sơ ĐK kinh doanh thương mại, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh đó phải thông tin cho cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh trong thời hạn bảy ngày thao tác, kể từ ngày ĐK với cơ quan ĐK kinh doanh thương mại .

Điều 17.
Tạm ngừng kinh doanh, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, phá
sản doanh nghiệp điện ảnh

1. Việc tạm ngừng kinh doanh thương mại, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi, giải thể doanh nghiệp điện ảnh được triển khai theo pháp luật của Luật doanh nghiệp ; việc phá sản doanh nghiệp điện ảnh được thực thi theo pháp luật của Luật phá sản .
2. Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại, trong quy trình xử lý những nội dung thuộc khoanh vùng phạm vi quyền hạn của mình so với việc tạm ngừng kinh doanh thương mại, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi, giải thể, phá sản của doanh nghiệp điện ảnh phải phối hợp với cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh để xử lý những nội dung có tương quan và thông tin với cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh tác dụng việc xử lý của mình trong thời hạn bảy ngày thao tác, kể từ ngày có quyết định hành động .

CHƯƠNG III
SẢN XUẤT PHIM

 Điều
18.
Quyền và nghĩa vụ của
doanh nghiệp sản xuất phim

1. Thực hiện kinh doanh thương mại theo đúng nội dung đã ĐK .
2. Hợp tác, liên kết kinh doanh với tổ chức triển khai, cá thể trong nước, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế để sản xuất phim ; việc hợp tác, liên kết kinh doanh với tổ chức triển khai, cá thể quốc tế để sản xuất phim phải triển khai đúng nội dung giấy phép của Bộ Văn hóa – tin tức .
3. Cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức triển khai, cá thể trong nước, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế ; việc cung ứng dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức triển khai, cá thể quốc tế phải triển khai đúng nội dung giấy phép của Bộ Văn hóa – tin tức .
4. Nộp lưu chiểu, nộp tàng trữ phim .

Điều
19.
Quyền và trách
nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim

1. Tổ chức triển khai kinh doanh thương mại theo đúng nội dung đã ĐK .
2. Xây dựng và tổ chức triển khai triển khai kế hoạch sản xuất phim hằng năm .
3. Quản lý tổ chức triển khai, nhân sự và cơ sở vật chất, kỹ thuật của doanh nghiệp sản xuất phim .
4. Tuyển chọn kịch bản văn học .
5. Ký kết hợp đồng với tổ chức triển khai, cá thể đặt hàng sản xuất phim, biên kịch, đạo diễn và những thành viên khác trong đoàn làm phim .
6. Đề nghị cấp giấy phép trước khi phổ cập phim .
7. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung phim .
8. Thực hiện pháp luật về quyền tác giả và quyền tương quan .
9. Thực hiện quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý .

Điều
20.
Quyền và trách
nhiệm của biên kịch, đạo diễn và các thành viên khác trong đoàn làm phim

1. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của biên kịch, đạo diễn và những thành viên khác trong đoàn làm phim triển khai theo nội dung hợp đồng với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim .
2. Hợp đồng giữa biên kịch, đạo diễn và những thành viên khác trong đoàn làm phim với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim được ký kết và triển khai trên cơ sở thoả thuận và không trái với pháp luật của pháp lý .

Điều
21.
Quyền và nghĩa vụ
của doanh nghiệp dịch vụ sản xuất phim

1. Thực hiện kinh doanh thương mại theo đúng nội dung đã ĐK .
2. Hợp tác, liên kết kinh doanh với tổ chức triển khai, cá thể trong nước, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế để cung ứng dịch vụ sản xuất phim .
3. Cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức triển khai, cá thể trong nước, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế theo hợp đồng ; việc cung ứng dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức triển khai, cá thể quốc tế phải thực thi đúng nội dung giấy phép của Bộ Văn hóa tin tức .

Điều
22.
Quyền và trách
nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp dịch vụ sản xuất phim

1. Tổ chức triển khai kinh doanh thương mại theo đúng nội dung đã ĐK .
2. Xây dựng và tổ chức triển khai triển khai kế hoạch hằng năm .
3. Quản lý tổ chức triển khai, nhân sự và cơ sở vật chất, kỹ thuật của doanh nghiệp dịch vụ sản xuất phim .
4. Thực hiện quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý .

