Dịch vụ sản xuất quảng cáo TVC
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất Visual 2D, 3D
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Previous
Next

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo – VIB Online

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới,

Phạm vi điều chỉnh

bổ sung trách nhiệm liên quan đến kiểm soát sản phẩm quảng cáo xuyên biên giới; sửa đổi quy định về thông báo và báo cáo với tổ chức cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Read More: Quảng cáo dầu gội đầu

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo dự kiến bổ sung trách nhiệm liên quan đến kiểm soát sản phẩm quảng cáo xuyên biên giới; sửa đổi quy định về thông báo và báo cáo với tổ chức cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải đính kèm bài viết dưới đây. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 17/9/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0944605190/0944605190 – máy lẻ: 355; Fax: 0944605190

Read More: Dap an duoi hinh bat chu

Email: vietartproductions@gmail.com/vietartproductions@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Quảng cáo

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Quảng cáo

Tờ trình Chính phủ

Source: https://vietartproductions.com
Category: Blog

Viết một bình luận