Dịch vụ sản xuất quảng cáo TVC
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất Visual 2D, 3D
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Previous slide
Next slide

Disaster Updates | https://vietartproductions.com

WASHINGTON— Để hỗ trợ nỗ lực phục hồi sau thảm họa liên tục ở Texas, Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (National Flood Insurance Program, NFIP) thuộc Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đang tăng cường quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại lũ lụt và kéo dài thời hạn trả phí bảo hiểm theo hợp đồng vừa gia hạn cho những khách hàng bảo hiểm bị ảnh hưởng bởi bão Harvey.

Do mức thiệt hại của bão Harvey quá thảm khốc và lan rộng, FEMA đã vận dụng một số ít đổi khác trong thời điểm tạm thời để trao tiền bồi thường vào tay người mua NFIP càng sớm càng tốt, để họ hoàn toàn có thể tiêu tốn cho việc thay thế sửa chữa và sửa chữa thay thế những gia tài bị hư do lũ lụt. FEMA cũng muốn bảo vệ rằng bảo hiểm lũ lụt được liên tục cung ứng cho những người mua NFIP hiện đang hứng chịu thiệt hại từ cơn bão này, ngay cả khi họ không hề trả phí bảo hiểm mới vào thời gian này. FEMA đang chỉ huy toàn bộ những đối tác chiến lược bảo hiểm tư nhân của NFIP phải :

  • Tiến hành trả trước tiền bồi thường cho các đơn yêu cầu bồi thường lũ lụt, ngay cả trước khi chuyên viên thẩm định thiệt hại đến kiểm tra tình hình nhà khách hàng;
  • Tăng mức tiền ứng trước cho những chủ hợp đồng nào có cung cấp hình ảnh hoặc video mô tả thiệt hại do lũ lụt và chi phí, hoặc một bản ước tính chi tiết từ nhà thầu;
  • Miễn việc sử dụng Mẫu Chứng nhận Thiệt hại (Proof of Loss, POL) ban đầu; và,
  • Kéo dài thời hạn trả phí bảo hiểm lũ lụt NFIP theo hợp đồng vừa gia hạn đến 120 ngày. Điều này áp dụng đối với những hợp đồng cho bất động sản ở các quận Texas có tên trong Tuyên bố Thảm họa của Tổng thống mà theo dự kiến sẽ được gia hạn từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 27 tháng 9 năm 2017.

Bồi thường Trước

NFIP giúp khách hàng bảo hiểm nhận được tiền bồi thường trước một cách dễ dàng để giúp họ bắt đầu quá trình phục hồi càng nhanh càng tốt. Sau khi nộp đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại lũ lụt, chủ hợp đồng bảo hiểm có thể thảo luận về vấn đề bồi thường trước với công ty bảo hiểm:

  • Khi chủ hợp đồng liên hệ với công ty bảo hiểm và xác minh danh tính của họ, họ có thể được trả trước khoản bồi thường lên đến $5,000 cho mỗi một đơn yêu cầu bồi thường mà không cần phải có chuyên viên thẩm định thiệt hại đến kiểm tra nhà hoặc cung cấp tài liệu bổ sung. Khi công ty bảo hiểm trả trước một khoản tiền bồi thường, họ sẽ gửi thư thông báo cho khách hàng giải thích rằng bằng cách chấp nhận khoản tiền toán đó, chủ hợp đồng xác nhận các thiệt hại liên qan.
  • Khách hàng có thể được trả trước lên đến $20,000 nếu họ cung cấp hình ảnh và/hoặc video mô tả thiệt hại cùng với biên lai xác nhận các chi phí được trả bằng tiền túi có liên quan đến lũ lụt, hoặc một bản ước tính của nhà thầu. Các chủ hợp đồng bị thiệt hại đáng kể và có ước tính chi tiết của nhà thầu có thể hội đủ điều kiện để được trả trước nhiều tiền hơn và nên thảo luận với chuyên viên thẩm định thiệt hại về điều này.

Các khoản tiền ứng trước sẽ được khấu trừ khỏi tổng số tiền bồi thường cho chủ hợp đồng. Các khoản tiền ứng trước chỉ hoàn toàn có thể được sử dụng theo lao lý hợp đồng. Ví dụ, nếu người mua có hợp đồng bảo hiểm lũ lụt cho cấu trúc / cơ cấu tổ chức, khoản tiền ứng trước phải được sử dụng để thay thế sửa chữa hoặc kiến thiết xây dựng lại cấu trúc. Hoặc nếu người mua mua bảo hiểm cho đồ nội thất bên trong, thì khoản tiền ứng trước phải được sử dụng để sửa chữa thay thế hoặc thay thế đồ nội thất bên trong. Tiền ứng trước không được sử dụng để trả tiền thuê nhà ở trong thời điểm tạm thời hay ngân sách hoạt động và sinh hoạt .Nếu gia tài của chủ hợp đồng được thế chấp ngân hàng, công ty cho vay thế chấp ngân hàng cũng sẽ được ghi tên trên ngân phiếu tiền ứng trước được cấp cho hợp đồng bảo hiểm lũ lụt cho nhà / cấu trúc đó. Trong trường hợp này, cả chủ hợp đồng và công ty cho vay đều phải ký vào ngân phiếu tiền ứng trước .