Điều
23.
Cấp giấy phép hợp
tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá
nhân nước ngoài

1. Việc hợp tác, liên kết kinh doanh để sản xuất phim với tổ chức triển khai, cá thể quốc tế, việc phân phối dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức triển khai, cá thể quốc tế phải được Bộ Văn hóa – tin tức cấp giấy phép .
2. Hồ sơ đề xuất cấp giấy phép của doanh nghiệp sản xuất phim, doanh nghiệp dịch vụ sản xuất phim gồm có :
a ) Đơn ý kiến đề nghị cấp giấy phép ;
b ) Kịch bản văn học bằng tiếng Việt và tiếng quốc tế .
3. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa – tin tức có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp giấy phép ; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản nêu rõ nguyên do .

Điều
24.
Sản xuất phim đặt
hàng

1. Tổ chức, cá thể đặt hàng sản xuất phim là chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản sản xuất phim .
2. Chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản sản xuất phim đặt hàng theo kịch bản văn học của mình phải trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim về nội dung phim .
3. Đối với phim đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước, chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản sản xuất phim phải tuyển chọn kịch bản văn học trên cơ sở quan điểm của hội đồng đánh giá và thẩm định kịch bản văn học và chọn doanh nghiệp sản xuất phim theo lao lý của Luật đấu thầu. Hội đồng đánh giá và thẩm định kịch bản văn học do chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản sản xuất phim xây dựng có nghĩa vụ và trách nhiệm thẩm định và đánh giá kịch bản văn học để tư vấn cho chủ góp vốn đầu tư .
4. Chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản sản xuất phim có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng kinh tế tài chính và triển khai những lao lý khác theo đúng hợp đồng với doanh nghiệp sản xuất phim .
5. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim phải thực thi đúng hợp đồng với chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản sản xuất phim và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung phim .

Điều
25.
Sản xuất phim
truyền hình

Việc sản xuất phim truyền hình của Đài truyền hình Nước Ta, đài phát thanh – truyền hình tỉnh, thành phố thường trực TW ( sau đây gọi chung là đài phát thanh – truyền hình cấp tỉnh ) do Tổng giám đốc Đài truyền hình Nước Ta, Giám đốc đài phát thanh – truyền hình cấp tỉnh quyết định hành động góp vốn đầu tư và tổ chức triển khai sản xuất phim để phát sóng trên đài truyền hình của mình, tương thích với lao lý của pháp lý .


CHƯƠNG IV
PHÁT HÀNH PHIM

 Điều 26.
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành phim

1. Thực hiện kinh doanh thương mại theo đúng nội dung đã ĐK .
2. Trao đổi phim, hợp tác, liên kết kinh doanh với tổ chức triển khai, cá thể trong nước, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế để phát hành phim .

Điều
27.
Quyền và trách
nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp phát hành phim

1. Tổ chức thực thi kinh doanh thương mại theo đúng nội dung đã ĐK .
2. Quản lý tổ chức triển khai, nhân sự và cơ sở vật chất, kỹ thuật của doanh nghiệp phát hành phim .
3. Thực hiện quyền và trỏch nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý .

Điều
28.
Bán, cho thuê
phim

1. Tổ chức, cá thể được bán, cho thuê phim nhựa, băng phim, đĩa phim, mở đại lý, shop bán, cho thuê băng phim, đĩa phim theo pháp luật của Luật doanh nghiệp và Luật này .
2. Chỉ được bán, cho thuê phim nhựa, băng phim, đĩa phim đã có giấy phép phổ cập của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc đã có quyết định hành động phát sóng của Tổng giám đốc Đài truyền hình Nước Ta, Giám đốc đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh ; băng phim, đĩa phim phải được dán nhãn trấn áp của Bộ Văn hoá – tin tức .

Điều 29.
In sang, nhân bản phim

1. Tổ chức, cá thể được kinh doanh thương mại in sang, nhân bản phim nhựa, băng phim, đĩa phim theo lao lý của Luật doanh nghiệp và Luật này .
2. Chỉ được in sang, nhân bản để phát hành phim nhựa, băng phim, đĩa phim đã có giấy phép thông dụng của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc đã có quyết định hành động phát sóng của Tổng giám đốc Đài truyền hình Nước Ta, Giám đốc đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh. Việc in sang, nhân bản phim nhựa, băng phim, đĩa phim phải có hợp đồng bằng văn bản với chủ sở hữu phim .

