Dịch vụ sản xuất quảng cáo TVC
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất Visual 2D, 3D
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Previous slide
Next slide

Thời gian sự kiện trong MU – Mu Mới Ra Mu Non Reset Season 6 Ep 3

STT SỰ KIỆN SÁNG

CHIỀU

CÁCH THAM GIA PHẦN THƯỞNG 1 BloodCastle( Huyết Lâu ) 3 h00, 5 h00 7 h00, 9 h00, 11 h00 15 h00, 17 h00 19 h00, 21 h00 23 h00 Gặp NPC Linh Hồn Thiên Sứ Tại Davias ( 209 / 29 ) – Luyện Exp – Các loại ngọc quý – Đồ Hoàn Hảo 2 DevilSquare( Quảng Trường Quỷ ) 3 h30, 5 h30 7 h30, 9 h30, 11 h30 15 h30, 17 h30 19 h30, 21 h30 23 h30 Gặp NPC Charon Tại Noria ( 170 / 104 ) – Luyện Exp– Các loại ngọc quý – Đồ Hoàn Hảo 3 ChaosCastle( Hỗn Nguyên Lâu ) 8 h00, 10 h00 12 h00 16 h00, 20 h00 22 h00, 00 h00 Sử dụng áo Giáp Hỗn Nguyên – Các loại ngọc quý 4

CastleDeepEvent

( Thung lũng thành Loren ) N / A 20 h00 Di chuyển tới map LorenDreep – Các loại ngọc quý– Đồ Hoàn Hảo 5 Double Goer Sự Dụng Vé N / A – Sử dụng vé – Gặp NPC Lugadu tại Elbland ( 50/216 ) – Các loại ngọc quý – Đồ Hoàn Hảo 6

Imperial Guardian (Baruka Event)

Sử Dụng Vé N / A – Sử dụng vé – Gặp NPC Jerinter tại Devias 3 ( 228 / 220 ) – Các loại ngọc quý– Đồ Hoàn Hảo 8

Kanturu

( Tháp tinh luyện ) Liên Tục Theo Thông Báo N / A – Sử dụng nhẫn Dịch Chuyên tại bản đô Kanturu Relics ( 140 / 186 ) – Các loại ngọc quý– Đồ Hoàn Hảo 7 Raklion( Hang ấp trứng ) Liên Tục Theo Thông Báo N / A – Xuất hiện trên map Rakilon ( Lacleon ) Lối vào hang nhện ấp trứng ( 174 / 23 ) – Các loại ngọc quý– Đồ Hoàn Hảo Cao cấp             8 Death King( Bạch Cốt Tinh )

SV: Speed 

6 h15, 8 h15 10 h15 SV : Speed18 h15, 20 h15 22 h15 – Xuất hiện ngẫu nhiên trên map Lorencia, Noria – Các loại ngọc quý 9

Red Dragon

( Rồng Đỏ ) SV : Speed7 h15, 9 h15 11 h15 SV : Speed19 h15, 21 h15 23 h15 – Xuất hiện ngẫu nhiên trên map Lorencia, Noria, Devias – Các loại ngọc quý 10 Great Golden Dragon( Boss Hoàng Kim ) 3 h00, 7 h00 11 h00SV : Speed1 h00, 3 h00, 5 h00, 7 h00, 9 h00, 11 h00 , 15 h00, 19 h00 23 h00SV : Speed13 h00, 15 h00, 17 h00, 19 h00, 21 h00, 23 h00 . – Xuất hiện ngẫu nhiên trên Tất cả map – Boss theo cấp hệ Bản Đồ – Box Kundun 1 – 5 11

White wizard

( Phù Thủy Trắng ) 8 h00, 10 h00 20 h00, 22 h00 – Xuất hiện ngẫu nhiên trên map Lorencia, Noria, Devias – Các loại ngọc quý– Nhẫn Phù Thủy 12

Invasion of rabbits (Thỏ Ngọc)

SV : Speed8 h30, 10 h30 SV : Speed20 h30, 22 h30 – Xuất hiện ngẫu nhiên trên map Lost Tower, Atlans, Tarkan, Aida, Kanturu, Raklion – Các loại ngọc quý và zen 13

Invasion of summer

( Hỏa Diệm Quỷ ) SV : Speed9 h30, 11 h30 SV : Speed21 h30, 23 h30 – Xuất hiện ngẫu nhiên trên map Lost Tower, Atlans, Tarkan, Aida, Kanturu, Raklion – Các loại ngọc quý và zen 14 Medusa 0 h00 12 h00 – Xuất hiện ngẫu nhiên trên map Peace Swamp – Các loại ngọc quý – Đồ Hoàn Hảo Cao cấp 15 Kundun 12 h Sau khi chết N / A – Sử dụng vé vào map Kalima 6,7 – Các loại ngọc quý– Đồ Hoàn Hảo Cao cấp 16

Merchant Moss (Thương nhân Moss)

7 h00 19 h00 – Xuất hiện tại Ebeland – Thương nhân bán đồ Hoàn Hảo bằng Zen Tỷ lệ Ngẫu Nhiên 17

HAPPY NEW YEAR

( Sự kiện năm mới ) SV : Speed2 h05, 6 h05, 10 h05 ,

SV: Speed 

14 h05, 18 h05, 22 h05 . – Xuất hiện ngẫu nhiên trên map Lost Tower, Atlans, Tarkan, Aida, Kanturu, Raklion – Các loại ngọc quý và zen

Viết một bình luận