Tiếp cận thêm nhiều khách hàng ở gần cửa hàng bạn.

Quảng cáo doanh nghiệp địa phương trên Facebook, Instagram và WhatsApp

Kết nối với thêm nhiều người trong khu vực của bạn để tăng lưu lượng khách đến cửa hàng và doanh số tại địa phương. Bạn có thể quảng cáo doanh nghiệp địa phương mình với Facebook bằng cách cập nhật tài khoản, quảng cáo với đúng người và tinh chỉnh chiến dịch của bạn.

Quảng cáo doanh nghiệp địa phương trên Facebook, Instagram và WhatsAppCách tăng doanh số tại địa phương

Tạo sự hiện diện online

Tạo Trang hoặc trang kinh doanh để sử dụng các công cụ và sản phẩm có thể hỗ trợ bạn đạt được mục tiêu kinh doanh.

Bước 1

Read More: Cách viết kịch bản quảng cáo hay và ấn tượng – FILMCITI

Đưa cửa hàng của bạn lên bản đồ.

Cập nhật địa chỉ, giờ làm việc và thông tin liên hệ cho Trang Facebook, trang trên Instagram hoặc trang kinh doanh trên WhatsApp để mọi người có thể liên lạc và ghé thăm cửa hàng của bạn.

Quảng cáo doanh nghiệp địa phương trên Facebook, Instagram và WhatsAppBắt đầu

Quảng cáo doanh nghiệp địa phương trên Facebook, Instagram và WhatsAppNguồn lực liên quan

Bước 2

Quảng cáo với khách hàng địa phương.

Kết nối với nhiều người hơn trong khu vực của bạn bằng quảng cáo trên Facebook. Bạn có thể quảng cáo trực tiếp từ Trang Facebook để quảng bá doanh nghiệp của mình tại địa phương. Chỉ cần nhấp hoặc nhấn vào nút Quảng cáo ở đầu Trang của bạn và chọn mục tiêu là Quảng cáo doanh nghiệp tại địa phương.

Quảng cáo doanh nghiệp địa phương trên Facebook, Instagram và WhatsAppBắt đầu

Quảng cáo doanh nghiệp địa phương trên Facebook, Instagram và WhatsAppNguồn lực liên quan

Bước 3

Đo lường mức độ thành công.

Kiểm tra Trung tâm quảng cáo trên Facebook ngay từ Trang Facebook để xem chiến dịch của bạn đang hoạt động như thế nào. Nhận thông tin chi tiết về những hình ảnh và thông điệp nào phù hợp nhất với đối tượng của bạn, cũng như tìm hiểu thêm về những người mà bạn đã có thể tiếp cận bằng quảng cáo của mình.

Quảng cáo doanh nghiệp địa phương trên Facebook, Instagram và WhatsAppBắt đầu

Kế hoạch dành riêng cho bạn

Nhận hướng dẫn marketing phù hợp với mục tiêu của bạn.

Tìm hiểu thêm nhiều cách hơn nữa để quảng cáo doanh nghiệp địa phương và hướng đến các mục tiêu khác bằng kế hoạch mang đến nội dung hướng dẫn, phương pháp theo dõi tiến độ và nhiều điều hơn nữa phù hợp với bạn.

Video liên quan

Bake Me Happy tăng lưu lượng khách ghé thăm với các ưu đãi tại cửa hàng.

Xem ngay

Quảng cáo doanh nghiệp địa phương trên Facebook, Instagram và WhatsApp

Đã xảy ra lỗi

Chúng tôi đã gặp sự cố khi phát video này.

Câu chuyện thành công

The Grooming Company nhận thấy lượng khách hàng mới tăng 45% nhờ chuyển đổi offline trên Facebook.

Kỹ năng và chương trình đào tạo

Hướng dẫn, thông tin & nguồn lực

Trung tâm trợ giúp doanh nghiệp