Điều
30.
Xuất khẩu phim,
nhập khẩu phim

1. Tổ chức triển khai việc xuất khẩu, nhập khẩu phim phải tuân thủ những pháp luật sau đây :
a ) Phim xuất khẩu phải có giấy phép thông dụng của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh .

Phim xuất khẩu do Đài truyền hình
Việt Nam sản xuất phải có quyết định phát sóng của Tổng giám đốc Đài truyền hình
Việt Nam; phim xuất khẩu do đài phát thanh  truyền hình cấp tỉnh sản xuất phải
có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh.

Băng phim, đĩa phim xuất khẩu phải được dán nhãn trấn áp của Bộ Văn hoá – tin tức ;
b ) Phim nhập khẩu phải có bản quyền hợp pháp và không vi phạm lao lý tại Điều 11 của Luật này .
2. Doanh nghiệp phát hành phim, doanh nghiệp khác có ĐK kinh doanh thương mại xuất khẩu, nhập khẩu phim phải có rạp chiếu phim để tham gia phổ cập phim .
3. Doanh nghiệp sản xuất phim được kinh doanh thương mại xuất khẩu, nhập khẩu phim và mỗi năm số lượng phim nhập khẩu không được vượt quá hai lần số lượng phim do doanh nghiệp sản xuất .
4. Doanh nghiệp chiếu phim được nhập khẩu phim để phổ cập .
5. Đài truyền hình Nước Ta, đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh được xuất khẩu phim do mình sản xuất, được nhập khẩu phim để phát sóng trên truyền hình và mỗi năm số tập phim nhập khẩu không được vượt quá hai lần số tập phim do mình sản xuất .
6. Đơn vị sự nghiệp được nhập khẩu phim, lưu hành nội bộ để Giao hàng nhu yếu công tác làm việc của mình ; người đứng đầu đơn vị chức năng phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nội dung, quản trị và sử dụng phim nhập khẩu .
7. Cơ quan điều tra và nghiên cứu khoa học được nhập khẩu phim Giao hàng công tác làm việc nghiên cứu và điều tra khoa học tương thích với tính năng, trách nhiệm của cơ quan mình ; người đứng đầu cơ quan phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quản trị, sử dụng phim nhập khẩu .

Điều 31.
Hộ gia đình in sang, nhân bản, bán, cho thuê phim

1. Hộ mái ấm gia đình in sang, nhân bản, bán, cho thuê phim sử dụng tiếp tục mười lao động trở lên phải ĐK xây dựng doanh nghiệp hoạt động giải trí theo pháp luật của Luật này và Luật doanh nghiệp .
2. Hộ mái ấm gia đình in sang, nhân bản, bán, cho thuê phim có quy mô nhỏ, sử dụng liên tục dưới mười lao động, triển khai ĐK kinh doanh thương mại và hoạt động giải trí theo pháp luật của Luật này và lao lý của nhà nước .

CHƯƠNG V
PHỔ BIẾN PHIM

 Điều
32.
Quyền và nghĩa vụ của cơ
sở chiếu phim

1. Thực hiện kinh doanh thương mại theo đúng nội dung đã ĐK .
2. Bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của rạp chiếu phim theo lao lý của Bộ Văn hoá – tin tức .
3. Hợp tác, liên kết kinh doanh với tổ chức triển khai, cá thể trong nước, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế để chiếu phim .

Điều
33.
Quyền và trách
nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc cơ sở chiếu phim

1. Tổ chức thực thi kinh doanh thương mại theo đúng nội dung đã ĐK .
2. Quản lý tổ chức triển khai, nhân sự và cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở chiếu phim .
3. Tổ chức chiếu phim có giấy phép thông dụng của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc có quyết định hành động phát sóng của Tổng giám đốc Đài truyền hình Nước Ta, Giám đốc đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh .
4. Bảo đảm tỷ suất số buổi chiếu phim Nước Ta so với phim quốc tế, giờ chiếu phim Nước Ta, thời lượng và giờ chiếu phim cho trẻ nhỏ theo lao lý của nhà nước .
5. Bảo đảm bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn cho người theo dõi .
6. Thực hiện quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý .

