Dịch vụ sản xuất quảng cáo TVC
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất Visual 2D, 3D
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Previous
Next

Các phương pháp hay nhất để quản lý các thay đổi về mô hình phân bổ


Bạn sẽ thấy một số thay đổi về báo cáo “Chiến dịch” cùng với mọi thay đổi về mô hình phân bổ của hành động chuyển đổi. Bạn cũng nên theo dõi và cập nhật giá thầu cũng như mục tiêu của mình.

Những thay đổi dự kiến trong báo cáo “Chiến dịch”

Sau khi thay đổi mô hình phân bổ, bạn có thể sẽ thấy các thay đổi trong báo cáo trên thẻ “Chiến dịch”.

you are waching: Các phương pháp hay nhất để quản lý các thay đổi về mô hình phân bổ

 • Tín dụng chuyển đổi theo phân đoạn: Dựa trên mô hình phân bổ mà bạn đã chọn, Google sẽ phân bổ tín dụng đối với một lượt chuyển đổi nhất định mà bạn nhận được cho các lượt tương tác quảng cáo dẫn đến lượt chuyển đổi đó. Do đó, lúc đầu, bạn sẽ thấy giá trị thập phân trong cột “Lượt chuyển đổi” và “Tất cả lượt chuyển đổi” khi chuyển sang mô hình không theo lượt nhấp cuối cùng.

  Ví dụ 1

  Bạn chọn mô hình phân bổ “Tuyến tính”. Một người dùng theo đường dẫn từ khóa 1 > từ khóa 2 và sau đó chuyển đổi. Trong trường hợp này, mỗi từ khóa sẽ hiển thị là 0,5 trong cột “Lượt chuyển đổi” đối với lượt chuyển đổi đó.

 • Độ trễ thời gian: Google Ads báo cáo lượt chuyển đổi theo ngày xảy ra lượt tương tác với quảng cáo. Do mô hình phân bổ không theo lượt nhấp cuối cùng phân chia tín dụng chuyển đổi cho nhiều lượt tương tác (mỗi lượt tương tác xảy ra tại một thời điểm khác nhau), nên độ trễ thời gian liên quan đến báo cáo “Chiến dịch” có thể tăng lên. Do đó, sau khi thay đổi mô hình phân bổ, bạn có thể sẽ thấy số lượt chuyển đổi cho những ngày gần đây giảm nhẹ.

  Để hiểu rõ mức độ ảnh hưởng của độ trễ thời gian này đối với báo cáo hoạt động kinh doanh, hãy xem chỉ số “Số ngày trung bình dẫn đến lượt chuyển đổi” trong báo cáo phân bổ “Chỉ số đường dẫn”. Bạn nên đợi cho đến khi số ngày trung bình dẫn đến lượt chuyển đổi trôi qua, rồi mới tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động.

 • Thay đổi mức tín dụng: Với bất kỳ thay đổi nào về mô hình phân bổ, bạn đều có thể thấy mức tín dụng chuyển đổi thay đổi trên nhiều chiến dịch, mạng, nhóm quảng cáo và từ khóa khác nhau bằng cách sử dụng hành động chuyển đổi đó. 

Cập nhật giá thầu và mục tiêu

Nếu thay đổi mô hình phân bổ, bạn nên cập nhật giá thầu và mục tiêu cho mỗi lượt chuyển đổi có trong cột “Lượt chuyển đổi”. Nếu không, việc thay đổi mô hình phân bổ cho hành động chuyển đổi có thể dẫn đến tình trạng đặt giá thầu quá cao hoặc quá thấp.

Read More: Account Suspended – Top 3 Quảng Cáo Ấn Tượng Nhất Của Việt Nam

Nếu bạn chỉ sử dụng phương pháp đặt giá thầu thủ công, hiệu quả hoạt động sẽ không bị ảnh hưởng (theo cách tích cực hoặc tiêu cực) cho đến khi bạn bắt đầu tối ưu hóa dựa trên dữ liệu mới. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng chiến lược giá thầu CPA mục tiêu hoặc ROAS mục tiêu, thì việc thay đổi mục tiêu là rất quan trọng. Hãy xem ví dụ minh họa dưới đây:

Ví dụ 2

Bạn sử dụng chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu. Bạn thay đổi thành mô hình phân bổ “Theo hướng dữ liệu” cho hành động chuyển đổi. Trong cột “Lượt chuyển đổi”, bạn có 2 chiến dịch có hiệu quả hoạt động theo mô hình phân bổ theo lượt nhấp cuối cùng trong 2 tuần trước như sau:

 • Chiến dịch “Thương hiệu” (phần đáy phễu): chi phí mỗi hành động (CPA) là 5 USD, số lượt chuyển đổi là 200
 • Chiến dịch “Chung” (phần miệng phễu): chi phí mỗi hành động (CPA) là 20 USD, số lượt chuyển đổi là 50

Vì bạn sử dụng chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu, nên các mục tiêu ở trên cũng là mục tiêu trong chiến lược đặt giá thầu.

