Quản lý quảng cáo

Bạn có thể ngăn quảng cáo từ các danh mục nhạy cảm cụ thể hiển thị trong ứng dụng của mình.

Hệ thống của chúng tôi sẽ tự động phân loại quảng cáo và chúng tôi không dựa vào phân loại do nhà quảng cáo cung cấp. Công nghệ của chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng để lọc quảng cáo từ các danh mục; tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng công nghệ này sẽ chặn mọi quảng cáo có liên quan. Nếu bạn thấy quảng cáo không mong muốn trên ứng dụng của mình, vui lòng chặn quảng cáo đó theo URL.

Số lượng danh mục tối đa bạn có thể chặn là 50. Bạn có thể thấy một số danh mục chung trùng lặp với một số danh mục nhạy cảm.

Read More: Woman sentenced to 99 years in prison for creating disturbing viral video

Hoàn thành các bước sau để chặn quảng cáo theo danh mục nhạy cảm.

Chặn cấp ứng dụng

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
  2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
  3. Chọn tên ứng dụng của bạn. Nếu không thấy tên ứng dụng trong danh sách các ứng dụng gần đây, bạn có thể nhấp vào Xem tất cả các ứng dụng để tìm kiếm danh sách tất cả các ứng dụng bạn đã thêm vào AdMob.
  4. Hãy nhấp vào Kiểm soát chặn bên dưới tên ứng dụng của bạn trong thanh bên.
  5. Nhấp vào Danh mục nhạy cảm.
  6. Sử dụng điều khiển trên trang để cho phép hoặc chặn danh mục. Thay đổi sẽ được tự động lưu vào lựa chọn. 

Chặn cấp tài khoản

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
  2. Nhấp vào Kiểm soát chặn trong thanh bên.
  3. Nhấp vào Danh mục nhạy cảm.
  4. Sử dụng điều khiển trên trang để cho phép hoặc chặn danh mục. Thay đổi sẽ được tự động lưu vào lựa chọn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?