Điều 34.
Chiếu phim lưu động

1. Nhà nước có chủ trương góp vốn đầu tư thiết bị chiếu phim, phương tiện đi lại luân chuyển, cấp kinh phí đầu tư hoạt động giải trí cho đội chiếu phim lưu động do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh ( sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp huyện ), đơn vị chức năng lực lượng vũ trang xây dựng để Giao hàng chiếu phim ở nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, Giao hàng lực lượng vũ trang nhân dân .
2. giá thành nhà nước bảo vệ 100 % ngân sách buổi chiếu phim ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, Giao hàng lực lượng vũ trang nhân dân ; bảo vệ từ 50 % đến 80 % ngân sách buổi chiếu phim ở những vùng nông thôn cho đội chiếu phim lưu động .
3. Cơ sở chiếu phim tư nhân chiếu phim lưu động ship hàng ở nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số theo nhu yếu của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện được giao dịch thanh toán ngân sách buổi chiếu như cơ sở chiếu phim nhà nước .

Điều 35.
Phát sóng phim trên hệ thống truyền hình

Việc phát sóng phim trên mạng lưới hệ thống truyền hình phải bảo vệ những lao lý sau đây :
1. Phim có giấy phép thông dụng của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc có quyết định hành động phát sóng của Tổng giám đốc Đài truyền hình Nước Ta, Giám đốc đài phát thanh – truyền hình cấp tỉnh ;
2. Bảo đảm tỷ suất thời lượng phát sóng phim Nước Ta so với phim quốc tế, giờ phát sóng phim Nước Ta, thời lượng và giờ phát sóng phim cho trẻ nhỏ theo pháp luật của nhà nước .

Điều 36.
Phổ biến phim trên Internet, khai thác phim từ vệ tinh

Việc thông dụng phim trên Internet, khai thác phim từ vệ tinh để phổ cập phải thực thi theo pháp luật của Luật này và những lao lý khác của pháp lý có tương quan .

Điều 37.
Giấy phép phổ biến phim

1. Phim Nước Ta do cơ sở sản xuất phim sản xuất, phim nhập khẩu chỉ được phát hành, thông dụng khi đã có giấy phép thông dụng phim của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh .
2. Hồ sơ đề xuất cấp giấy phép phổ cập phim gồm có :
a ) Đơn đề xuất cấp giấy phép ;
b ) Giấy ghi nhận bản quyền phim .
Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phim trình duyệt, cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp giấy phép ; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản nêu rõ nguyên do .
3. Phim do Đài truyền hình Nước Ta, đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh sản xuất và nhập khẩu đã có quyết định hành động phát sóng trên Đài truyền hình Nước Ta, đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh được phổ cập trong khoanh vùng phạm vi cả nước .

Điều 38.
Thẩm quyền cấp giấy phép phổ biến phim

1. Thẩm quyền cấp giấy phép thông dụng phim được lao lý như sau :
a ) Bộ Văn hóa – tin tức cấp giấy phép phổ cập phim so với phim sản xuất và nhập khẩu của cơ sở điện ảnh thuộc TW, cơ sở điện ảnh thuộc địa phương và cơ sở điện ảnh tư nhân trong khoanh vùng phạm vi cả nước, trừ trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được nhà nước giao cấp giấy phép thông dụng phim ;
b ) nhà nước địa thế căn cứ vào số lượng phim sản xuất và nhập khẩu của những cơ sở điện ảnh thuộc tỉnh hoặc thành phố thường trực TW quản trị mà quyết định hành động phân cấp cho Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc thành phố thường trực TW đó cấp giấy phép thông dụng phim so với phim sản xuất và nhập khẩu thuộc cơ sở sản xuất phim của địa phương mình, cơ sở điện ảnh tư nhân đóng trên địa phận và phim xuất khẩu do đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh sản xuất đã có quyết định hành động phát sóng của Giám đốc đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh ;
c ) Tổng giám đốc Đài truyền hình Nước Ta, Giám đốc đài phát thanh – truyền hình cấp tỉnh được quyền tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quyết định hành động việc phát sóng trên đài truyền hình của mình phim do mình sản xuất hoặc nhập khẩu .
2. Bộ Văn hóa – tin tức có quyền tịch thu giấy phép phổ cập phim, quyết định hành động phát sóng phim truyền hình ; tạm đình chỉ, đình chỉ việc phổ cập phim vi phạm lao lý tại Điều 11 của Luật này .
3. Việc cấp giấy phép thông dụng phim, quyết định hành động phát sóng phim trên truyền hình được thực thi trên cơ sở quan điểm của hội đồng đánh giá và thẩm định phim .