Miễn Mẫu Chứng minh Thiệt hại

Để đẩy nhanh quy trình giải quyết và xử lý nhu yếu bồi thường của NFIP so với Hurricane Harvey, NFIP sẽ miễn nhu yếu nộp giấy Chứng nhận Thiệt hại ( Proof of Loss, POL ) tiên phong cho chủ hợp đồng. Quy trình xử lý nhanh vận dụng như sau :

  • Sau khi chủ hợp đồng nộp đơn yêu cầu bồi thường, công ty bảo hiểm sẽ ấn định ngày giờ cho chuyên viên thẩm định thiệt hại đến kiểm tra khu nhà. Chuyên viên thẩm định thiệt hại sẽ ghi lại những thiệt hại và nộp báo cáo cho công ty bảo hiểm.
  • Nếu chuyên viên này phát hiện ra thêm thiệt hại hoặc chủ hợp đồng không đồng ý với số tiền thanh toán, chủ hợp đồng có thể yêu cầu thêm tiền bồi thường nếu giới hạn bồi thường của hợp đồng chưa được đáp ứng. Để yêu cầu thêm tiền bồi thường, chủ hợp đồng phải nộp một POL. Nếu công ty bảo hiểm trả một khoản bồi thường dựa trên báo cáo ban đầu của chuyên viên thẩm định thiệt hại và chủ hợp động không nộp các giấy tờ chứng nhận thiệt hại bổ sung, công ty bảo hiểm sẽ đóng hồ sơ.

Nếu chủ hợp đồng quyết định hành động nhu yếu thêm tiền bồi thường, điều mà yên cầu họ phải hoàn tất một POL, chủ hợp đồng sẽ có một năm kể từ ngày nộp đơn nhu yếu bồi thuờng bắt đầu để trình POL đó cho công ty bảo hiểm. FEMA đã thông tin cho tổng thể những đối tác chiến lược bảo hiểm của NFIP về quy trình tiến độ này và phương pháp hoạt động giải trí của nó. Khách hàng NFIP nên thao tác ngặt nghèo với nhân viên đánh giá và thẩm định thiệt hại trong suốt quy trình giải quyết và xử lý khẩn cấp này .

Kéo dài Thời gian Gia hạn Hợp đồng

Trong lúc nhiều người vẫn không thể vào nhà của họ được và đang phải đối mặt với nhiều khó khăn tài chính vì đợt bão lụt này, FEMA muốn đảm bảo rằng những khách hàng bị Bão Harvey ảnh hưởng có thể tập trung vào các nhu cầu cấp thiết của họ, bắt đầu phục hồi, và tiếp tục có bảo hiểm lũ lụt trong trường hợp xảy ra thêm lũ lụt trong tương lai. Có hiệu lực từ ngày hôm nay, NFIP mở rộng thời gian ân hạn để trả phí bảo hiểm được gia hạn từ 30 ngày đến 120 ngày.

Quyết định lê dài thời hạn ân hạn này vận dụng cho :

  • Hợp đồng bảo hiểm cho những khu nhà nằm trong các Quận Texas có tên trong Tuyên bố Thảm họa của Tổng thống; và các hợp đồng có ngày gia hạn hoặc thông báo thanh toán thiếu với khoản thanh toán đến hạn từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 22 tháng 9 năm 2017. NFIP không thể bồi thường thiệt hại do lũ lụt sau ngày hợp đồng chính thức hết hạn, trừ khi công ty bảo hiểm nhận được tiền phí gia hạn vào hoặc trước ngày cuối cùng của thời gian ân hạn. 

Đối với bất kể hợp đồng nào có ngày gia hạn vào hoặc sau ngày 23 tháng 9 năm 2017, thời hạn ân hạn 30 ngày thường thì sẽ vận dụng .

Khách hàng NFIP nên liên hệ với công ty bảo hiểm của họ và nộp yêu cầu bồi thường lũ lụt càng sớm càng tốt. Nếu quý vị không chắc chắn mình có bảo hiểm lũ lụt với Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia hay không; không biết cách liên lạc với đại lý hoặc công ty bảo hiểm của mình; hoặc có hợp đồng NFIP Direct, hãy gọi 1-800-621-3362, chọn bấm số 2, và nói chuyện với trung tâm dịch vụ của NFIP. Số điện thoại dành cho người khiếm thính hoặc khuyết tật về phát âm là 1-800-462-7585.

# # #

Nhiệm vụ của FEMA là hỗ trợ công dân và các nhân viên ứng phó đầu tiên để đảm bảo rằng, là một quốc gia, chúng ta làm việc cùng nhau để xây dựng, duy trì và cải thiện khả năng chuẩn bị, bảo vệ chống lại, đáp ứng, phục hồi, và giảm thiểu tất cả các mối nguy hiểm.

Theo dõi FEMA trực tuyến tại www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.twitter.com/femaspox, www.facebook.com/fema và www.youtube.com/fema. Ngoài ra, theo dõi những hoạt động giải trí của Quản trị viên Brock Long tại www.twitter.com/fema_brock .Các đường dẫn của mạng xã hội chỉ nên được dùng cho mục tiêu tìm hiểu thêm. FEMA không công nhận bất kể website, công ty hoặc ứng dụng phi chính phủ nào .

Viết một bình luận