Bây giờ, giả sử bạn xem xét cột “Lượt chuyển đổi (mô hình hiện tại)” (hiển thị cả hiệu quả hoạt động trước đây của mô hình phân bổ theo hướng dữ liệu), bạn sẽ thấy các thông tin sau:

 • Chiến dịch “Thương hiệu” (phần đáy phễu): chi phí mỗi hành động (CPA) là 6,67 USD, số lượt chuyển đổi là 150
 • Chiến dịch “Chung” (phần miệng phễu): chi phí mỗi hành động (CPA) là 10 USD, số lượt chuyển đổi là 100

Nếu bạn chuyển từ mô hình “Lượt nhấp cuối cùng” sang mô hình “Theo hướng dữ liệu” và đặt chi phí mục tiêu cho mỗi hành động ở mức ban đầu là 5 USD và 20 USD, thì sự thay đổi về số lượt chuyển đổi cho biết rằng bạn nên giảm giá thầu cho chiến dịch “Thương hiệu” và tăng giá thầu cho chiến dịch “Chung”.

Tính toán mức điều chỉnh cho giá thầu và mục tiêu sau khi chuyển đổi mô hình

Đối với chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu

 1. Trong thẻ “Chiến dịch”, hãy xem hiệu quả hoạt động của các hành động chuyển đổi theo mô hình phân bổ mà bạn mới chọn bằng cách thêm cột “Lượt chuyển đổi (mô hình hiện tại)” và “Chi phí/lượt chuyển đổi (mô hình hiện tại)” vào báo cáo. Tìm hiểu cách thêm và xóa cột trong bảng thống kê.
 2. So sánh các cột này với cột “Lượt chuyển đổi” và “Chi phí/lượt chuyển đổi” để thấy sự thay đổi khi chuyển từ mô hình cũ sang mô hình hiện tại.
 3. Tính mức thay đổi về tỷ lệ phần trăm trong cột “Chi phí/lượt chuyển đổi”.
 4. Đặt mục tiêu chi phí mỗi hành động mới bằng cách điều chỉnh các mục tiêu chi phí mỗi hành động cũ theo mức phần trăm thay đổi tương ứng ở cấp chiến dịch, như trong ví dụ minh họa dưới đây.

Lưu ý: Khi chọn phạm vi ngày phân tích, bạn nên loại trừ vài tuần gần đây nhất để tránh bị ảnh hưởng bởi độ trễ thời gian giữa lượt nhấp và lượt chuyển đổi.

Ví dụ 3

Bạn thay đổi mô hình phân bổ cho hành động chuyển đổi vào ngày 1/9. Vì bạn loại trừ dữ liệu trong 14 ngày gần nhất (từ ngày 18/8 đến ngày 31/8) khỏi bản phân tích, nên bạn chỉ sử dụng dữ liệu từ ngày 4/8 đến ngày 17/8 để tính mức điều chỉnh cho chi phí mỗi hành động mục tiêu.

Read More: Các loại phim Quảng cáo mà Marketer cần phải biết – Á Châu Media Digital Marketing

Chiến dịch Chi phí Lượt chuyển đổi Chi phí/lượt chuyển đổi Lượt chuyển đổi (mô hình hiện tại) Chi phí/lượt chuyển đổi (mô hình hiện tại) Mức điều chỉnh tCPA
Chung 1 250 USD 200 1.25 USD 280 0.89 USD -29%
Chung 2 500 USD 600 0,83 USD 520 0.96 USD +16%

Đối với chiến dịch “Chung 1”, chi phí mỗi lượt chuyển đổi giảm 0,36 USD. Để điều chỉnh theo mức giảm này, bạn nên giảm chi phí mỗi hành động mục tiêu xuống 29% (0,36/1,25 = 0,29).

Đối với chiến dịch “Chung 2”, chi phí mỗi lượt chuyển đổi tăng 0,13 USD. Để điều chỉnh theo mức tăng này, bạn nên tăng chi phí mỗi hành động mục tiêu thêm 16% (0,13/0,83 = 0,16).

Đối với chiến lược đặt giá thầu ROAS mục tiêu

Các bước tính mục tiêu Lợi tức chi tiêu quảng cáo mới cũng tương tự như trên nhưng với các cột khác:

 1. Trong thẻ “Chiến dịch”, hãy xem hiệu quả hoạt động của các hành động chuyển đổi theo mô hình phân bổ mà bạn mới chọn bằng cách thêm cột “Giá trị chuyển đổi (mô hình hiện tại)” và “Giá trị chuyển đổi/chi phí (mô hình hiện tại) vào báo cáo. Tìm hiểu cách thêm và xóa cột trong bảng thống kê.
 2. So sánh các cột này với cột “Giá trị chuyển đổi” và “Giá trị chuyển đổi/chi phí” để thấy sự thay đổi khi chuyển từ mô hình cũ sang mô hình hiện tại.
 3. Tính tỷ lệ mức thay đổi về phần trăm trong cột “Giá trị chuyển đổi/chi phí”.
 4. Đặt mục tiêu Lợi tức chi tiêu quảng cáo mới bằng cách điều chỉnh các mục tiêu Lợi tức chi tiêu quảng cáo cũ theo cùng mức phần trăm thay đổi ở cấp chiến dịch, như trong ví dụ minh họa dưới đây.

Lưu ý: Khi chọn phạm vi ngày phân tích, bạn nên loại trừ vài tuần gần đây nhất để tránh bị ảnh hưởng bởi độ trễ thời gian giữa lượt nhấp và lượt chuyển đổi.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Source: https://vietartproductions.com
Category: Blog

Viết một bình luận