Điều 39.
Hội đồng thẩm định phim

1. Thẩm quyền xây dựng hội đồng thẩm định và đánh giá phim được lao lý như sau :
a ) Hội đồng thẩm định và đánh giá phim cấp TW do Bộ trưởng Bộ Văn hoá – tin tức xây dựng ;
b ) Hội đồng đánh giá và thẩm định phim cấp tỉnh do quản trị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng ;
c ) Hội đồng đánh giá và thẩm định phim của Đài truyền hình Nước Ta do Tổng giám đốc Đài truyền hình Nước Ta xây dựng, hội đồng thẩm định và đánh giá phim của đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh do Giám đốc đài phát thanh – truyền hình cấp tỉnh xây dựng .
2. Hội đồng đánh giá và thẩm định phim có nghĩa vụ và trách nhiệm đánh giá và thẩm định phim để tư vấn cho người đứng đầu cơ quan quyết định hành động xây dựng hội đồng đánh giá và thẩm định phim về việc thông dụng phim và phân loại phim để phổ cập theo lứa tuổi .
3. Hội đồng đánh giá và thẩm định phim có từ năm thành viên trở lên, gồm có đại diện thay mặt cơ quan quyết định hành động xây dựng hội đồng đánh giá và thẩm định phim, đạo diễn, biên kịch và những thành viên khác .

Điều 40.
Quảng cáo phim

1. Quảng cáo phim gồm có quảng cáo về phim và quảng cáo trong phim .
2. Việc quảng cáo về phim được pháp luật như sau :
a ) Doanh nghiệp sản xuất phim, Đài truyền hình Nước Ta, đài phát thanh – truyền hình cấp tỉnh được ra mắt những thông tin tương quan đến bộ phim trong quy trình chuẩn bị sẵn sàng và sản xuất ;
b ) Doanh nghiệp sản xuất phim, Đài truyền hình Nước Ta, đài phát thanh – truyền hình cấp tỉnh không được chiếu hàng loạt nội dung phim để quảng cáo khi chưa có giấy phép phổ cập phim của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh, chưa có quyết định hành động phát sóng của Tổng giám đốc Đài truyền hình Nước Ta, Giám đốc đài phát thanh – truyền hình cấp tỉnh .
3. Việc quảng cáo trong phim được thực thi theo lao lý của pháp lý về quảng cáo .

Điều 41.
Tổ chức, tham gia liên hoan phim, hội chợ phim

1. Việc tổ chức triển khai liên hoan phim vương quốc, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, liên hoan phim quốc tế tại Nước Ta được lao lý như sau :
a ) Bộ Văn hóa – tin tức có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai liên hoan phim vương quốc theo định kỳ và tổ chức triển khai liên hoan phim quốc tế tại Nước Ta ;
b ) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Hội điện ảnh được tổ chức triển khai liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề và phải được Bộ Văn hoá – tin tức đồng ý chấp thuận ;
c ) Cơ sở sản xuất phim có quyền tham gia liên hoan phim ;
d ) Phim tham gia liên hoan phim phải có giấy phép thông dụng của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc có quyết định hành động phát sóng của Tổng giám đốc Đài truyền hình Nước Ta, Giám đốc đài phát thanh – truyền hình cấp tỉnh ;
đ ) Tổ chức, cá thể Nước Ta, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế chỉ được chiếu ra mắt phim quốc tế tại Nước Ta sau khi được Bộ Văn hóa – tin tức đồng ý chấp thuận .
2. Việc tham gia liên hoan phim, hội chợ phim quốc tế và tổ chức triển khai những ngày phim Nước Ta ở quốc tế được pháp luật như sau :
a ) Cơ sở sản xuất phim, phát hành phim, phổ cập phim, Đài truyền hình Nước Ta, đài phát thanh – truyền hình cấp tỉnh được quyền tham gia liên hoan phim quốc tế, hội chợ phim quốc tế, tổ chức triển khai những ngày phim Nước Ta ở quốc tế ;
b ) Phim tham gia liên hoan phim quốc tế, hội chợ phim quốc tế, những ngày phim Nước Ta ở quốc tế phải có giấy phép thông dụng của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc có quyết định hành động phát sóng của Tổng giám đốc Đài truyền hình Nước Ta, Giám đốc đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh ;
c ) Việc tổ chức triển khai những ngày phim Nước Ta ở quốc tế phải được Bộ Văn hóa – tin tức đồng ý chấp thuận .
3. Đơn ý kiến đề nghị tổ chức triển khai liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, tổ chức triển khai ra mắt phim quốc tế tại Nước Ta, tổ chức triển khai những ngày phim Nước Ta ở quốc tế phải ghi mục tiêu, khoanh vùng phạm vi, thời hạn, khu vực tổ chức triển khai, hạng mục phim và đối tượng người dùng tham gia .
Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được đơn ý kiến đề nghị, Bộ Văn hoá – tin tức có nghĩa vụ và trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản việc đồng ý chấp thuận, nếu không chấp thuận đồng ý phải nêu rõ nguyên do .

