Dịch vụ sản xuất quảng cáo TVC
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất Visual 2D, 3D
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Dịch vụ sản xuất phim doanh nghiệp
Nhà sản xuất film số 1 miền bắc, trên 5 năm kinh nghiệm với 1000 videos clip
Đăng ký tư vấn
Previous
Next

Tuyển dụng – Vietstar Express


Vị Trí Đang Tuyển Địa Điểm Loại Hợp Đồng Thời Hạn Ngày đăng Nộp Hồ Sơ Lập Trình Viên Hồ Chí Minh Nhân Viên Toàn Thời Gian Tiếp Nhận HS Thường Xuyên 01:15 – 05/07/2019 Ứng Tuyển Nhân Viên Điều Phối Tại Bưu Cục Hồ Chí Minh Nhân Viên Toàn Thời Gian Tiếp Nhận HS Thường Xuyên 02:09 – 26/05/2019 Ứng Tuyển Nhân Viên Lễ Tân Hành Chính Hồ Chí Minh Nhân Viên Toàn Thời Gian Tiếp Nhận HS Thường Xuyên 02:09 – 26/05/2019 Ứng Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Toàn Quốc Nhân Viên Toàn Thời Gian Tiếp Nhận HS Thường Xuyên 02:10 – 26/05/2019 Ứng Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế Hồ Chí Minh Nhân Viên Toàn Thời Gian Tiếp Nhận HS Thường Xuyên 02:10 – 26/05/2019 Ứng Tuyển Nhân Viên Lái Xe Tải Hồ Chí Minh – Đak Lak Nhân Viên Toàn Thời Gian Tiếp Nhận HS Thường Xuyên 02:09 – 26/05/2019 Ứng Tuyển Nhân Viên Giao Nhận Theo Xe Tải Hồ Chí Minh – Đà Nẵng Nhân Viên Toàn Thời Gian Tiếp Nhận HS Thường Xuyên 02:08 – 26/05/2019 Ứng Tuyển Nhân Viên Giao Nhận Xe Máy Hồ Chí Minh – Đà Nẵng Nhân Viên Toàn Thời Gian Tiếp Nhận HS Thường Xuyên 02:07 – 26/05/2019 Ứng Tuyển Nhân Viên Lễ Tân Tại Bưu Cục Hồ Chí Minh Nhân Viên Toàn Thời Gian Tiếp Nhận HS Thường Xuyên 02:07 – 26/05/2019 Ứng Tuyển Nhân viên kho Cả nước Nhân viên toàn thời gian Tiếp nhân HS thường xuyên 02:05 – 26/05/2019 Ứng Tuyển

Read More: CÁCH LÊN MẪU KỊCH BẢN TVC QUẢNG CÁO

Read More: Truyền miệng

Source: https://vietartproductions.com
Category: Blog

Viết một bình luận