Dịch vụ sản xuất quảng cáo TVC
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất Visual 2D, 3D
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Previous
Next

“đương thời” là gì? Nghĩa của từ đương thời trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

"đương thời" là gì? Nghĩa của từ đương thời trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt "đương thời" là gì? Nghĩa của từ đương thời trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt "đương thời" là gì? Nghĩa của từ đương thời trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

đương thời"đương thời" là gì? Nghĩa của từ đương thời trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

ht. Đúng với thời nào đó. Nhà thơ đương thời với Nguyễn Du. Việc ấy đương thời ít người biết.

"đương thời" là gì? Nghĩa của từ đương thời trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

Read More: Chiến dịch marketing | VUTU Digital

"đương thời" là gì? Nghĩa của từ đương thời trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

"đương thời" là gì? Nghĩa của từ đương thời trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

đương thời

đương thời

 • Current at that time
  • Những phong tục tập quán đương thời: Customs and practices current at that time


"đương thời" là gì? Nghĩa của từ đương thời trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt contemporary
 • kiến trúc hiện đại và đương thời: modern and contemporary architecture

 • kiến trúc đương thời

  "đương thời" là gì? Nghĩa của từ đương thời trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt period architecture

  lưu lượng đương thời

  Read More: Màn hình quảng cáo

  "đương thời" là gì? Nghĩa của từ đương thời trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt traffic on hand

  nghĩa vụ đương thời

  "đương thời" là gì? Nghĩa của từ đương thời trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt outstanding obligations

  tài sản đương thời

  "đương thời" là gì? Nghĩa của từ đương thời trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt current asset (s)  Source: https://vietartproductions.com
  Category: Blog

  Viết một bình luận