Điều 42.
Tổ chức liên hoan phim truyền hình

1. Đài truyền hình Nước Ta được tổ chức triển khai liên hoan phim truyền hình vương quốc và quốc tế tại Nước Ta .
2. Đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh được tổ chức triển khai liên hoan phim truyền hình và phải được Bộ Văn hoá – tin tức chấp thuận đồng ý. Thủ tục để được chấp thuận đồng ý thực thi theo pháp luật tại khoản 3 Điều 41 của Luật này .
3. Phim tham gia liên hoan phim truyền hình phải có quyết định hành động phát sóng của Tổng giám đốc Đài truyền hình Nước Ta, Giám đốc đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh .

Điều
43.
Văn phòng đại
diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam

1. Việc đặt văn phòng đại diện thay mặt của cơ sở điện ảnh quốc tế tại Nước Ta thực thi theo lao lý của pháp lý Nước Ta và phải được Bộ Văn hóa – tin tức cấp giấy phép .
2. Hồ sơ đề xuất cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thay mặt của cơ sở điện ảnh quốc tế tại Nước Ta gồm có :
a ) Đơn đề xuất đặt văn phòng đại diện thay mặt ghi mục tiêu, trách nhiệm, khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí, trụ sở, giám đốc văn phòng đại diện thay mặt và cam kết triển khai đúng những lao lý của pháp lý Nước Ta ;
b ) Văn bản xác nhận tư cách pháp nhân của cơ sở điện ảnh quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của quốc tế cấp .
3. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa – tin tức có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp giấy phép ; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản nêu rõ nguyên do .
4. Văn phòng đại diện thay mặt của cơ sở điện ảnh quốc tế tại Nước Ta được trình làng về hoạt động giải trí điện ảnh của cơ sở mình theo pháp luật của pháp lý Nước Ta .

Điều
44.
Văn phòng đại
diện của cơ sở đi�n ảnh Việt Nam ở nước ngoài

1. Việc đặt văn phòng đại diện thay mặt của cơ sở điện ảnh Nước Ta ở quốc tế phải được Bộ Văn hóa – tin tức đồng ý chấp thuận .
2. Hồ sơ đề xuất đặt văn phòng đại diện thay mặt của cơ sở điện ảnh Nước Ta ở quốc tế gồm có :
a ) Đơn đề xuất đặt văn phòng đại diện thay mặt ghi mục tiêu, trách nhiệm, khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí, trụ sở, giám đốc văn phòng đại diện thay mặt và cam kết triển khai đúng những pháp luật của pháp lý Nước Ta và pháp lý của nước thường trực ;
b ) Văn bản chấp thuận đồng ý cho đặt văn phòng đại diện thay mặt của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền của nước thường trực .
3. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hoá – tin tức có nghĩa vụ và trách nhiệm vấn đáp bằng văn bản việc chấp thuận đồng ý, nếu không đồng ý chấp thuận phải nêu rõ nguyên do .

CHƯƠNG VI
LƯU CHIỂU PHIM, LƯU TRỮ PHIM

Điều
45.
Lưu chiểu phim

1. Cơ sở sản xuất phim, cơ sở nhập khẩu phim phải nộp một bản lưu chiểu bộ phim tại cơ quan cấp giấy phép thông dụng phim .
2. Phim sản xuất bằng vật tư nào thì nộp lưu chiểu bằng vật tư đó .
3. Đối với phim nhựa nhập khẩu, cơ sở nhập khẩu phim nộp lưu chiểu bằng băng phim, đĩa phim được in sang từ bộ phim trình duyệt .
4. Trong thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày phim được cấp giấy phép phổ cập, cơ quan nhận lưu chiểu lao lý tại khoản 1 Điều này có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp bản phim lưu chiểu cho cơ sở tàng trữ phim .

Điều
46.
Lưu trữ phim

1. Trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày phim được cấp giấy phép thông dụng, cơ sở sản xuất phim hỗ trợ vốn, đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước phải nộp tàng trữ vật tư gốc gồm có gốc hình, gốc tiếng, ngữ cảnh và tài liệu kèm theo phim cho cơ sở tàng trữ phim .
2. Cơ sở tàng trữ phim thuộc Bộ Văn hóa – tin tức có nghĩa vụ và trách nhiệm tàng trữ phim của những cơ sở điện ảnh thuộc Bộ Văn hoá – tin tức và phim của những bộ, ngành, địa phương được cấp giấy phép thông dụng trong mạng lưới chiếu phim .
3. Cơ sở tàng trữ phim thuộc bộ, ngành tàng trữ phim lưu hành nội bộ ; cơ quan điều tra và nghiên cứu khoa học tàng trữ phim của cơ quan mình .
4. Cơ sở tàng trữ phim thuộc Đài truyền hình Nước Ta, đài phát thanh – truyền hình cấp tỉnh tàng trữ phim của đài mình .

Điều
47.
Quyền và nghĩa vụ
của cơ sở lưu trữ phim

1. Bảo đảm bảo đảm an toàn phim, vật tư gốc của phim và dữ gìn và bảo vệ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật .
2. Tổ chức khai thác phim tàng trữ, phân phối lại bản sao, in trích tư liệu cho cơ sở sản xuất phim có phim tàng trữ theo lao lý của pháp lý .
3. Hợp tác với tổ chức triển khai, cá thể trong nước, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế trong hoạt động giải trí dữ gìn và bảo vệ, tàng trữ, phục sinh, khai thác phim .
4. Mua những tác phẩm điện ảnh có giá trị trong nước và quốc tế để Giao hàng cho công tác làm việc nghiên cứu và điều tra, giảng dạy và học tập .
5. Ngoài việc triển khai những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, cơ quan tàng trữ phim do Bộ Văn hoá – tin tức quản trị được làm dịch vụ tàng trữ phim cho những cơ sở điện ảnh ; được bán, cho thuê, thông dụng phim tàng trữ dịch vụ đã có giấy phép thông dụng theo sự thỏa thuận hợp tác của chủ sở hữu phim ; được in sang, nhân bản để bán, cho thuê, phổ cập phim lưu chiểu khi có sự chấp thuận đồng ý của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh .
Việc quản trị và sử dụng nguồn thu triển khai theo pháp luật của Bộ Văn hoá – tin tức và Bộ Tài chính .

CHƯƠNG VII
THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 48.
Thanh tra điện ảnh

1. Thanh tra điện ảnh thuộc thanh tra Bộ Văn hoá – tin tức triển khai thanh tra chuyên ngành về điện ảnh .
2. Thanh tra điện ảnh có những trách nhiệm sau đây :
a ) Thanh tra việc thực thi pháp lý, chủ trương về điện ảnh ;
b ) Phát hiện, ngăn ngừa và giải quyết và xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết và xử lý những hành vi vi phạm pháp lý về điện ảnh ;
c ) Xác minh, yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo về điện ảnh .
3. Tổ chức và hoạt động giải trí của thanh tra điện ảnh được triển khai theo lao lý của Luật này và pháp lý về thanh tra .

Điều 49.
Hành vi vi phạm trong sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim

1. Vi phạm lao lý tại Điều 11 của Luật này .
2. Sản xuất phim, phân phối dịch vụ sản xuất phim không có giấy phép kinh doanh thương mại hoặc kinh doanh thương mại không đúng nội dung ghi trong giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại .
3. Hợp tác, liên kết kinh doanh sản xuất phim, phân phối dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức triển khai, cá thể quốc tế không có giấy phép của Bộ Văn hoá – tin tức hoặc thực thi không đúng nội dung lao lý trong giấy phép .
4. Vi phạm quy định về ký kết và triển khai hợp đồng giữa Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim với chủ góp vốn đầu tư hoặc với biên kịch, đạo diễn và những thành viên khác trong đoàn làm phim .
5. Không trình duyệt phim để được cấp giấy phép trước khi thông dụng phim .
6. Không xây dựng hội đồng đánh giá và thẩm định kịch bản văn học ; không tổ chức triển khai đấu thầu so với sản xuất phim đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước theo lao lý tại khoản 3 Điều 24 của Luật này .

Điều 50.
Hành vi vi phạm trong phát hành phim

1. Phát hành phim khi chưa có giấy phép phổ cập của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc chưa có quyết định hành động phát sóng của Tổng giám đốc Đài truyền hình Nước Ta, Giám đốc đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh .
2. Phát hành phim sau khi có quyết định hành động cấm phổ cập, tạm đình chỉ, đình chỉ, tịch thu, tịch thu, tiêu huỷ .
3. Phát hành băng phim, đĩa phim không dán nhãn trấn áp của Bộ Văn hoá – tin tức .
4. In sang, nhân bản phim để phát hành không có hợp đồng hoặc không theo đúng hợp đồng với chủ sở hữu phim .
5. Xuất khẩu phim chưa có giấy phép thông dụng của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc chưa có quyết định hành động phát sóng của Tổng giám đốc Đài truyền hình Nước Ta .
6. Xuất khẩu băng phim, đĩa phim không dán nhãn trấn áp của Bộ Văn hoá – tin tức .
7. Nhập khẩu phim không đúng pháp luật tại những khoản 2, 3 và 5 Điều 30 của Luật này .
8. Cho thuê, bán phim lưu hành nội bộ .
9. Quản lý và sử dụng phim nhập khẩu ship hàng công tác làm việc nghiên cứu và điều tra khoa học không đúng mục tiêu, cho người tham gia xem phim không đúng đối tượng người tiêu dùng .

Điều 51.
Hành vi vi phạm trong phổ biến phim

1. Chiếu phim, phát sóng phim chưa có giấy phép thông dụng của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc chưa có quyết định hành động phát sóng của Tổng giám đốc Đài truyền hình Nước Ta, Giám đốc đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh .
2. Chiếu phim, phát sóng phim đã có quyết định hành động cấm phổ cập, tạm đình chỉ, đình chỉ, tịch thu, tịch thu, tiêu huỷ .
3. Rạp chiếu phim không đủ tiêu chuẩn theo lao lý của Bộ Văn hoá – tin tức .
4. Cho phép trẻ nhỏ vào rạp chiếu phim để xem loại phim cấm trẻ nhỏ .
5. Không thực thi đúng lao lý của nhà nước về tỷ suất số buổi chiếu, thời lượng, giờ chiếu phim, phát sóng phim Nước Ta ; thời lượng và giờ chiếu phim, phát sóng phim cho trẻ nhỏ .

Điều 52.
Hành vi vi phạm trong lưu chiểu phim, lưu trữ phim

1. Cơ sở sản xuất phim, cơ sở nhập khẩu phim không nộp lưu chiểu hoặc nộp không đủ số lượng, không đúng chủng loại phim .
2. Cơ sở sản xuất phim không nộp tàng trữ vật tư gốc của phim hỗ trợ vốn, đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước hoặc nộp không đủ số lượng, không đúng chủng loại cho cơ sở tàng trữ phim trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày phim được cấp giấy phép thông dụng của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh .
3. Cơ quan nhận lưu chiểu không nộp bản lưu chiểu cho cơ sở tàng trữ trong thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày phim được cấp giấy phép thông dụng của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh .
4. Cơ sở tàng trữ phim không cung ứng lại bản sao, in trích tư liệu của phim cho cơ sở sản xuất phim theo pháp luật của pháp lý .
5. Cơ sở tàng trữ phim không bảo vệ bảo đảm an toàn phim, vật tư gốc của phim và không dữ gìn và bảo vệ theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật về tàng trữ .
6. Cơ sở tàng trữ phim bán, cho thuê phim khi chưa được sự chấp thuận đồng ý của chủ sở hữu phim ; chưa có giấy phép của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc chưa có quyết định hành động phát sóng của Tổng giám đốc Đài truyền hình Nước Ta, Giám đốc đài phát thanh – truyền hình cấp tỉnh .
7. Cơ sở tàng trữ phim do Bộ Văn hoá – tin tức quản trị in sang, nhân bản để bán, cho thuê, phổ cập phim lưu chiểu khi chưa được sự chấp thuận đồng ý của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh ; quản trị, sử dụng nguồn thu không theo pháp luật của Bộ Văn hoá – tin tức và Bộ Tài chính .

Điều 53.
Xử lý vi phạm pháp luật về điện ảnh

Tổ chức, cá thể có hành vi vi phạm pháp lý trong hoạt động giải trí điện ảnh thì tuỳ theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo pháp luật của pháp lý .

CHƯƠNG VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 54.
Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 .

Điều 55.
Hướng dẫn thi hành

nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành những điều 5, 6, 11, 12, 14, 24, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 41 và 53 của Luật này .

Luật này đã được Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng
6 năm 2006.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(Đã ký)

 

Nguyễn Phú Trọng

Viết một bình luận